Skip to main content
Årets motto for verdensdagen for selvmordsforebygging er å skape håp gjennom handling.

Skap håp gjennom handling

Hvert år den 10. september rettes oppmerksomheten globalt mot selvmordsforebygging. Årets motto for denne verdensdagen er å skape håp gjennom handling. Dagen skal bidra til mindre stigmatisering og gi økt bevissthet og kunnskap om hva vi alle kan gjøre for å forebygge selvmord.

Globalt anslår Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at over 700 000 mennesker tar selvmord hvert år. Det er én person hvert 40. sekund. For hvert selvmord er det anslagsvis rundt 20 andre som forsøker å ta selvmord, eller har alvorlige tanker om selvmord. Millioner berøres som pårørende og etterlatte.

Temaet for årets markering av verdensdagen for selvmordsforebygging den 10. september har mål om å redusere disse tallene. Markeringer av dagen skal oppmuntre til handling – både fra samfunnet og hver enkelt.

− Å handle kan være å kontakte noen som er i nød, oppmuntre til forståelse eller dele erfaringene våre på en trygg måte, skriver International Association for Suicide Prevention (IASP), grunnleggeren av verdensdagen for selvmord.

− Våre handlinger, uansett hvor store eller små, kan gi håp til de som sliter. Vi kan alle spille en viktig rolle i å støtte de som opplever en selvmordskrise eller er etterlatt etter selvmord, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO).

Å forebygge selvmord er en viktig del av FNs arbeid for en bærekraftig verden. FNs bærekraftsmål nummer 3: «God helse og livskvalitet», har som delmål å redusere prematur dødelighet (forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer) med en tredel innen 2030. Dette gjennom forebygging og behandling, og ved å fremme mental helse og livskvalitet. 

Markeringer av dagen

Verdensdagen for selvmordsforebygging arrangeres av IASP og støttes av Verdens helseorganisasjon.

I Norge har LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ansvar for markeringen. De markerer dagen over hele landet – med fagdager, politisk debatt, kulturarrangementer, lysmarkeringer, stands og lignende. 

Sjekk om det skjer noe du kan delta på her på nettsiden leve.no. De har mange arrangementer også utenom selve verdensdagen den 10. september.

Alle som vil kan delta på digital landsdekkende lysmarkering søndag 10. september klokken 20:00, og dele det i sosiale medier med bilde og om hvorfor du tenner lys. Legg til #MittLys og @Leve_Norge, så får andre som selv tenner lys se bildet ditt.

Nullvisjon i Norge

I Norge har vi innført en såkalt nullvisjon for selvmord. Dette i form av en ny handlingsplan for forebygging av selvmord, som regjeringen la frem i 2020.

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til mer systematikk i arbeidet med selvmord, tidlig og god hjelp for personer med selvmordsrisiko, gi bedre hjelp til pårørende og mer forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging.

I overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn. Antall selvmord per 100 000 har gått noe ned siden 1990, men ligger fortsatt høyere enn på 1950- og 60-tallet. Mellom 5000 og 6000 etterlatte og nærstående berøres av selvmord hvert år, viser tall fra FHI.

Trenger du noen å snakke med?

Her er en liste over hjelpetelefoner og nettsider:

Ved akutt fare for selvmord, ring 113 umiddelbart. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
Hjelpetelefonen er et døgnåpent telefontilbud. Hjelpetelefonen har også tjenesten sidetmedord.no med døgnåpen chat.

Kirkens SOS: 22 40 00 40
En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene.

Foreldresupport ved Mental Helse: 116 123 (tast 2)
Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene.

Foreldrestøttelinjen for østeuropeiske foreldre: 905 70 575
Voksne for Barn tilbyr rådgivning om barn og unge på polsk, litauisk og russisk til østeuropeiske foreldre i Norge. De gir råd på telefon tirsdager kl. 16-19 og på e-post. 

Alarmtelefonen: 116 111 
Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. 

Tilbud til barn og unge

Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.

Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene: 

Mer informasjon om psykisk helse

Kilder: fn.no, leve.no

Relaterte saker:

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode