Skip to main content

Telepatisk tvillingtrøbbel

Det finnes ikke mange vitenskapelige bevis for at tvillinger har telepatiske evner. Men tvillinger og deres familier forteller altfor mange historier om kommunikasjon uten ord, om delt smerte og delte følelser, til at man enkelt kan forkaste dette som tøys.

Tekst: Lena Eidem   Foto: Lakomanrus/Shutterstock.com

– Da døtrene våre gikk på skolen ble vi en gang innkalt til møte hos rektor, forteller Anne Marie Olsen fra Bergen. De er eneggede tvillinger og like som to bær. Og like tause.

Ingen av jentene ville si verken til Anne Marie eller mannen hennes hva dette dreide seg om. Etter litt diskré graving i ranslene deres klarte foreldrene allikevel å finne ut hva som var skjedd. Jentene hadde levert eksakt like matteprøver, selv feilene var identiske.

Aha, tenkte Anne Marie, skolen tror at jentene har fusket. Men kunne dette virkelig være sant?

Dokumentar om adskilte tvillinger

Like under nesa til frøken

Anne Marie ville til bunns i dette, og så snart hun kom på tomannshånd med en av døtrene, spurte hun om hvor i klassen hun pleide å sitte.

– Helt bakerst ved veggen sammen med Guro. Det er den beste plassen, man kan lene seg mot veggen om man blir sliten, svarte datteren.

Litt senere spurte Anne Marie den andre datteren om hvor hun pleide å sitte.

– I første rekke, like under nesa til frøken. Det vet du da, mamma! Jeg ser jo ikke bæret hvis jeg sitter lenger bak enn det, svarte hun.

– Og det burde jeg selvfølgelig ha visst, sier Anne Marie.

Men fakta gjenstod. Tvillingene var plassert omtrent så langt fra hverandre i klassen som det var fysisk mulig.

Glad for å ha gjort hjemmeleksen

I et møte med Anne Marie luftet rektor og læreren sine bekymringer. Det var akkurat som Anne Marie og mannen hennes hadde trodd. Skolen mistenkte tvillingene for å ha fusket. Ikke bare denne gangen, men også ved tidligere anledninger.

Dette var ikke særlig hyggelig, og Anne Marie var glad for å ha gjort hjemmeleksen sin. Hun satt taus og lyttet en stund, så sa hun med uskyldig mine:

– Men, hvor i klasserommet er de egentlig plassert?

Da ble det helt stille. Dette hadde verken rektor eller læreren tenkt på. Nå ble det med ett åpenbart:

– Hva som enn var årsaken til tvillingenes prøveresultater, så hadde de i alle fall ikke hatt mulighet til å kikke på hverandres besvarelser, avslutter Anne Marie.

Syvårig tankeleser

Mange har lignende opplevelser. Tvillingekspert Pamela Prindle Fierro på Multiples.about.com får ofte henvendelser fra tvillingforeldre. Her deler hun en historie som en pappa til eneggede, syv år gamle tvillingsønner har fortalt henne:

– Forleden kveld hjalp jeg den ene sønnen min, Jacob, med leksene på gutterommet. Broren hans, Ethan, var på kjøkkenet og vasket hendene, forteller pappaen. Tanken var at han skulle peke på ord i boken, og så skulle Jacob lese dem høyt for ham.

– Men det gikk treigt, sier pappaen, og Jacob var veldig usikker. Plutselig roper Ethan fra kjøkkenet:

– Ordet er «henne»!

Pappaen forteller til Pamela at han ikke tenkte så mye på det akkurat da, men bare fortsatte å peke på et nytt ord. Jacob satt taus og tenkte seg godt om.

– «Jente», ordet er «jente», brølte Ethan fra kjøkkenet.

De to påfølgende ordene kunne Jacob selv, men så kjørte han seg fast igjen.

– «Arbeid», hørtes det oppstemt fra kjøkkenet.

– Da måtte jeg le, sier pappaen. – For hvordan i all verden kunne Ethan vite hvilket ord det skulle være? Han var jo på kjøkkenet og kunne umulig se hva jeg pekte på. Nå lurer jeg på om tvillingene kan lese hverandres tanker, sier pappaen til Pamela. Han avslutter med å stille spørsmålet:

– Vet du om noen andre som har hatt lignende erfaringer?

Telepati i maktens korridorer

Ikke bare blant skolebarn, men også blant internasjonale politikere på høyt nivå rapporteres det om sterke telepatiske bånd. Da Polens president Lech Kaczynski den 18. april 2010 omkom i en flystyrt i Smolensk i Russland, skrev Nettavisen:

– Tvillingbroren Jaroslaw var sjokklammet da han fikk nyheten om brorens dødsfall. Brødrene, som ofte ble sett på som en kuriositet i politisk sammenheng i Europa, skal ifølge mange medier ha hatt et telepatisk bånd. Da de to brødrene var henholdsvis president og statsminister, ville den ene strekke seg mot telefonen sekunder før broren ringte fra den andre enden.

Polens ambassadør til Norge, Wojciech Kolanczyk, og presidenten var ifølge Nettavisen personlige venner og hadde jobbet sammen i 19 år. Han bekrefter den uvanlige forbindelsen mellom tvillingbrødrene.

– De hadde et helt spesielt forhold. Når den ene tvillingbroren var syk, så følte den andre smerte. Dette skjedde også på avstand, og dette var noe jeg registrerte med stor nysgjerrighet, sier ambassadør Kolanczyk, avslutter Nettavisen.

Vanligst blant eneggede

Man kunne tro at slike hendelser var rene tilfeldigheter. Department of Twin Research på King’s College i London har et av verdens største registre over tvillinger. Dr. Lynne Cherkas, en genetisk analytiker ved dette forskningsinstituttet, sendte i 2004 ut et spørreskjema til 10.000 tvillinger. Skjemaet inkluderte et spørsmål som nok aldri var blitt stilt før: «Har du evnen til å vite hva som skjer med ditt tvillingsøsken når du selv ikke er til stede?»

Mer enn halvparten (54 prosent) av de spurte svarte ja eller kanskje. Bare 46 prosent sa nei. Spesielt interessant, bortsett fra det faktum at mer enn 50 prosent av alle tvillingene trodde de hadde eller kunne ha opplevd telepati, var at nesten dobbelt så mange eneggede som toeggede tvillinger svarte ja.

Telepati blant 6 av 10 tvillinger

Sommeren 2009 på «Twin Day» i London ble en annen studie utført ved Department of Twin Research. Den ble gjort i samarbeid med den svenske psykologen og parapsykologen professor Adrian Parker fra psykologisk institutt ved universitetet i Gøteborg.

Denne gangen brukte de et spørreskjema kalt «The Exceptional Experiences Questionnaire». Spørsmålene handlet om telepatilignende erfaringer, slående tilfeldigheter, delte drømmer, fysiologiske responser på sykdom og styrken i båndet mellom tvillingpar, også i forhold til om de var eneggede eller toeggede.

Av 224 tvillinger som fylte ut EEQ-skjemaet, var 162 eneggede tvillinger og 62 var toeggede. Seksti prosent av alle tvillingene sa at de hadde opplevd telepati. Av dem som hadde opplevd telepati, var det 11 prosent som gjorde det regelmessig, 53 prosent av og til og 36 prosent bare en eller to ganger.

Den perfekte match

Folk fra det britiske TV-selskapet BBC tok aktivt del i «Twin Day». De utførte tester med Zener-kort ved hjelp av personalet fra Department of Twin Research. Zener-kort er fem kort som brukes ved eksperimentelle forsøk for å undersøke ekstrasensorisk persepsjon (ESP).

Testene foregikk slik at den ene tvillingen skulle gjette hvilke kort den andre skjulte bak en skjerm. På grunn av de uformelle forholdene, var det bare de som fikk til å plassere fem kort på identisk plass som ble notert. Nesten 100 par ble testet, og blant dem var det fem par som klarte å få en perfekt match. Det var mange flere enn forventet. Man hadde kun forventet å få én perfekt match hos ett par av 120.

Polygraf og isbøtte

En større vitenskapelig studie ble i slutten av mai 2011 utført på samme sted av professor Parker. Denne gangen ville de undersøke den ene tvillingens reaksjoner når den andre ble eksponert for uventede og sterke stimuli. Det kunne være tegn på en uvanlig kontakt mellom tvillingene og kanskje også på telepati, mente de.

Professor Parkers medarbeider Göran Brusewitz valgte ut fire tvillingpar til en lang serie med nøye kontrollerte eksperimenter. Reaksjonene ble målt med en såkalt polygraf, også kalt løgndetektor. Den målte blant annet galvanisk hudrespons og pust på den ene tvillingen, for å vise reaksjonene når den andre tvillingen ble utsatt for uventede og sterke stimuli. Én stimulus var å få foten uventet dyttet ned i en bøtte med isvann.

Det amerikanske TV-selskapet ABC News var på plass for å filme forsøket, og programmet «Nightline Prime: Beyond Belief» ble sendt 29. juni 2011. Det viste at hos ett av parene reagerte den tvillingen som var koblet til polygrafen gang etter gang kraftig og eksakt på de tidspunktene da den andre tvillingen ble utsatt for ulike sjokk.4

Professor Parkers konklusjon

– Studiene var utforskende pilotstudier og kan ikke brukes som «evidensbaserte bevis» på at det finnes telepati mellom eneggede tvillinger, sier Parker.

Han mener allikevel at resultatene sammenfaller med tidligere funn, og at de tyder på at det i høy grad forekommer slike erfaringer blant eneggede tvillinger.

– Ett par av fire er en betydelig frekvens. Disse funnene bør følges i større og mer kontrollerte studier av valgte tvillinger, med detaljerte notater, avslutter Parker.

Telepati

Telepati, også kalt tankeoverføring og tankelesning, er det å få vite om en annen persons tanker og følelser uten å bruke de kjente sansene. Det vil si å oppnå direkte mental kontakt med en annen person, uten at man meddeler seg ved hjelp av språk, koder, tegn eller andre fysiske signalformer.

Studier av telepati er en viktig del av parapsykologien, et fag der man systematisk forsker på overnaturlige fenomener, særlig ekstrasensorisk persepsjon.

Kilde: Wikipedia

Polygraf – løgndetektor

En polygraf er et instrument for samtidig registrering av en rekke fysiologiske prosesser som blodtrykk, galvanisk hudrespons, pulsfrekvens, hudtemperatur, muskelspenning osv. Brukes særlig i undersøkelser av fysiologiske forandringer som skjer ved følelsesmessig opphisselse. Den kalles også for løgndetektor. (Kilde: Store Norske Leksikon)

Eneggede tvillinger

Eneggede tvillinger oppstår ved at et enkelt befruktet egg deler seg og blir til to atskilte fosteranlegg innen 14 dager etter befruktningen. Lenge trodde man at eneggede tvillinger hadde helt likt arvestoff, men en fersk studie motsier dette. Genetiker Carl Bruder ved University of Alabama i Birmingham og hans kolleger sammenlignet det genetiske oppsettet hos 19 voksne eneggede tvillinger, og i noen tilfeller skilte de seg faktisk genetisk fra hverandre.


Zener-kort eller ESP-kort

Zener-kort, også kalt ESP-kort, er fem kort som brukes ved eksperimentelle forsøk for å undersøke ekstrasensorisk persepsjon (ESP), oftest kalt klarsyn. Persepsjonspsykologen Karl Zener formga kortene tidlig på 1930-tallet ved eksperimenter gjennomført sammen med parapsykologen J.B. Rhine.

Kilde: Wikipedia

Dokumentar om adskilte tvillinger

– Det har virkelig fått meg til å tenke. Før har jeg trodd at oppveksten har mest å si for hvordan mennesker blir. Men etter å ha filmet disse jentene i over fire år vet jeg ikke lenger. De er så like, sier Mona Friis Bertheussen, regissør og produsent for dokumentarfilmen «Tvillingsøstrene» til Aftenposten.

De to nyfødte babyene ble funnet i en liten pappeske i en kinesisk landsby og adoptert bort. Den ene til vestlandsbygda Fresvik med 274 innbyggere, og den andre til en millionby i USA. Adoptivforeldrene ante først ingenting om at det fantes en tvillingsøster. Men en tilfeldighet forandret alt. Dokumentaren følger jentenes liv på hver sin kant av jorda, fram til de møtes igjen som åtteåringer i Norge.

– Jentene ler likt, de løper likt, de har samme humor, samme viljestyrke, like personligheter. Og det er fantastisk at de faktisk fant hverandre, sier Bertheussen. Filmen handler om båndene mellom jentene og den kjærligheten som er mellom dem, men som de ikke får leve ut.

Drøyt et år etter at dokumentarfilmen ble vist på TV2, er den blitt kjøpt inn av store TV-kanaler i blant annet USA, Storbritannia, Sør-Korea og Japan. Den er blitt sett av nær 700.000 bare på TV2s nettside, hvor den ble vist for første gang i fjor høst. Dermed er den en av de mest sette norske filmene noensinne. Like etterpå fikk den innpass på verdens største dokumentarfilmfestival, International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), hvor den vant publikumsprisen i konkurranse med 300 filmer fra hele verden.


Denne artikkelen handler om…


  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode