Skip to main content

En merkedag for idrett, utvikling og fred

Gjennom idrett kan man fremme fred, toleranse og forståelse ved å bringe mennesker sammen på tvers av grenser, kulturer og religioner, skriver FN.no i forbindelse med den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred den 6. april. 

Få ting kan engasjere, inspirere og trekke til seg mennesker slik som idrett kan. I alle samfunnslag, uavhengig av kulturell og politisk bakgrunn, spiller idrett en rolle i sosial integrering og økonomisk utvikling. Helse, likestilling, kommunikasjon og individuell utvikling er noe av det som idrett kan bidra til å fremme.

Selvsagt kan ikke idrett alene stoppe eller løse konflikter, men det kan være med på å forebygge konflikter og en del av oppbygging og fredsarbeid i etterkant av konflikter.

FNs generalforsamling vedtok i 2013 å anerkjenne idrettens rolle i internasjonalt utviklingssamarbeid og erklærte 6. april for den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred.

En grunnleggende rettighet for alle

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) beskrev i 1978 idrett og fysisk utdanning som en «grunnleggende rettighet for alle». Sport og idrett er ansett som en naturlig del av FN-systemets arbeid for utvikling og fred i verden. Kontoret som spesifikt arbeider med dette er kalt for UN Office on Sport for Development and Peace.

I FNs barnekonvensjon fra 1989 sier: «Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta
i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.» (Artikkel 31, paragraf 1 i FNs barnekonvensjon).

Idrett og bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Sport har vist seg å være et kostnadseffektivt og fleksibelt verktøy for å fremme freds- og utviklingsmål, ifølge FN.

Idrett er også en viktig faktor for bærekraftig utvikling. FN anerkjenner idrettens voksende bidrag til realisering av utvikling og fred. Sport kan være med å bygge opp lokalsamfunn, sport bidrar til god helse, kan brukes som del av skoleundervisning, og sport er inkluderende for alle.

«Vi har sett den sanne verdien av sport og fysisk aktivitet mange ganger. Det bygger selvtillit; det trosser kjønnsstereotyper; det gir et alternativ til konflikt og kriminell handling; det forbedrer helsen; det kan gi håp og en følelse av hensikt for flyktninger, fattige samfunn og andre mennesker som trenger det behovet…»
Jacques Rogge

Kilde:
FN: Den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred

Se også United Nations nettside: The International Day of Sport for Development and Peace (IDSDP)

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode