Takknemlighet – din vei til glede

Hvis livet jobber imot deg – vær takknemlig oppfordrer spirituell veileder og heks, Ragna Søberg.