Skip to main content
Andre artikler skrevet av

Andreas Aubert

Kaos som en transformerende og livgivende kraft

Ordet kaos har i dagligtalen en negativ betydning. Det finnes samtidig konstruktive, livgivende former for kaos som bringer inn nytt liv og nye muligheter der kontrollbehovet har gått for langt. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan kaos som en mulig positiv kraft henger sammen med kapasiteten til endring.

Psykosyntese – en psykologiretning med sjel

Den italienske psykiateren Roberto Assagioli var elev av Freud, men syntes Freud fokuserte for mye på menneskets ubevisste eller underbevisste sinn. Heller enn å bringe Freuds psykoanalyse til Italia skapte Assagioli sin egen metode, psykosyntese, der menneskets høyere potensialer og åndelighet står sentralt. Han så mennesket som grunnleggende friskt heller enn sykt.

Ønsker å normalisere spirituell oppvåkning

Sosialantropologen Christian Stokke ønsker å normalisere oppvåkningsfenomener. Med utgangspunkt i intervjuer med fire mennesker som har opplevd oppvåkning, vil han vise at det er et gjentakende mønster i slike opplevelser. – Man kan studere dette empirisk med utgangspunkt i de faktiske erfaringene uten å knytte det til en religion eller et trossystem, understreker han.

Tåler du livets motpoler?

De fleste av oss holder fast ved en grad av enten eller-tenkning framfor å favne at livet er fullt av motsetninger. Eksempelvis tenderer mange av oss mot enten å undertrykke følelser eller å bli for ensidig styrt av dem. I denne artikkelen skisseres en vei der vi klarer å romme og forholde oss bevisst til livets motsetninger og opp- og nedturer.

– Økt dødsbevissthet kan gi bedre livskvalitet!

Farens kreftsykdom og død ble et vendepunkt for filosofen, forfatteren og journalisten Bjørnar Berg. Han innså viktigheten av forsoning med ens nærmeste, samt at vi lett kan miste de viktige tingene av syne hvis vi ikke minner oss selv på at livet er tidsbegrenset.

Psykolog forsker på MDMA-assistert terapi: – Gir håp for pasienter med komplekse traumer

MDMA er ofte kjent som ecstasy og har vært mye brukt i nattklubber. Ved sykehuset i Østfold forsker blant andre psykologen Ivar Goksøyr på bruk av stoffet i psykoterapeutisk kontekst. – Internasjonal forskning gir solid dokumentasjon på at MDMA er trygt og effektivt i behandling av post-traumatisk stresslidelse, sier psykologen.

Finn din visjon og retning i livet

Uten en klar retning i livet og en visjon man strekker seg etter, kan det være vanskelig å gjøre gode prioriteringer. Vi trenger en konstruktiv visjon om hvor vi er om 5–10 år, som kan vise retning for nåtiden. Det er samtidig essensielt at vi identifiserer realistiske delmål og feirer hvert skritt på veien.

Dette må du gjøre for å skape varig endring i livet ditt

Det er ofte stor avstand mellom livet vi drømmer om, og livet vi faktisk lever. Det er som om vi har mer enn én personlighet. Her forklarer psykoterapeut og coach Andreas Aubert disse dynamikkene og beskriver forskjellige måter å bli motivert til endring i eget liv. Aksept og følelsesfokus må kombineres med disiplin og en aktiv holdning for å få til varig endring, argumenterer han for.

Bruk dine egne styrker og ressurser i selvutvikling

Basisen for alt genuint selvutviklingsarbeid er at man spiller på lag med sine egne unike styrker, ressurser og interesseområder, skriver psykoterapeut Andreas Aubert. Dette er egenskaper man ofte ikke i tilstrekkelig grad har blitt sett, forstått og anerkjent for under oppveksten.

Umulig for helsecoach å fortsette i farmasijobb

| Andreas Aubert | ,
Heidi Stange Noraberg jobber med helse- og kostholdsveiledning innen den helhetlige helsetilnærmingen funksjonell medisin. – Dette arbeidet gjør det mulig å korrigere de underliggende årsakene til mange fysiske og psykiske sykdommer, der det tradisjonelle helsevesenet ofte kommer til kort, hevder hun.

Fysikk og psykologi hviler på et grunnlag av felles strukturer

Pensjonert psykoterapeut er aktuell med bok om kvantefysikk og psykologi: – Kvantefysikk åpner for en sammenheng mellom den materielle verden og drømmer, intuisjon og paranormale fenomener!

Sårbarhet er ikke skjørhet

Dyp og følelsesvarm kontakt med andre mennesker er et grunnleggende behov. Å våge å være mer sårbar er hovednøkkelen til å oppnå dette, ifølge psykoterapeut Andreas Aubert. I denne artikkelen ser han med et helhetlig blikk på hva bærekraftig sårbarhet innebærer.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode