Hvordan takle prestasjonsjag

Når målet om å bli flink tar overhånd og blir et livsprosjekt, skaper det mye indre stress som kan gå løs på helsa.

Psykolog Lars Halse Kneppe møter ofte sykt flinke mennesker som ser ut til å mestre alt og ser fantastiske ut, men som likevel føler seg verdiløse på innsiden og stygge på utsiden.

Ønsket om å være flink er ikke sykelig i seg selv, men det blir det hvis det påvirker hvordan du føler deg og hvordan du takler livet og alt som følger med. Frykten for å ikke være flink nok kan utvikle seg til at du stadig tvinger deg selv til å jobbe hardere og hardere – til du til slutt ikke orker mer.

Boken Sykt flink gir praktiske råd om hvordan man kan stå imot presset om å hele tiden bli bedre til alt, uten å svekke selvfølelsen. «Jeg tror ingen generasjon har vært så flink og fått til så mye, men allikevel følt seg så utilstrekkelig», skriver forfatteren. Boken passer for alle som føler på et prestasjonsjag, eller føler at de ikke strekker til. Boken fås både innbundet, som e-bok og nedlastbar lydbok.

Forfatteren er psykolog ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ved flere videregående skoler i Oslo. Han holder jevnlig foredrag for foreldre og har skrevet hovedfagsoppgave om spiseforstyrrelser blant gutter. Kleppe er fagstyremedlem og nestleder i ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser.

«Sykt flink: Hvis du alltid kan bli litt bedre, blir du aldri god nok»

Lars Halse Kneppe
Cappelen Damm, 128 sider
1. utg., 2021

Les også: 

12 praktiske tips for å finne veien ut av mørket

Sliter du med å være perfeksjonist?

Meditasjon mot uro og angst: Begynn i det små uten for store krav

Slik kan du styrke selvfølelsen og få tilbake kontrollen