Skip to main content

Sliter du med angst?

Mange av oss vil i perioder av livet slite med angst. I denne artikkelen presenterer livsveileder Andreas Aubert noen tanker om mulige dypere årsaker til angsten.

«Jeg var på et arrangement og ble veldig fascinert av en mann som var der. Jeg så på ham mange ganger og han smilte varmt tilbake til meg, men jeg turte ikke å ta kontakt. Tankene spant og jeg klarte ikke å bestemme meg for om jeg skulle gå bort til ham eller ikke. Jeg ble sliten av tankene og veldig redd for å bli avvist».

Sitatet ovenfor er et fiktivt eksempel, men med utgangspunkt i ting jeg har blitt fortalt av kvinnelige klienter som har kommet til meg for livsveiledning. Kjenner du deg igjen i det å holde deg selv tilbake og tvile på egne impulser? Tar angsten overhånd og stopper deg fra å gjøre det du vil?

Lammende angst

Angst skyldes dypere sett at vi har mistet kontakten med helheten i oss selv. Hvis vi virkelig er i kontakt med den vi dypere sett er og ressursene våre vil vi stort sett ikke føle en lammende angst. Det er helt naturlig at livet innimellom bringer situasjoner der vi kan kjenne på frykt eller angst, men det er ikke meningen at vi skal kjenne på dette så mye av tiden og i en slik grad at det går utover vår handlingsevne og livskvalitet.

Foto: Khusen Rustamov, Pixabay

Den dypere årsaken til at vi mister mye av vår indre kontakt er at vi sensurerer våre dypere impulser og blir for opptatt av hva vi tror forventes av oss. Heller enn å erkjenne at slike begrensninger primært handler om hvordan vi holder oss selv tilbake forholder vi oss som om det handler om hvordan andre reelt ville respondere hvis vi var mer tro mot oss selv. Tankene om mulige negative konsekvenser av å gjøre det vi vil kan bli så overveldende at vi velger å leve innenfor en veldig trang «komfortsone» der vi sjelden eller aldri utfordrer oss selv og prøver ut nye holdninger, væremåter og aktiviteter.

Frykten for ubearbeidede sår

Som barn var vi helt avhengig av våre omsorgspersoner. Vi har alle opplevd situasjoner i barndommen der vesentlige aspekter av hvem vi er ikke ble sett, forstått og verdsatt av omgivelsene. For å overleve ble vi for en periode nødt til å kutte av forbindelsen til viktige deler av oss selv. Dette skapte dype psykologiske sår.

Som voksne lever vi i en helt annen virkelighet, men mange av oss lever fortsatt som om en mulig avvisning skulle være uhåndterbar eller livstruende. Vanligvis skyldes dette manglende trening i det å utfordre komfortsonen og at sårene fra barndommen ikke har blitt bearbeidet.

Hvis vi viser mer av den vi egentlig er, så er det en mulighet for at vi igjen vil oppleve avvisning og at vi da kommer i kontakt med gamle, ubearbeidede sår fra barndommen. Vi er instinktivt redde for å komme i kontakt med dette materialet. Dette kan være en av grunnene til at vi holder oss selv tilbake, og det kan være nyttig å få sårene fra barndommen behandlet i samtale med en livsveileder eller terapeut.

Samtidig er det også slik at når vi våger å være mer autentiske og sanne i hverdagen så vil vi ofte få mange positive overraskelser, for eksempel:

«Oi, dette var ikke så vanskelig likevel!»
«Jeg trodde jeg ville bli avvist, men ble faktisk verdsatt.»
«Det er lenge siden jeg har hatt det så gøy!»
«Jeg oppnådde en grad av kontakt med andre som jeg ikke har hatt på veldig lenge.»

Forskjellige typer angst

Angsten vi opplever kan ta forskjellige former, her er noen eksempler:

• Sosial angst og klossethet

Kanskje vi fungerer bra på mange områder i livet, men i forbindelse med spesifikke sosiale situasjoner kan vi oppleve en lammende angst. Det kan da oppleves som litt paradoksalt at vi på mange måter er fornøyde med livet, men at vi i visse sosiale situasjoner blir helt satt ut. Noen ganger skyldes dette rett og slett at vi ikke har nok «sosial trening». Da kommer vi ikke utenom å prøve og feile og oppsøke forskjellige typer situasjoner. Ofte gjøres dette best med støtte fra en livsveileder eller terapeut, slik at vi ikke tar egen selvkritikk altfor høytidelig og sånn at vi ikke blir sittende i fastlåst angst og gir opp treningen.

• Angst knyttet til manglende selvtillit til egne praktiske evner

Dette er ofte knyttet til det å utføre spesifikke praktiske gjøremål. Vi kan da ha tanker som «jeg er ikke noe flink, jeg kommer ikke til å klare det, det er best jeg ikke prøver». Kanskje har vi eksempelvis et relativt godt sosialt liv, men vi har en tendens til å være i en litt passiv modus og la andre ta mye av styringen, fordi vi ikke har tillit til egne evner når det gjelder initiativtaking og å ta tak i praktiske ting. Kanskje vi ser på oss selv som en person som støtter andre gjennom vår tilstedeværelse, oppmuntrende ord osv., men vi blir fort utrygge når vi skal ta en mer aktiv rolle – være seg i vennskap eller på jobb.

• Generell, overveldende angst uten en åpenbar grunn

Hvis vi over tid opplever en generell, overveldende angst er antakelig de to følgende elementene til stede:

Foto; John Hain, Pixabay

1. Vi har holdt oss selv tilbake over så lang tid, innenfor så mange forskjellige livsområder, at vi har mistet veldig mye av kontakten med vår egen vurderingsevne og ressurser. Mistillit både til oss selv og til det ytre har vokst seg så sterkt at nesten alt blir umulig. Vi er ikke lenger i kontakt med det vi opprinnelig var redd for, angsten har vokst og spredd seg til så mange områder at den nærmest har blitt vår primære modus å leve fra.

2. Vi har store ubearbeidede psykologiske sår fra barndommen. Disse har nå kommet mer til overflaten enn tidligere, som om de «banker på døra» og ber om at vi forholder oss til dem. Dette kan virke overveldende, men kanskje er det først nå at vi er i stand til å virkelig se på disse tingene. Her kan det være mange gaver å hente. Ved å bearbeide vanskelige hendelser fra barndommen kan vi fri oss fra mange av de begrensende følelsene og få tilgang til mer av ressursene våre. Dette gjøres best med regelmessig støtte fra en livsveileder eller terapeut.

Uansett hvilken type angst du opplever og hvordan den fortoner seg – husk at du ikke er alene og at det finnes hjelp. Det er fullt mulig å endre og forvandle angstmønstre, og det er lettere jo tidligere du starter dette arbeidet.


Om artikkelforfatteren:

Andreas Aubert

Andreas Aubert tilbyr livsveiledning i Oslo og via Skype/telefon, selvutviklingsgrupper for menn i Oslo og et bredt utvalg skrivehjelpstjenester.

Mer info/kontakt: andreas@autentisitet.no

Livsveiledning i Oslo og via Skype/telefon: Autentisitet.no

Artikkelarkiv og skrivehjelp: Andreasaubert.no

Mannsgrupper og andre selvutviklings-arrangementer: Facebook.com/autentisitet.no

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode