Skip to main content
Andre artikler skrevet av

Andreas Aubert

– Økt dødsbevissthet kan gi bedre livskvalitet!

Farens kreftsykdom og død ble et vendepunkt for filosofen, forfatteren og journalisten Bjørnar Berg. Han innså viktigheten av forsoning med ens nærmeste, samt at vi lett kan miste de viktige tingene av syne hvis vi ikke minner oss selv på at livet er tidsbegrenset.

Psykolog forsker på MDMA-assistert terapi: – Gir håp for pasienter med komplekse traumer

MDMA er ofte kjent som ecstasy og har vært mye brukt i nattklubber. Ved sykehuset i Østfold forsker blant andre psykologen Ivar Goksøyr på bruk av stoffet i psykoterapeutisk kontekst. – Internasjonal forskning gir solid dokumentasjon på at MDMA er trygt og effektivt i behandling av post-traumatisk stresslidelse, sier psykologen.

Finn din visjon og retning i livet

Uten en klar retning i livet og en visjon man strekker seg etter, kan det være vanskelig å gjøre gode prioriteringer. Vi trenger en konstruktiv visjon om hvor vi er om 5–10 år, som kan vise retning for nåtiden. Det er samtidig essensielt at vi identifiserer realistiske delmål og feirer hvert skritt på veien.

Dette må du gjøre for å skape varig endring i livet ditt

Det er ofte stor avstand mellom livet vi drømmer om, og livet vi faktisk lever. Det er som om vi har mer enn én personlighet. Her forklarer psykoterapeut og coach Andreas Aubert disse dynamikkene og beskriver forskjellige måter å bli motivert til endring i eget liv. Aksept og følelsesfokus må kombineres med disiplin og en aktiv holdning for å få til varig endring, argumenterer han for.

Bruk dine egne styrker og ressurser i selvutvikling

Basisen for alt genuint selvutviklingsarbeid er at man spiller på lag med sine egne unike styrker, ressurser og interesseområder, skriver psykoterapeut Andreas Aubert. Dette er egenskaper man ofte ikke i tilstrekkelig grad har blitt sett, forstått og anerkjent for under oppveksten.

Umulig for helsecoach å fortsette i farmasijobb

| Andreas Aubert | ,
Heidi Stange Noraberg jobber med helse- og kostholdsveiledning innen den helhetlige helsetilnærmingen funksjonell medisin. – Dette arbeidet gjør det mulig å korrigere de underliggende årsakene til mange fysiske og psykiske sykdommer, der det tradisjonelle helsevesenet ofte kommer til kort, hevder hun.

Fysikk og psykologi hviler på et grunnlag av felles strukturer

Pensjonert psykoterapeut er aktuell med bok om kvantefysikk og psykologi: – Kvantefysikk åpner for en sammenheng mellom den materielle verden og drømmer, intuisjon og paranormale fenomener!

Sårbarhet er ikke skjørhet

Dyp og følelsesvarm kontakt med andre mennesker er et grunnleggende behov. Å våge å være mer sårbar er hovednøkkelen til å oppnå dette, ifølge psykoterapeut Andreas Aubert. I denne artikkelen ser han med et helhetlig blikk på hva bærekraftig sårbarhet innebærer.

Løser opp dype psykiske blokkeringer med IFS

Metoden Internal Family Systems (IFS) har etter hvert blitt veldig populær og er særlig brukt i USA og Canada. Nå er den også på vei inn i Norge, men foreløpig er psykoterapeut Olaug Rønningsdalen en av få her i landet som bruker den. 

Advarer mot overdiagnostisering av psykiske lidelser

Vinn eller forsvinn-mentalitet, overdreven individualisme og forakt for svakhet bidrar til at mange mennesker føler seg fremmedgjorte, hevder den eksistensielle filosofen og teologen Farhan Shah. – I sine mest ekstreme former kan slik eksistensiell smerte føre til enten selvmord eller masseskyting. Samfunnet unngår å forholde seg til komplekse problemstillinger ved å bruke psykisk sykdom som forklaringsmodell, sier Shah.

Lektor er oppgitt over digitalisering i skolen: – Tillit, tilstedeværelse og konsentrasjon er det viktigste for læring!

Dokumentasjonskrav og digitale verktøy i norsk skole tar vekk fokuset fra det som skjer i klasserommet, ifølge Lektor Egil Hamnes. Tillit, godt klassemiljø og det å være fysisk og mentalt til stede er essensielt for god læring, hevder han.

Slik kan du frigjøre deg fra sosial angst

Mange av oss lever et begrenset liv på grunn av sosial angst. I denne artikkelen presenterer coach, psykoterapeut og kursholder Andreas Aubert en grunnforståelse av fenomenet, og noen tips til hvordan man gradvis kan komme seg ut av det.