Skip to main content

Slik måler du kronisk stress og utbrenthet på en enkel måte!

Dette er et av de mest brilliante verktøyene jeg har funnet for å måle kronisk stress og utbrenthet med høy kvalitet. Mangel på en diagnose er dessverre alt for vanlig om man sliter med kronisk utmattelse eller utbrenthet. Dette er en enkel løsning som alle kan bruke for å få et detaljert innblikk i den generelle helsetilstanden.

Artikkelserie om utbrenthet del 6:

Kronobiologi er studien av menneskets og andre organismers biologiske rytmer. I 2017 fikk et forskerteam som studerte mekanismene bak de cirkidianske rytmer – vår indre klokke – Nobelprisen i medisin. Problemet er at moderne skolemedisin som regel ignorerer at stort sett alle som sliter med kronisk utmattelse eller utbrenthet ofte har store uregelmessigheter med sin indre biologiske rytme. Relevante tester kan legge grunnlaget for en effektiv terapi og oppfølging av pasienten.
To av de første testene man kan forvente seg at en lege tar med en pasient som har et sykdomsbilde preget av kronisk utmattelse eller utbrenthet i tillegg til blodprøver, bør være en 12-timers kortisolprofil, samt en 24-timers hjertevariabilitetsanalyse (HRV). Dette vil på en enkel, rimelig og oversiktlig måte avsløre den generelle tilstanden til den indre klokken, samt ofte vise årsakene til sykdomsproblemene.
Her ser vi nærmere på en brilliant og medisinsk nøyaktig løsning for å måle tilstanden til våre indre rytmer som er utviklet av dr. med. Alfred Lohninger. Han regnes som en av verdens ledende eksperter innen kronomedisin og HRV-analyse. Målemetoden er så enkel at hvem som helst kan gjøre dette selv.

Det er ingenting galt med deg
«Det er intet patologisk galt med dem, herr Wanvig». Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har hørt dette fra medisinske eksperter. Det at legen ikke finner noe galt med blodprøver trenger ikke å bety at du er frisk. Når man over lang tid har følt seg for sliten til å gjøre enkle oppgaver som å støvsuge, lage mat, handle eller hente barna i barnehagen, kan dette måles med medisinske tester. Problemet er at legen må ha kunnskap nok til å kunne utføre testene, slik at den medisinske tilstanden blir korrekt diagnostisert.
Når legen ikke finner noe galt, kan det være frustrerende for mange. Du føler deg alvorlig syk, men ingen finner noe galt. Belastningen blir ofte større etterhvert som tiden går. Man kan oppleve stress og utålmodighet fra sjefen, familie og venner. Blir du ikke snart frisk? I verste fall kan man begynne å tro at man kanskje er hypokonder og at den eneste løsningen er å «ta seg sammen» for å fungere.
Jeg kan forstå dette fra begge sider. Jeg har selv opplevd gjennom mange års sykdom å så tvil om meg selv og min egen helsesituasjon. Kanskje alt er i hodet mitt? Kanskje piller er den eneste løsningen for meg? Men jeg kan også forstå frustrasjonen og kanskje av og til desperasjonen fra mine nærmeste, spesielt min kjære kone Maria, som opplever denne lidelsen så nær seg. Det å være pårørende for en som er alvorlig syk kan være en enorm belastning, hvor man hele tiden prøver å skåne den som er syk fra sin egen frykt og frustrasjon. Dette blir enda vanskeligere når det ikke finnes en diagnose.

Trenger bevis
Tenk om jeg kunne få et skriftlig bevis som viser at jeg er syk og hva som er galt med meg? For en lettelse det ville ha vært for meg selv og mine nærmeste! Gjennom mange år har jeg vært på søken etter et måleverktøy som alle kan bruke på en enkel måte for å få den kronobiologiske tilstanden grafisk fremstilt og med medisinsk nøyaktighet.
På Paracelsusklinikken i Sveits, en av verdens mest anerkjente klinikker innen biologisk medisin, benyttet dr. Thomas Rau flere tester for å sjekke tilstanden til mitt autonome nervesystem (ANS). Dette kontrollerer funksjonene til indre organer og regulerer kroppstemperatur, hjertetakt, pustetakt, fordøyelse, spyttsekresjon, blodtrykk, urinering, seksuell opphisselse og utvidelse og sammentrekning av pupillene.
Det autonome nervesystemets oppgave er å holde kroppens rytmer og biologiske systemer i balanse. Når dette feiler over en periode, kan flere symptomer og sykdommer oppstå:

 • Problemer med hjertefrekvens, blodtrykk, kroppstemperatur, svette, tarm og blærefunksjon.
 • Kronisk tretthet, svimmelhet, svakhet og kognitiv svekkelse.
 • Depresjon, søvnforstyrrelser, hodepine, migrene, ryggsmerter, bakterielle og virale sykdommer, irritabel tarmsyndrom, magesår, fertilitetsproblemer og menstruasjonssykdommer.
 • Alle former for kronisk og degenerativ sykdom, inkludert kronisk utmattelse og utbrenthet.

For detaljer om måling av ANS og hjertevariabilitet, se artikkelen «Balanse i livet gjennom kunsten å regulere deg selv», publisert i Medium nr. 4-2018 som du finner på wanvig.no/paracelsus.

Kronobiologisk tilstand
Hjertevariabilitet (Heart Rate Variability – HRV) beskriver variasjonene i tidsrommene mellom hjerteslagene (RR-intervallene), altså hvordan pulsen kontinuerlig varierer fra slag til slag. HRV er en effektiv og nøyaktig metode for å måle tilstanden på det autonome nervesystemet og vår kronobiologiske tilstand (ref. 1). Måling av HRV er blitt benyttet i vestlig skolemedisin gjennom oppfinnelsen av elektrokardiogrammet (EKG) i 1895. Siden 1960 har digital signalprosessering revolusjonert hvordan man analyserer og benytter hjertevariabilitet (ref. 2).
På fødestuen fester jordmoren to sensorer på magen til mor for å måle pulsen og hjertevariabiliteten til barnet. Desto mindre hjertevariabilitet barnet har, desto mer kritisk er tilstanden. Slik er det også for oss voksne. På sikt kan dette føre til sykdom som kronisk utmattelse, utbrenthet, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, søvnforstyrrelser og alle typer kronisk og degenerativ sykdom. Desto høyere hjertevariabilitet du har, desto mer ressurser og energi har du til å bli frisk eller holde deg frisk.

Bør være obligatorisk
Jeg har prøvd en rekke forskjellige metoder for å måle min hjertevariabilitet. Pulsklokker, ringer, armbånd, belter, øreklips og sensorer som er koblet til en telefon-app eller PC-en. De fleste av disse metodene er dessverre for unøyaktige og har begrensede måleparametere.
Det finnes kun en måte å måle den nøyaktige tilstanden til det autonome nervesystem på en korrekt måte med medisinsk presisjon som også leger kan benytte, og det er 24-timers måling av hjertevariabiliteten (HRV). Gjennom å feste sensorer på kroppen og måle RR-intervallene mellom hjerteslagene (EKG) over 24 timer får man et omfattende innblikk i tilstanden til det autonome nervesystemet, kronobiologien og den generelle helsetilstanden på en visuell og forståelig måte. Det største problemet har vært at utstyret er veldig dyrt og at du må ha medisinsk utdannelse for å kunne forstå og analysere resultatene.

Dr. med. Alfred Lohninger

For noen måneder siden kom jeg over en brilliant løsning som alle kan benytte til en rimelig penge. Dr. med. Alfred Lohninger regnes som en ledende ekspert innen kronomedisin og HRV-analyse. Han og hans team i Østerrike har i løpet av de siste 17 årene forsket intensivt på kronomedisin og 24-timers HRV-analyse. De har utviklet en omfattende analyseprogramvare basert på erfaringene med over 35.000 målinger og 21.000 brukere. Han har de siste årene utdannet 1100 leger og andre spesialister innen 24-timers HRV-analyse.
Jeg var utrolig spent på resultatene fra min første måling fra dr. Lohningers firma Autonom Health. Etter å ha festet en EKG-sensor nær høyre kragebein og en under venstre bryst, koblet jeg til den lille målesensoren som kun veier noen få gram (bilde 6). Målingen startet automatisk og ble avsluttet da jeg koblet fra sensoren etter 24 timer. Mens målingen pågikk logget jeg alle aktiviteter i egen app på telefonen min, som ble synkronisert med resultatene som jeg lastet opp til min Autonom Health konto.

Webinar med Lohninger
Dr. med. Alfred Lohninger regnes som en av verdens ledende eksperter innen kronomedisin og HRV-analyse. I dette gratis webinaret får du et innblikk i hans ekspertise og løsninger. Her er noen av temaene som dekkes i webinaret:
• Introduksjon til kronomedisin og dr. Lohningers erfaringer.
• Deteksjon og prevensjon av hjerte-/karsykdommer.
• Deteksjon og prevensjon av stressrelaterte sykdommer som utbrenthet og kronisk utmattelse.
• Introduksjon til Autonom Health sine løsninger for 24-timers HRV-analyse.
• Eksempler på flere HRV analyser.
www.wanvig.no/hrv

Resultatene
Noen få sekunder etter at resultatet ble lastet opp til min konto fikk jeg resultatet. På førstesiden av den omfattende rapporten fikk jeg et bilde av min «livsild» som viser variabiliteten av mer enn 100.000 hjerteslag i løpet av den 24-timers målingen på et oversiktlig bilde (bilde 1). Jo mer blått, rødt og gult, desto kraftigere er livsilden, som er et bilde på hvor mye ressurser mitt autonome nervesystem har tilgjengelig i løpet av et døgn.
For en som er opplært i å lese et slikt bilde vil dette raskt avsløre din generelle helsetilstand; kvaliteten på søvn og søvnsykluser, om du har pustestopp eller snorker om natten, om du er i stand til å regenerere om natta, om du har hjerteproblemer, hvor mye ressurser du har tilgjengelig, hvordan du reagerer på stress, hvordan kroppen reagerer på maten du spiser og eventuelle matallergier, hvordan kroppen og psyken takler jobb, når du er hjemme og dine sosiale aktiviteter, om ditt autonome nervesystem er i stand til å regulere seg selv mellom aktiv (sympatisk) og regenererende (parasympatisk) på en sunn måte, m.m.
Systemet lager automatisk en 15-20 siders rapport som alle kan forstå, selv uten medisinsk opplæring. Rapporten beskriver alle måleparameterne, gir en enkel forklaring på engelsk hva de betyr, beskriver ditt resultat og gir deg praktiske råd om hva du kan gjøre for å forbedre resultatet. Her er noen av faktorene som rapporten beskriver:
• Din generelle helsetilstand
• Nåværende biologisk alder
• Ditt potensial for ytelse
• Omgang med stress
• Kroppens evne til regenerasjon
• Fare for utbrenthet
• Søvnkvalitet
• Evne til restitusjon/regenerasjon
• Mental ytelsesevne/vitalitet
• Fysisk ytelsesevne/vitalitet
• Kostholdsvaner
• Anbefalinger til endringer du bør gjøre.
Om du er lege eller spesialist som er utdannet av dr. Lohninger og hans team får du tilgang til egne medisinske rapporter som går mye mer i detalj.

Første reaksjon
Den første målingen virket ikke ved første øyekast så veldig oppløftende, med begrenset «livsild» og stort sett rødt på alle de viktigste måleparameterne.
Selv om målingen viste at min generelle helsetilstand var 91 prosent dårligere enn gjennomsnittet for menn i min alder, ropte jeg entusiastisk til min kjære kone at «det kunne vært mye verre!». Målingen avslørte også den viktigste grunnen til dette: En altfor høy hvilepuls om natta og for lite variasjon mellom dag- og nattpuls. For høy puls om natta kan begrense kroppens evne til regenerasjon og selvhelbredelse. Hvor lenge du sover er ikke det viktigste, ifølge dr. Lohninger. Det er det individuelle behovet samt kvaliteten på søvnen som er avgjørende. De fleste trenger i gjennomsnitt mellom 7-9 timer god søvn, men det finnes mennesker som kun behøver 4 timer søvn, ifølge dr. Lohninger. Dette avslører man enkelt med en slik analyse.

Dette er eksempler på livsilden fra en frisk og sunn person, en person under kronisk stress og en utbrent person.
Ved første øyekast virket ikke den første målingen til Pål-Esben noe oppløftende, med begrenset livsild og stort sett rødt på alle de viktigste måleparameterne.

For høy puls
Det som fascinerte meg mest var at ingenting av det jeg hadde gjort så langt kunne løse mitt problem med høy puls. Hverken meditasjon, sunt kosthold, kosttilskudd eller terapier kunne fikse pulsproblemet mitt. Rapporten anbefalte meg å oppsøke lege for å sjekke at alt var i orden med hjertet. Jeg har i flere år tatt alle tenkelige tester for å sjekke skjoldbruskkjertelen, hormonbalansen, blodtrykk, blodprosent, allergier, matintoleranser og åreforkalkning, men alt er normalt. Andre årsaker til høy puls som kronisk stress, koffein, alkohol, tobakk, rusmidler, ubalanse i næringssalter og medisiner som astmamedisin er utelukket.
Dr. Lohninger mente det bare var en måte å få ned pulsen min på: Riktig trening der pulsen ble hevet og senket gjennom korte intervaller. Siden kroppen min i flere år har reagert negativt på all form for trening, hjalp dr. Lohninger meg med å sette opp et enkelt og kort treningsprogram som var skreddersydd for meg og mine behov. Jeg vil komme tilbake med resultatene av dette senere.
Det som er så befriende er at jeg nå har et enkelt måleverktøy for å finne ut om endringene jeg gjør gir ønskede resultater.

Konklusjon
Jeg anbefaler alle å gjennomføre en 24-timers HRV-analyse for å sjekke sin generelle helsetilstand. Hos Autonom Health koster det ca. 1200 kr (Bilde 5) som inkluderer et spesialutviklet pulsbelte. Da kan du ta så mange målinger du vil i løpet av en måned. Løsningen for leger og profesjonelle koster ca. 3000 kroner og inkluderer en liten EKG-sensor med to målepunkter (Bilde 6). Du finner mer informasjon om Autonom Health sine løsninger her: www.autonomhealth.com/en/

Red. anm.: Skribenten har ingen økonomiske fordeler av å skrive denne artikkelen. Han betalte full pris. Hans entusiasme kommer av resultatene og støtten han har fått, samt dr. Lohningers banebrytende og enkle metode for å måle helsetilstanden med 24-timers HRV-måling.

Lyst til å vite mer?
Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på www.wanvig.no. Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv! Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon!
Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg på e-post om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

Referanser:
1. «202 selected studies & publications on HRV»
2. «Heart Rate Variability – A Historical Perspective», PubMed PMC3225923

Om forfatteren:

I 2003 møtte Pål-Esben Wanvig veggen og var nær ved å miste livet. På veien for å bli frisk har han samlet en omfattende kunnskap gjennom mer enn 20.000 utdannings- og erfaringstimer innen blant annet sjamanisme, tradisjonell kinesiskmedisin, nevro- og adferdspsykologi og funksjonell medisin. Pål-Esben legger stor vekt på å oppnå raske, effektive og objektivt målbare resultater på alt han lærer bort. post@wanvig.no, www.wanvig.no

Tidligere artikler i denne serien:

Del 1: «Derfor blir du utbrent – men hva er det egentlig?» publisert i Medium nr. 5-2018
Del 2: «Nøkkelen – en effektiv strategi- og tiltaksplan», publisert i Medium nr. 6-2018.
Del 3: «Fysiologiske årsaker til utbrenthet», publisert i Medium nr. 1-2019.
Del 4: «Helbredelse av de fysiske årsakene til utbrenthet», publisert i Medium nr. 2-2019.
Del 5: «Slik lærer du å sette grenser», publisert i Medium nr. 3-2019

Artiklene kan lastes ned gratis på www.wanvig.no/utbrenthet

Pål-Esben Wanvig

Pål-Esben Wanvig er sjaman, journalist, forfatter, lærer, coach og foredragsholder innen personlig og spirituell utvikling. Han har bakgrunn som sivilingeniør og valgte å gå en holistisk vei etter at skolemedisinen ikke kunne hjelpe han etter livstruende utbrenthet i 2003. Etter mer enn 20 år og 35.000 timers utdanning og erfaring med flere tusen klienter og studenter, har Pål-Esben blitt en ekspert innen å kombinere østlige tradisjoner, teknologi og filosofi med moderne vitenskap, medisin og nevropsykologi for å hjelpe sine studenter og klienter til å oppnå raske og objektivt målbare resultater i sitt daglige liv. Ta gjerne kontakt på e-post: post@wanvig.no, Facebook: www.facebook.com/PalEsbenWanvig/. Nettside: www.wanvig.no
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode