Blått lys til glede og besvær for søvnen

God søvn er alfa og omega for å bevare god helse og leve lenge. Men vi sover mindre enn før og søvnkvaliteten vår er redusert. Kan det ha noe med alt det blå lyset fra alle skjermene vi eksponeres for på kveldstid? Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å beskytte oss mot dette.