Hjem stikkord Spirituell

Merke: spirituell

Takknemlighet – din vei til glede

Hvis livet jobber imot deg – vær takknemlig oppfordrer spirituell veileder og heks, Ragna Søberg.

Hva vil det si å være spirituell?

Å være spirituell innebærer mye forskjellig og det er mange forskjellige tradisjoner. Her gjelder det å følge og tilpasse det som passer deg. Hvordan man kan leve et spirituelt liv, eller hvordan man er spirituell, har ikke ett svar, men mange.
medium +

Hva er galt med å være åndelig? Spirituell – religiøs uten...

På tross av utdanning, vekst i kunnskap, vitenskap og velferdssamfunn, er vi ikke blitt mindre religiøse av den grunn. Vi har bare fått nye religioner. Mange lever i selvbedraget av å ha hevet seg over religionene og blitt spirituelle. De har forlatt de tradisjonelle religionene og tror på en mer universell religion uten for mange regler og begrensninger, men åpent og fritt for alle. Vi ser nærmere på hva det vil si å være spirituell.

Når livet kommer i veien…

Føler du at du får for lite tid og overskudd til spirituell utvikling og til å dekke sjelens behov, er det svært gjenkjennelig for veldig mange. Hverdagslivets plikter og krav tar så altfor lett overhånd og overskygger dette behovet. Hvordan kan vi likevel klare å gi tid og rom til slikt arbeid med den åndelige eller sjelelige dimensjonen i oss?

Å leve som man lærer…

Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør! Enhver har kanskje kjent på dette utsagnet fra tid til annen. Det kan være utrolig lett å gi råd og leveregler, og like vanskelig å følge dem selv når det røyner på. Når teorien er pugget og intensjonene klokkeklare, ja da bør vel tilværelsen gå på skinner da?

Spirituelt stress − en pådriver for utvikling

Når du ikke lenger trives, føler deg utrygg eller mister kontakten med deg selv, kan dette være spirituelt stress. Vanligvis anses stress som noe veldig negativt som kan forårsake sykdom, men stress kan også brukes som et verktøy for overlevelse og utvikling. Her gir Annie Vist Hageløkken noen svar på hva spirituelt stress er og hvordan vi kan bruke dette som et verktøy for tjenlige endringer.

Er du spirituell?

Definerer du deg som spirituell? Kanskje du bruker ord om deg selv som mindfull, alternativ, åndelig eller lysarbeider, eller er du usikker på om du er egentlig er god nok til å gå inn under en slik kategori?

Ble misbrukt som barn: Alle kan ta styrken og kraften tilbake

Anita Angelica Meyer ble utsatt for mobbing og incest i barndommen. Traumene i voksen alder var nær ved å knekke henne. Men så fant hun tilbake til seg selv. I boka Fra offer til heltinne forteller hun om opplevelsene. – Jeg ønsker å styrke selvtilliten til leseren og gi inspirasjon og håp, sier Meyer, som er veldig interessert i det spirituelle.