Skip to main content

Jeg bøyer meg uten å knekke

Fleksibilitet er evnen til å tilpasse og forandre seg under livets skiftende omstendigheter.

Fleksibilitet er nøkkelen til stabilitet.

John Wooden

Dagens kort den 25 oktober er dyden «Fleksibilitet» fra refleksjonskortene som er laget av The Virtues Project.

Jeg tilpasser meg når det er behov for endring.

Jeg har tiltro til livsløpet mitt.

Jeg finner kreative måter å løse problemer på.

Jeg godtar det jeg ikke kan forandre.

Jeg er i en vedvarende vekstprosess.

Jeg er åpen for livets uventede undere.

Kort fra Refleksjonskortene ved The Virtues Project. Kortene er oversatt av Brit Johanne Drageset og Linda S. Kragh. Norsk utgivelse fra 2007 i regi av Kragh Impuls.

Tekst: Fra refleksjonskortet «Fleksibilitet», The Virtues Project

Om kortet

Kortet er trukket fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. Foto: 2005 JupiterImages Corporation.

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.»

The Virtues Project i Norge

Facebook: Refleksjonskort

The Virtues Project International

Her kan du lese en artikkel om kortene: Bli bevisst på bruken av dyder


Denne artikkelen handler om…


Hanne Brendeløkken

Hanne Brendeløkken er en engasjert frilansskribent med stor interesse for historiefortelling, nyhetsformidling, podkaster, gaming, spill- og karakterutvikling, tv, filmanmeldelser og alt som rører seg innen kreative medier.