Skip to main content

Numerologisk analyse for år 2016: Et år for fullendelse

År 2016 er et nier-år, som er et tall for fullendelse, ifølge numerolog Bodil Storm. Hun har gjort en numerologisk analyse for Norge i år 2016, måned for måned.

Tekst: Bodil Storm og Elisabeth H. Reynolds  Foto: Elisabeth H. Reynolds

For hele jorden byr nier-året 2016 på en foreløpig avslutning av fjorårets store prøvelser. Stikkord for 2016 er fullendelse, gjennomtrenging, målbevissthet, slagkraft, impulsivitet og aktivitet som kan skape helhet i forbedringen av kompliserte situasjoner på jorden. Ni er innvielsens tall, et symbol på avslutning slik at det nye kan påbegynnes. Ni innehar alle de andre tallenes krefter og er erfaringens tall som viser at det fysiske, mentale og åndelige er fullt ut oppnåelig. Ni er menneskevennen som bærer visdommens lys.

Denne numerologiske analysen er utført av numerolog og forfatter Bodil Storm, som har skrevet flere både om numerologi, kabbalah, engler og gudinner. Her kan du lese mer om hennes bøker og kurs: Pyramideforlaget.

Januar: Sterk styringskraft

I januar går Norge inn i ener-energien, den sterkeste, mest originale og individualistiske av energier. Én er solens tall i elementet ild og viser at vi kan vente sterke krefter fra solkraften som kan ha stor påvirkning på mennesker og dyr, ikke minst i medier. Vi får en sterk styringskraft i tallet 10, selve skjebnehjulet, som enten går forover eller bakover. Norge bestemmer retningen, enten mot velstand, overflod og vekst eller mot fall. Tallet 46 står for gode forbindelser, stabile vennskap og kjærlighetsforhold. Det går for å være et heldig tall for alle partnere og partnerskap.

Utregning: 1 1 5 6 1 2 + 5 6 2 3 5 = 46 = 10 = 1

Februar: Forvandling og sannhet

Vannenergi vil prege Norge i februar. 2-tallet står for følsomhet, selvverd, balanse og intuisjon og innehar solens maskuline og månens feminine egenskaper. Det betyr balanse mellom god og ond, positiv og negativ, feminin og maskulin. Vi bør bruke intuisjonen, vise hensyn til hverandre og være oppmerksom på energien i tallet 11, som indikerer forvandling og omdannelse. Skjulte prøvelser, illojalitet og forræderi ligger latent i 11, men også en videreføring av det som er oppnådd før. Tallet 56 innebærer sannhet og oppfordrer til å være påpasselig med det vi sier og gjør. Alt vi gir ut, får vi tilbake på den måten som treffer sterkest – på godt eller ondt.

Utregning: 8 5 2 2 6 1 2 + 5 6 2 3 5 = 56 = 11 = 2

Mars: Realitet og logikk

Mars har en stabil energi for Norge. Stikkord er realitet, logikk, toleranse og oppfinnsomhet. Det blir nødvendig å ha begge beina på jorden og arbeide for et trygt fundament som bevarer og beskytter. 4-tallet forbindes med intellektets praktiske og konkrete aspekter. Tallet 40 representerer et trygt fundament, men kan også isolere til ensomhet og uavhengighet. Naturens fred påvirkes av dette tallet. Mars er også tiden for de geniale som lever i sin egen tankeverden, hvor de «skaper» nye verdener.

Utregning: 4 1 2 3 + 5 6 2 3 5 = 40 = 4

April: Kamp for fred

I april går Norge inn i en styrket energi, men en «kamp» for fred må til. Sterk vilje, besluttsomhet og en smule dumdristighet kan være på sin plass. Betydningsfulle relasjoner heller enn overfladiske nytelser blir viktig, samt raske avgjørelser fordi man stoler på andre. Sluhet, uærlighet og baktanker omgås ved å bruke logikk og sunn fornuft. Mennesker i Norge vil føle et indre kall til å gjøre verden til et bedre sted å leve. Tallet 45 lover makt, autoritet og herredømme og forteller om karmisk belønning for det gode man har gjort for andre. Nyskapende evner er sådd i god jord, og det produktive intellekt belønnes.

Utregning: 1 8 2 1 3 + 5 6 2 3 5 = 45 = 9

Mai: Konfliktløsning

I mai går Norge videre inn i den samme fredsenergien som i april. Den 17. mai kan skape litt komplikasjoner i 2016. Lykketallet 17 bærer med seg en stor karmisk regning som skal tilbakebetales, på godt eller ondt. Men husk at 1 + 7 = 8, som symboliserer rettferdighet. Man får som fortjent, og den åttekantede Venus-stjernen eller lykkestjernen kan skinne. Tallet 36 har autoritet til å trenge igjennom konflikter og mot til å ta initiativ og løse konflikter. Pågangsmot og evne til å gå rett til sakens kjerne teller nå.

Utregning: 4 1 1 + 5 6 2 3 5 = 36 = 9

Juni: Ekspansjon og bevegelse

I juni går Norge inn i ekspansjon og bevegelse. Latente energier står for vekst, idealisme, fremdrift, optimisme og kreativitet. Makten som ligger i 3-tallet er universell. I de fleste kulturer står trekanten for det helliges trefoldige natur i legeme, tanke og ånd. Men 12-tallet advarer mot intriger eller at noe må ofres i forbindelse av omdannelse av kraft. Innbakt ligger et dypt ønske om forandring og om å åpne opp for det ukjente. Tallet 39 forteller om tilbakeblikk og tilsier at det som ble ofret, kommer tilbake i en annen form når tiden er inne. Åndelig overlegenhet, dypsindige konklusjoner og meditasjon er stikkord for denne syklusen. Fraflytting fra byene ligger også i denne energien.

Utregning: 1 2 5 1 + 5 6 2 3 5 = 39 = 12 = 3

Juli: Kommunikasjon

Kommunikasjon mellom distrikter og land blir svært viktig i juli, samt frihet og uavhengighet. Julis symbol og ledestjerne er et pentagram, en femstjerne – mennesket strekker seg etter himmelen med begge beina på jorden. Den innehar de fem dydene godhet, renhet, kjærlighet, visdom og sannhet. Vendes stjernen med spissen ned, snus tankemønstre i negativ retning og vi kan erfare opprør og uroligheter. Men 5-tallets natur er evig foranderlig og tilpasningsdyktig. Tallet 41 gir en magisk kraft i kommunikasjon. En person med store talegaver, kanskje en politiker, kan komme til å fordreie tilhørernes evne til å tenke selv. Kraften i 41 oppfordrer til undring over universets krefter, kommunikasjon med overjordiske vesener og økt fokus på naturens mysterier.

Utregning: 1 6 3 1 + 5 6 2 3 5 = 41 = 5

August: Rettferdighet

August står i rettferdighetens navn. Tallet 8 er utviklingens tall og står for årsak og virkning, likevekt, stabilitet og ansvarsfølelse. Åtte innebærer nedbrytelse av det gamle og onde for å gi plass til det nye, rene og rette. Økonomisk trygghet kan oppnås med god selvdisiplin. Tallet 53 forteller at vi kan være stolte av oss selv og vårt liv, spesielt de som ser inn i sitt indre liv, ser godheten i åndelige ressurser og er stolt av Norges evne til å hjelpe mennesker. Norge bør beskytte sin indre stolthet.

Utregning: 1 6 3 6 3 4 + 5 6 2 3 5 = 53 = 8

September: Frihet og uavhengighet

September viderefører kommunikasjon om frihet og uavhengighet. Disse to verdiene er som gull for mennesker, og i Norge må vi nå rope dem ut i verden. Tallet 14 vedrører foreningen av styrke og energi samt bevegelse og forandring. Det kan bety farer i forbindelse med naturelementer, som jordskjelv, oversvømmelser og tornadoer. Tallet 68 sier at den som gir av seg selv, er elsket av englene. Oppstegne (døde) mestere er som regel nedstegne (gjenfødte) mestre som lever iblant oss og gjør godt for verden. De bidrar til å skape en ny positiv virkelighet på jorden.

Utregning: 3 5 8 4 5 4 2 5 2 + 5 6 2 3 5 = 68 = 14 = 5

Oktober: Fremdrift

I oktober er Norge innstilt på ekspansjon og fremdrift. Latente ideer får nå komme til overflaten: idealisme, kreativitet og vilje til å uttrykke skaperkraft. Norge er den store idealisten som beveger seg ut i verden for å gjøre den til et bedre sted, og som har forstått at mennesker må leve fritt i sitt land og gjøre det leveverdig. Tallet 12 står for læreprosesser på mange plan og minner om at vi må ofre noe for å få kunnskap, bryte igjennom inngrodde overbevisninger og overgi oss for å åpne opp for det ukjente. Tallet 57 sier at du er verdt å elske, spesielt for det gode du har gjort for dine medmennesker gjennom mange liv.

Utregning: 6 2 4 6 2 5 2 + 5 6 2 3 5 = 57 = 12 = 3

November: Balanse

Novembers 2-tall har en diplomatisk og fredselskende energi, hvor balanse og edelhet er stikkord. Men 11-tallet indikerer at det hjelper lite hvis man har vanskelig for å gjennomskue mennesker. Man er åpen for verden med et indre ønske om kreativitet og kjærlighet, men blir ofte møtt med det motsatte. For å beskytte seg mot negativ energi bør man finne frem sitt indre villdyr. Da kan man stå imot forrædere, legge ned skjoldene og omfavne den kreative livgivende kraften. Med sannhetstallet 56 må vi igjen være varsomme med det vi sier og gjør, fordi alt vi gir, kommer tilbake til oss.

Utregning: 5 6 6 5 4 2 5 2 + 5 6 2 3 5 = 56 = 11= 2

Desember: Harmoni og kjærlighet

Norges energi i desember er harmoni og kjærlighet. Seks står for det hellige mysterium, forbindelsen mellom mikro- og makrokosmos og vekselvirkningen mellom åndelig og materielt, mentalt og fysisk. Symbolet er en sekskantet stjerne, «Salomons segl», hvor åndens og jordens treenighet er forent. Disse to krefter står bak all utvikling og streber mot det perfekte. Tallet 60 uttrykker «frihet for de undertrykte» og har en natur som vil kjempe mot all urettferdighet, og Norge vinner. Det kan være lidelsesfullt og vanskelig, men universet hjelper til.

Utregning: 4 5 3 5 4 2 5 2 + 5 6 2 3 5 = 60 = 6


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode