Skip to main content

Styrke er å holde ut i prøvelser

Dagens kort torsdag 26. oktober ble «Styrke» fra Refleksjonskortene ved The Virtues Project. Styrke er den indre kraften til å motstå hva som enn kommer. Det er vår evne til å holde ut midt i prøvelsene.

Tekst: Fra refleksjonskort ved The Virtues Project

Vår styrke vokser når vi takler livets utfordringer med mot og bestemthet. Vi blir sterkere når vi velger å være milde og tålmodige, og vår styrke vokser når vi takler livets utfordringer med mot og bestemthet.

Vi blir sterkere når vi velger å være milde og tålmodige. Vi forblir sterke når lidelse er en tråd som veves inn i livsmønstrene våre − ikke for å gjøre oss ulykkelige, men for å forvandle oss med nåde.

«Personlighet kan ikke utvikles i ro og mak. Kun gjennom erfaring fra prøvelser og lidelser kan sjelen styrkes, visjonen opplyses, ambisjonene vekkes og fremgang oppnåes.»
− Helen Keller

Å praktisere styrke

Kort fra Refleksjonskortene ved The Virtues Project. Kortene er oversatt av Brit Johanne Drageset og Linda S. Kragh. Norsk utgivelse fra 2007 i regi av Kragh Impuls.

Jeg har styrken til å utholde prøvelsene mine. 

Jeg møter villig utfordringene i livet mitt.

Jeg har mot til å holde ut.

Jeg utvikler mildhet og tålmodighet. 

Jeg forstår hensikten med lidelse. 

Jeg har tiltro til verdien av forvandling. 

Jeg er takknemlig for styrkens gave. Den gir kraft til sjelen min.  

Om kortene

Kortet over er trukket fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. Refleksjonskortene er oversatt til norsk av Brit Johanne Drageset og Linda S. Kragh. Denne norske utgivelsen er fra 2007, i regi av Kragh Impuls. 

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.

(Sitat fra The Virtues Project, inspirert av et kjent sitat av Bahá’u’lláh)

The Virtues Project i Norge

Facebook: Refleksjonskort

The Virtues Project International

Her kan du lese litt mer om dyder og Refleksjonskortene: Bli bevisst på bruken av dyder

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.