Skip to main content

Salgsvilkår

Innledning

Helse og livsstilsmagasinet Medium forholder seg til salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Partene

Selger er Helse og livsstilsmagasinet Medium v/SanaVia as, Hoffsveien 1a, 0275 Oslo, post@mediumforlag.no, telefon: 46004800, organisasjonsnummer: 915948510, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestilling og betaling av abonnement via www.medium.no, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Vilkår avtaleinngåelse

Vilkårene gjelder for bestilling og bruk av abonnement og digitale tjenester hos SanaVia as på Helse og livsstilsmagasinet Medium. Som digital abonnent på Helse og livsstilsmagasinet Medium har du tilgang på alt vårt innhold i elektronisk utgave (digitalt magasin og pluss innhold på medium.no). Som abonnent på papirutgaven mottar du bladet inntil 6 ganger i året. Totalabonnenter mottar digital tilgang + papirutgave.
Aldersgrensen for å bestille abonnement er 18 år.

For å få tilgang til alt innhold digitalt fra Helse og livsstilsmagasinet Medium må du registrere deg som digital bruker på medium.no. Du gjør det ved å fylle inn dine personlige opplysninger og velge ditt brukernavn og passord. Gjennom medium.no min side kan du administrere ditt abonnement.

Vilkårene gjelder for både privat- og bedriftskunder.

Pris abonnement

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Totalpris vises før du godkjenner kjøpet. Innholdet/tjenesten vil bli tilgjengelig for abonnenten når kjøpet er fullført og betalingstransaksjonen er godkjent.

Betalingen

Abonnement på digital og papirutgave faktureres forskuddsvis.

Medivekst leverer betalingsløsninger for magasinet via betalingsløsningen Stripe. Du kan bruke betalingskort ved bestilling og kjøp av abonnement. Kjøpte produkt skal være tilgjengelig så fort varen er betalt.

Ved betaling med faktura, sendes faktura etter bestilling med 14 dagers betalingsfrist. Ved bestilling av papirutgave vil faktura bli sendt sammen med bladet.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. SanaVia as forholder seg til angrerettlovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon skal skje til SanaVia as ved henvendelse på e-post til post@mediumforlag.no.
Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Se SanaVia as personvernregler her: https://medium.no/personvernserklaering/

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Kontakt:

Har du spørsmål vedrørende våre salgsbetingelser og vilkår kan du ta kontakt med SanaVia as på post@mediumforlag.no eller på telefon 46004800.

    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode