Skip to main content
Levitasjon i parapsykologi er en form for psykokinese (telekinese), det vil si bevegelse av gjenstander ved overnaturlig, sjelelig påvirkning uten fysisk kontakt av personer. Det er gjerne spiritistiske medier som leviterer (svever) som del av en oppvisningen.

Hva er parapsykologi?

I Medium skriver vi en del om paranormale fenomener, som omfatter både parapsykologiske emner og paranormale, uvanlige opplevelser og fenomener. Men hva er egentlig parapsykologi, og hva er det ikke?

Parapsykologi betegner noe som ligger ved siden av psykologiens vanlige fagområde (para = ved siden av). Det er et fagområde som systematisk studerer overnaturlige fenomener, og det ble tidligere kalt psykisk forskning.

Dette omfatter studiet av utenomsanselige fenomener som ikke kan forklares ut ifra vår nåværende kunnskap om menneskets bevissthet og sjeleliv. Vanlige menneskers uvanlige opplevelser legger selve grunnlaget for vitenskapen om parapsykologi.

Parapsykologiens fagfelt omfatter studier av psykiske fenomener som ESP eller psi og psykokinese. ESP står for «Extra Sensory Perception» – utenomsanselig persepsjon, og defineres som det å motta informasjon som man ikke kunne ha fått via våre kjente, fysiske menneskelige sanser. Utenomsanselig perspesjon er blant de mest studerte fenomenene i parapsykologien, og det har vokst frem ulike begreper for å beskrive fenomenet.

Begrepet «paranormale fenomener» omfatter enda flere overnaturlige fenomener enn det parapsykologiens fagområde gjør, da det også inkluderer emnene kornsirkler, UFO-er og utenomjordisk eksistens. Ordet paranormal omfatter alle overnaturlige opplevelser og fenomener som ikke kan forklares rasjonelt, altså det som ligger hinsides eller utenfor naturvitenskapelige eller samfunnsvitenskapelige forklaringsrammer.

Parapsykologi og vitenskap

Parapsykologi er basert på vitenskapelige metoder, og at noe er vitenskapelig er uavhengig av hva det forskes på. En fri forsker skal nemlig kunne forske på alt, også på saker som er ukjente eller uforklarlige. Det er slik kan vi gjøre nye oppdagelser.

For at noe skal være vitenskapelig, må to kriterier oppfylles. Det første er å benytte prosedyrer og metoder for vitenskap en korrekt måte. Det andre er at man ikke skal trekke konklusjoner som ikke støttes av dataene man får.

Hva er ikke parapsykologi?

Parapsykologi er ikke studiet av alt mulig «paranormalt» eller alle uvanlige og bisarre fenomener. Det handler heller ikke om astrologi, alternativ medisin (bortsett fra healing), personlighetsutvikling, okkult praksis, alkymi, UFOer, romvesener og kornsirkler.

De nevnte emnene kan være verdt seriøse studier, men de regnes ikke vanligvis under fagområdet parapsykologi, i alle fall ikke her i landet. Angående parapsykologi i Norge har vi Norsk Parapsykologisk Selskap (NPS) som dekker parapsykologiske emner som blir forsket på. Andre foreninger tar seg av de andre nevnte områdene, for eksempel Norsk Kornsirkelgruppe og Norsk Ufosenter (tidligere UFO-Norge og NETI). Likevel har også NSP noen ganger også hatt foredrag om UFOer og kornsirkler, senest ett om UFO som den 16. november 2023 ved den svenske journalisten Carl Svahn. Se hva som skjer hos NPS her.

ESP og psykokinese

ESP regnes i dag som et nøytralt, overordnet samlebegrep for parapsykologiske fenomener, ifølge Norsk Parapsykologisk Selskap. Det omfatter både telepati eller tankeoverføring, klarsyn, klarhørsel, klarlukt, klarsmak, klarviten og forutanelser, også kalt prekognisjon, funn ved hjelp av ønskekvist og hypnose.

Psykokinese, også kalt psykofysiske fenomener, er fysiske hendelser man ikke finner noen forklaring på, men som ser ut til å være relatert til en persons sinnstilstand eller intensjon, enten det skjer bevisst eller ubevisst.

Psykokinese er altså en psykisk innflytelse på fysiske fenomener utenfor kroppen, som for eksempel i hvilken grad man påvirke resultatet av et terningkast ved hjelp av tankens kraft. Psykokinese omfatter healing, fysiske hendelser i spiritistiske sirkler, levitasjon, direkte mental påvirkning av levende organismer, poltergeist, metallbøying, klokkestand og psykisk fotografering.

Andre fenomener som også fatter parapsykologiens interesse er nær-døden-opplevelser (NDO), ut-av-kroppen-opplevelser, synkronisitet, apporter, teleportasjon, dødsleievisjoner, reinkarnasjon, besettelser, apparisjoner (gjengangere eller spøkelser), automatskrift og instrumentell transkommunikasjon.

Norsk Parapsykologisk Selskap har samlinger og forelesninger i denne villaen på Fredrigsborg på Bygdøy i Oslo.

På nettsiden til Norsk Parpsykologisk Selskap (NPS) får du en enkel innføring i nesten alle nevnte emnene under fanen «Om parapsykologi». NPS er en aktiv forening for alle som er interessert i paranormale fenomener, og de har også et tidsskrift som utgis to ganger i året for medlemmer kalt Parapsykologiske Notiser.

I magasinet Medium og på vår nettside har vi også hundrevis av artikler om flere ulike paranormale fenomener, spesielt mye om healing, klarsyn og mediumskap, men også om reinkarnasjon, NDO og dyretolkning – for å nevne noe. Alle disse saken er samlet under fanen «Paranormale fenomener».

Kilde: Parapsykologi.no (NPS)

Relaterte saker:  

Flere bevis på overnaturlige evner

Telepatisk tvillingtrøbbel

− Psykologien bør lære av de alternative bevissthetsmodellene

Helhetstenkende lege med øye for parapsykologi

Når de døde våkner

Hva er mediumskap og hva er klarsyn?

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.