Skip to main content

Bli bevisst på bruken av dyder

I alle slags filosofier og religioner er det mye felles visdom. Visdommen handler ofte om hvilke gode kvaliteter mennesket kan utvikle i seg selv. Verdifulle og flotte menneskelige kvaliteter – dyder – er et tema som går igjen i all verdens hellige skrifter.

Tekst og foto: Elisabeth Hægeland Reynolds

Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på indre verdifulle egenskaper som edelstener. Disse omtales i flere ulike kulturer, religioner og filosofier som åndelige dyder.

Den globale grasrotbevegelsen «The Virtues Project» handler om å spre bruken av gode kvaliteter i mennesker eller dyder ved hjelp av enkle verktøy alle kan bruke, selv små barn og ateister.

Visjonen bak prosjektet er støtte mennesker fra alle kulturer i deres moralske og åndelige utvikling, slik at vi kan gjenkjenne hvem vi virkelig er og leve ut våre høyeste verdier. Formålet er å tilby styrkende strategier som inspirerer til å bruke dyder hver dag og frigjøre vårt indre potensiale.

Fant 313 dyder

The Virtues Project ble opprettet i 1988 av tre engasjerte mennesker i Canada. De var vitne til økende vold blant ungdom og i familier, og fikk et sterkt ønske om å motvirke denne utviklingen. De startet derfor en rådslagningsprosess hvor de undersøkte behovet og fant ut hva de kunne bidra med ved å bruke all sin ekspertise.

De tre ildsjelene var Linda Kavelin Popov, Dr. Dan Popov og John Kavelin. Linda er psykoterapeut, organisasjonskonsulent, samfunnsutvikler og har skrevet flere bøker. Dan Popov er doktor i filosofi, klinisk barnepsykolog og en ivrig student av verdens hellige tekster. John H. Kavelin var showprodusent og direktør for Walt Disney.

Sammen begynte de å utforske hva det er i mennesket som måtte styrkes og utvikles for å unngå volden som brer seg. De forsket også i verdens hellige skrifter, samt i flere ulike filosofier og åndelige tradisjoner. I «bunnen» av alle skriftene oppdaget de at det ligger noe ganske enkelt, men oppsiktsvekkende og viktig. Alle skriftene beskriver forskjellige guddommelige egenskaper som er kjennetegn ved menneskesjelen og menneskenes karakterer. Betegnelsen er menneskelige dyder, på engelsk «virtues». Totalt fant de 313 dyder som er felles i syv religioner.

– Dydene er den gylne tråden som går igjen i mange av verdens religioner og åndelige tradisjoner. Dydene er også kjerneelementer i ulik filosofi, sier Linda S. Kragh, som introduserte The Virtues Project i Norge.

Påmint om arv og urfilosofi

John Kavelin og ekteparet Popov gjorde et omfattende arbeid med å kartlegge dydene og finne redskaper og fremgangsmåter for å styrke og bringe dem frem i barn og ungdom. Dette førte til grunnleggelsen av The Virtues Project i 1991 og utviklingen av flere kurs, bøker, TV-programmer og seminarer.

I en periode mens de var i ferd med å tilrettelegge de første 52 dydene ble strømmen borte. Da benyttet de tiden til å meditere over hvem og hvor de skulle tilby sin nyvunnede kunnskap. Den første som ringte dem da strømmen kom tilbake var lederen av en gruppe urfolk som ville at de skulle komme til reservatet deres. Da de hadde delt kunnskapen om dydene var det en eldre kvinne som beveget takket dem for at de hadde påminnet dem om deres arv og urfilosofi. Indianernes gamle tradisjoner var i nemlig i ferd med å forsvinne på grunn av arbeidsløshet, alkoholisme og fattigdom. Filosofien om dydene og redskapene i The Virtues Project hjalp gruppen til å bringe sin gamle visdom frem i lyset igjen.

Ekteparet Popov reiser i dag verden rundt for å holde workshops og taler ved mange konferanser hvert år. Prosjektet har blitt en utbredt grasrotbevegelse i over 90 land som spres av folk over hele verden. Dalai Lama gir sin fulle støtte til prosjektet.

Ingen spesiell trosretning

The Virtues Procject tilhører ingen spesiell religion eller åndelig retning, for visdommen er hentet fra mange forskjellige filosofier og åndelige tradisjoner. Dydekortene skiller seg fra andre selvhjelpskort. Når du bruker tarotkort, må du lære en del om kortene før du kan få hjelp fra dem, og når du bruker englekort må du tro på engler. Men når du bruker dydekortene trenger du verken lære noe eller tro på noe.

– Du trenger ikke tro på noe spesielt, for budskapet går uansett inn til kjernen i oss. Her ligger potensialet som gjør oss menneskelige. Det er en spesiell kraft i hver enkelt dyd. Selv min gamle far på 92 år, som er ateist, kan gå god for kortenes innhold. Han sier dette er tema som de ble oppdratt i som barn, forteller Kragh. Kanskje skyldes det at tidligere generasjoner fikk bedre oppdragelse i dydene enn mange unge mennesker i dag? For religiøsitet har mistet mye av betydningen i moderne oppdragelse.

Kursene i dydeprosjektet er enkle og korte. Det er svært lite teori å lære i forhold til lignende kurs og kort i samme sjanger. I stedet for å fokusere på masse ny informasjon og nye metoder, kan man bare trekke et kort og lese budskapet på kortet når det oppstår behov i dagliglivet.

Refleksjonskort med dyder

I rundt 30 år har Linda S. Kragh holdt ulike kurs i personlig vekst, før hun ble kjent med med refleksjonskortene fra The Virtues Project. Tidligere har hun blant annet brukt englekort og indianerkort som verktøy.

– Kort har fascinert meg i måten man kan bruker dem til å vekke bevisstheten, sier hun. Derfor var hun rask med å invitere en kursleder til Skandinavia da hun fikk høre om de Canadiske dydekortene. Etter kurset visste hun at hun var på riktig spor.

– Jeg kjente at alt sa «ja!» Av alt jeg har lært av teknikker og metoder innen personlig vekst, er dette så utrolig enkelt. Disse kortene går rett inn til kjernen, mener Linda. Dermed bestemte hun seg for å introdusere The Virtues Project i Norge, og holdt sitt første kurs i 2004.

Siden har hun jobbet for å oversette dydekortene til norsk sammen med Brit Johanne Drageset. Lindas mann, Helge Kragh, har sørget for å få illustrasjonene på plass. Til nå har de oversatt en kortstokk for voksne med 100 refleksjonskort og en stokk for barn med 52 kort. Begge stokkene har dyder og visdomsord fra flere ulike filosofier, trosretninger og religioner.

Balanse mellom dydene

Poenget med å bruke refleksjonskortene er å bli bevisst på hvilke dyder man faktisk bruker og finne ut hvilke dyder man trenger å bruke mer for å utvikle gode sider i seg selv.

– Alle dyder er positive i kvaliteten sin. Det er viktig å ta i bruk dydene, men like viktig er det å skape balanse mellom dydene. Slik unngår man overdreven bruk av en spesiell dyd på bekostning av en annen dyd, sier Linda. Ett eksempel er kvinner som er veldig omtenksomme og vennlige, men overdreven bruk av disse dydene kan gå ut over deres humør og velvære slik at det gir en negativ effekt på noen av deres andre dyder. Motet, fokuset og målbevisstheten deres kan da bli overkjørt.

Rettferdighet må ofte utjevnes med barmhjertighet og forståelse. Selv om noen har gjort noe galt, er det ikke sikkert at vedkommende gjorde det med en intensjon om å gjøre noe galt. Da kan det være viktig å vise forståelse og barmhjertighet.

I bruken av refleksjonskortene og dydene ligger det ingen kritikk, fordømmelse eller byrde rundt det å mangle noen av dydene eller ikke bruke dem nok. Når du trekker et dydekort, kan du oppleve to forskjellige ting. Enten får du en bekreftelse på hvor viktig det er med en dyd du allerede bruker aktivt, eller så får du en en invitasjon til å ta i bruk den dyden du trekker.

– Dydene er ethvert menneskes potensiale, men vi trenger hjelp og påminnelse for å hente dem frem. Mange dyder kan sette deg på sporet av det du trenger. The Virtues Project er et redskap for å få hjelp til å få dydene i oss frem i dagen, sier Linda.

Lær å bruke dydene

Refleksjonskortene kan brukes som veiledning til å ta avgjørelser, finne retning i hverdagen eller gi et åndelig fokus for dagen. Når vi mottar en dyd, er den enten en bekreftelse eller en invitasjon til å ta den i bruk – men det er aldri ment som kritikk.

Mange liker å trekke et kort om morgenen. Da reflekterer man over visdommen og bruker dyden og affirmasjonene i løpet av dagen, for det dukker alltid opp situasjoner hvor vi har bruk for dyden og visdommen. Om kvelden kan du gå gjennom hva du har gjort den dagen i forhold til dyden du trakk om morgenen. Slik får man hjelp til å bli bedre kjent med dydene, bli bevisste på dem og bruke dem aktivt.

I konfliktsituasjoner, under problematiske hendelser eller når du har stressende tanker, kan du trekke et kort og ta i bruk den dyden du får. Er du midt oppe i en gruppekonflikt, kan alle i gruppen trekker hvert sitt kort. Kanskje trekker du kortet om «ansvarsfullhet», og så begynner du å tenke over hvordan du skal bli mer ansvarlig selv eller fordele ansvar i gruppen.

Gruer du deg til et møte, trekk et kort og ta inn kvaliteten. Som oftest er det den dyden du trenger før akkurat det møtet. Trekker du for eksempel «overbærenhet», vil det hjelpe deg hvis du irriterer deg over andres feil og svakheter.

Dyder for barn og ungdom

Når du blir bevisst på og lærer å bruke dydene, vil de komme til nytte i utfordrende og stressende situasjoner. Et banalt eksempel er hvis du plages av en person på bussen med øretelefoner med høy dundrende basslyd. I stedet for å be vedkommende skru ned volumet, kan du ta i bruk et par-tre dyder og si med vennlig stemme: «Kan du være så snill å vise respekt og omtanke for dine medpassasjerer?» Sannsynligvis får du en helt annen reaksjon.

Det samme gjelder kommunikasjon med ulydige og tankeløse barn. I stedet for å si: «HysjIkke bråk sånn!», kan du be dem vise respekt og hensyn til de som jobber ved å være rolige når de leker. Slik henter du frem dyder i barna og lærer dem å bruke dem.

Dyder er viktig å bruke på riktig måte i forhold til barn. I det øyeblikket barn gjør noe bra, skal man være rask med å bekrefte hvilken dyd de bruker. Jo kortere tid mellom barnas gode handlinger og de voksnes positive bekreftelser på dydene barna bruker, jo raskere lærer barnet å bruke sine dyder.

Det finnes materiale fra The Virtues Project som er spesielt rettet mot barn og unge. Foreldre, lærere og andre som vil utgjøre en forskjell for barn kan få en praktisk undervisningsbok, «Dannelse og dyder». Her beskrives 52 dyder med enkle veier til karakterdannelse med oppgaver de kan gjøre sammen med barn og unge. I tillegg finnes en kortstokk for barn med 52 dyder, visdomsord og morsomme tegninger.

Fem fremgangsmåter

The Virtues Project bruker fem fremgangsmåter som skal hjelpe mennesker til å leve på en mer sannferdig, ekte og meningsfull måte. De inspirerer til å oppdra empatiske, idealistiske og integrerte barn og til å utvikle en god kultur i familien, i skolen og på arbeidsplassen. Strategiene bygger grunnlaget for trygge og omsorgsfulle fellesskap.

Fremgangsmåte 1 er å bruke dydenes språk. Måten vi snakker på og ordene vi bruker har stor påvirkningskraft. Språket vi bruker former vår karakter og har makt til å inspirere, gi styrke eller gjøre oss motløse. Å bruke dydenes språk til å anerkjenne, lede, takke og endre vekker det beste i oss. Oppmuntring og verdsettelse gir stor motivasjon. Dydenes språk hjelper oss å erstatte fordømmelse og skyld med personlig ansvar og respekt. De er som en nøkkel for å ta frem det beste i oss selv og barn, og hjelper oss til å bli det mennesket vi ønsker å være.

Fremgangsmåte 2 er å gjenkjenne lærerike situasjoner. Ved å huske på dydene som trengs i daglige utfordringer får vi hjelp til å fortsette å lære hele livet og være åpne for alt som utvikler vår egen og andres karakter. Når vi har ydmykhet og selvtillit til å lære av våre feil, blir hvert eneste feiltrinn omskapt til et trappetrinn oppover.

Fremgangsmåte 3 er å sette klare grenser basert på dydene. Det skaper en fredfull atmosfære, styrker samarbeid, respekt, rettferdighet og gir trygghet i hjemmene, skolene, arbeidsplassene og i fellesskap. Personlige grenser hjelper oss å bygge sunne forhold og beskytte vår egen tid, energi og helse.

Fremgangsmåte 4 er å verdsette livskilden ved å integrere dydene i våre aktiviteter og omgivelser. Strategien begynner med respekt for ethvert menneskes verdighet og oppmuntrer oss til å sette av tid til refleksjon, aktelse og skjønnhet. Vi uttrykker det som er meningsfullt i livet ved å delta i kunst, feire spesielle hendelser og dele historier med andre. Å skape felles visjoner fremmer enhet og moral hjemme, på skolen og jobben.

Fremgangsmåte 5 er å gi støttende nærvær. Ved å være dypt til stede og lytte med medfølelse og undring, hjelper vi andre til å finne klarhet og finne sine egne løsninger.  Ved å stille åpne spørsmål og innta en veiledende holdning gir vi andre styrke til å lære fra livet, reflektere over dydene og nå frem til sakens kjerne. Det støtter moralske valg, nærhet i forhold og fredelig konfliktløsning. Denne prosessen kan være et kraftig verktøy for å helbrede traumer, sinne og sorg.

Alle mennesker lengter etter å bli sett og hørt. Å bruke dydene aktivt, snakke dydenes språk og leve ut de gode egenskapene, henter frem det beste i oss. Da streber vi etter å leve ut våre høyeste verdier og idealer, slik at vi bidrar til å fremme vår egen og andres åndelige utvikling.

Kurs om dydene

For å lære hvordan man tar i bruk dydene i dagliglivet, er det mulig å ta et grunnkurs som går over en helg. Dette arrangeres både i Trondheim, Arendal, Moss, Oslo og Tromsø. Det er også mulig å ta et fordypningskurs om å integrere The Virtues Project på et dypere nivå. Etter de to kursene kan du veilede andre i «de fem fremgangsmåtene» og tilby kurs i The Virtues Project. Mer informasjon om kursene og materialet fra The Virtues Project finner du her: www.virtuesproject.com og www.virtues.no.

Strategier for dydene:

1. Bruk dydenes språk.
2. Gjenkjenn lærerike situasjoner.
3. Sett klare grenser.
4. Verdsett livskilden.
5. Gi støttende nærvær.

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode