Skip to main content

Bruk dine farger som egenterapi

Farger er energi i forskjellige bølgelengder og påvirker oss på mange plan – enten vi er klar over det eller ikke. De fleste tenker ikke så mye over det, men kombinasjonen av farger du kler deg i og farger du omgis av kan utgjøre en stor forskjell for hvordan du har det.

Tekst: Elisabeth Hægeland Reynolds  Foto: Elisabeth Hollevik Kolstad og Shutterstock

Farger er lys i ulike bølgelengder og utgjør en mindre del av det elektromagnetiske spektrum som også omfatter mikrobølger, røntgenstråler, radio- og TV-bølger. Lys og farger er de eneste av disse energibølgene vi kan se med øynene. Kanskje er det derfor vi tar dem mindre på alvor enn den usynlige kraften i andre stråler?

Når farger reflekteres i våre øyne, omdannes de til elektriske impulser i retina. De passerer til hjernen og fortsetter til hypotalamus som styrer våre hormoner og det endokrine nervesystemet.

– De psykologiske virkningene av farger er universelle. Men hvis de skal benyttes til egenterapi, bør man ha de rette nyansene av hver enkelt farge for å få god effekt, sier Edel Hollevik.

– Vi vet at fargene virker inn på oss, men det aller meste av virkningen er vi ikke klar over. Det er ikke en farge alene som virker på oss, men sammensetningen – vi opplever den enten som harmoni eller disharmoni, sier fargekonsulent Edel Hollevik. Hun er opplært innen Colour Affects fargesystem i London. Dette er oppbygd rundt de psykologiske responsene vi har til farger generelt, men er satt i system ut fra personlige preferanser – både i forhold til personlighet og fargenyanser.

– Fordi fargene har så stor innflytelse på oss kan de brukes til mye, både i egenterapi og selvutvikling, til klær eller interiør i hjemmet, men også til markedsføring og interiør i næringsliv og institusjoner. De psykologiske virkningene av farger er universelle. Men hvis de skal benyttes til egenterapi, bør man ha de rette nyansene av hver enkelt farge for å få god effekt, sier Edel (t.h.)

Colour Affects er utviklet av Angela Wright i Storbritannia. Systemet har en hovedinndeling på fire store fargegrupper og like mange personlighetstyper som er knyttet opp mot Carl Gustav Jungs personlighetspsykologi. Hans fundament ligger bak mange av dagens benyttede personlighetstester.

Personlighet og fargeterapi

– Kombinasjonene av fargegrupper og personlighetstyper gir et grunnlag for å finne ut noe om hvor den enkelte hører hjemme, både med hensyn til hva vi tenderer til å like, til aktiviteter og generelle atferdsmønster, sier Edel.

Hun tar imot kunder til personlige konsultasjoner som går ut på en samtale eller et intervju, for å finne ut hva som er kjernen i personligheten. Dette tar fra 2 ½ til 3 timer. Deretter jobbes det med hvilke farger og fargekombinasjoner som harmoniserer med personen.

– En konsultasjon tar litt tid og kan bli svært personlig. I løpet av en konsultasjon kan det dukke opp mange ting, som for eksempel hvorfor man liker eller hater en bestemt fargenyanse. Derfor hender det at en konsultasjon kan bidra til å løse opp i indre floker. Første steg for å bli kvitt et problem er å bli klar over at problemet eksisterer. Man kan få noen overraskelser underveis, sier fargekonsulenten.

Hvorvidt man ønsker å jobbe videre med eller få hjelp til spesifikke utfordringer, er opp til kunden. Som fargekonsulent kan Edel gi generelle råd om hvordan en farge kan brukes – for eksempel for å lette på sinnsstemninger generelt, men hun understreker at hun ikke er utdannet terapeut og at folk bør oppsøke profesjonell hjelp hvis de har større problemer. Men til ren egenpleie kan hun gi råd om farger som hun mener kan hjelpe.
Som siste del av en personlig konsultasjon får kunden med seg et personlig fargekart som viser hvilke personlige farger som er gode å bruke i ulike situasjoner.

– Det spesielle med dette er at de personlige fargene «speiler» personen energimessig, og vil gi ham eller henne en bedre følelse av balanse og velvære enn andre fargenyanser vil gi. Det gjelder både farger man har på seg og de man omgis. Dette virker igjen inn på hvordan man oppfattes av andre, og det influerer igjen på kommunikasjonen, forklarer Edel.

«Colours are the mother tongue of the subconscious»
– C. G. Jung (1875–1961), sveitsisk psykiater

Mange nyanser

Colour Affects har som nevnt fire hovedgrupper med farger relatert til fire personlighetstyper. Men siden mennesker er forskjellige og har mange ulike kombinasjoner av karaktertrekk, blir det også mange ulike kombinasjoner av personlige fargenyanser.

– Det er ikke så hensiktsmessig å forklare en enkelt «fargepersonlighet», siden ekstremt få av oss er arketyper men i stor grad blandinger. Angående de fire fargegruppene, vil alle farger innen samme gruppe harmonere, og de kan brukes om hverandre, sier Edel.

Dette gjør det også enklere når du skal sette sammen fargekombinasjoner selv – når du er ute og handler, når du kler deg om morgenen og når innreder hjemmet ditt. Da velger du bare farger i samme fargegruppe, og du vet at alle fargene du har passer sammen uansett. Ingen av fargene står i veien for hverandre.

Føler seg lettere

Når du begynner å bruke de fargene og fargekombinasjonene som harmonerer med deg og din energi, kan du oppleve å føle deg bedre.

– Andre vil merke det på deg. Du fremtrer som en bedre helhet fordi de riktige fargene for deg vil støtte opp om din personlighet. Jeg opplever selv at jeg trives mye bedre nå fordi jeg bruker de fargene som er mine. Før gjorde jeg ikke det. Nå føler jeg meg lettere og får lyst å danse, hoppe og sprette! sier Edel.

Imidlertid er vi jo forskjellige og har ulike interesser som kan være viktige for oss. En person som overhodet ikke er opptatt av farger men derimot svært interessert i musikk, kan kanskje ha større effekt av musikk enn farger som egenterapi.

– Når det er sagt er vår respons til farger over 70 prosent underbevisst. På et underbevisst nivå er vi opptatt av å søke mot harmoni og balanse, og vil normalt legge merke til et velavstemt rom, velavstemte farger, linjer, etc. Det sier noe om at bevisstgjøring kan gi store resultater.  Dessuten hjelper det godt på både trivsel og sinnsstemning å benytte eller være omgitt av de fargene som er riktige for deg, mener Edel.

Farger som passer din personlighet, din stil og dine fysiske farger kan gi deg mer energi, løfte humøret og få deg til å føle deg mer attraktiv og fokusert. Det vil også gi positive utslag for hvordan andre oppfatter deg, for hvordan de svarer deg og behandler deg.

Misbruk av farger

Angela Wright fra Storbritannia grunnla Colour Affects System i 1985, etter å ha studert hvordan farger påvirker humør og atferd siden 1970-årene.

En nøkkelfaktor Angela Wright kom frem til da hun utviklet Colour Affects, var at det finnes ingen feil farger. Derimot er det kombinasjonen av farger som er avgjørende for hvordan vi reagerer på dem.

På sine kurs har Angela fortalt om en gang hun måtte låne en sort kjole av en venninne for å gå i et selskap. Men Angela har ikke noe sort i sin fargepalett. På festen var det mange som berømmet den fine kjolen, men ingen gav komplimenter for henne som person.

– Sort går det an å gjemme seg i. Men hvis sort ikke er din farge, vil du ikke få den samme støtten til å stråle som person. Personligheten din vil ikke komme gjennom på samme måte, forklarer Edel.

Farger i et rom som ikke harmoniserer med din energi, kan få deg til å forlate rommet. Hvis du ikke har ren sort eller hvitt i din fargepalett, og du er i et rom som er utelukkende sort og hvitt, vil du høyst sannsynlig få en følelse av at noe mangler og oppleve disharmoni.

Hvis der ikke er noen farger i omgivelsene som gir samklang i deg, kan du føle deg uvel. En person som elsker en frisk lysegul farge, vil sannsynligvis ikke trives godt i et sennepsgult rom. Andre kan elske sennepsgult og føle seg oppløftet i dette rommet.

Fire personlighetsgrupper

Som nevnt har Angela Wright fundert Colour Affects systemet blant annet på psykiateren Carl Gustav Jungs personlighetspsykologi. Hun har selv drevet utstrakt utforskning av ulike fargers psykologiske påvirkning på oss mennesker.

Jungs personlighetstypologi går ut på inndeling av menneskers personlighet som enten overveiende innadvente eller utadvendte i sitt generelle atferdsmønster. Underlagt dette benyttes også inndeling i fire funksjonelle typer: tenkende eller følende (rasjonelle) og sansende eller intuitiv (irrasjonelle). Hver kategori har blandinger av alt mulig, så det er mange forskjellige variasjoner. En person kan være utadvent i enkelte situasjoner, men innadvent i andre. Det kan være stor forskjell på hvordan du er når du er muntlig og uformell, og når du er skriftlig og formell.

Etter en personlig konsultasjon i Colour Effects systemet vil du få en personlig fargepalett som er basert på personlighetssystemet koblet opp mot fire fargegrupper som har fargenyanser som passer med din personlighet og energiutstråling.

– Din personlige fargepalett vil være gunstig for deg å bruke, fordi dine egne farger er de som best støtter opp under din personlighet og hjelper deg å skinne, sier Edel.

Hvis du ikke vil skifte ut hele garderoben, kan du begynne med å bruke et sjal eller en t-skjorte i en av fargene i paletten. For fargene du bruker opp mot ansiktet er kanskje de viktigste – disse ser du også når du speiler deg. Målet er at du skal føle deg bedre og bli oppfattet mer helhetlig og integrert i deg selv av andre, som den strålende personen du faktisk er – direkte fra innsiden og ut.

Colour Affects fargepsykologi

Angela Wright fra Storbritannia grunnla Colour Affects System i 1985, etter å ha studert hvordan farger påvirker humør og atferd siden 1970-årene. Hun har studert psykoanalytisk psykoterapi i England og fargedynamikk i California, og hun har jobbet med å identifisere koblinger mellom ulike fargenyanser og menneskelige atferdsmønstre.

Målet med fargesystemet er å hjelpe mennesker, organisasjoner og bedrifter med å ta i bruk fargers psykologiske virkning på menneskelig atferd. Systemet kan benyttes både innen egenterapi og personlig utvikling, mote, interiør og markedsføring. Wright er forfatter av The Beginner’s Guide to Colour Psychology (1995).

Les mer her: www.colour-affects.co.uk

Fire psykologiske primærfarger

Der er fire psykologiske primærfarger – rød, blå, gul og grønn. Rød er relatert til kroppen, blå til sinnet, gul til følelser og grønn til balansen mellom alle disse tre delene. Hver farge har mange ulike nyanser, og for å få den ønskede virkningen er det viktig å bruke fargene i den nyansen du har i din fargepalett, og sammen med farger som står i harmoni til denne.

RØD er en kraftig farge relatert til kroppen og fysisk handling. Rødt kan skjerpe oppmerksomheten, gi mot, styrke, varme og energi. Men for mye rødt eller upassende bruk av rødt kan bidra til stress, utfordringer, aggresjon og spenninger.

BLÅ er en intellektuell farge som stimulerer tanker og kommunikasjon. Sterke blåfarger kan stimulere klar tenkning. Lette blåfarger kan roe sinnet og hjelpe konsentrasjonen. Blå er verdens favorittfarge, men den kan også oppfattes kald, ufølsom og uvennlig.

GUL virker stimulerende på følelser og egoet. Gul kan virke oppløftende for sjelen og selvfølelsen – det er selvtillitens og optimismens farge. Men for mye gult eller en feil nyanse av gul i relasjon til andre farger kan få selvfølelsen til å synke og bidra til usikkerhet og frykt.

GRØNN kan virke balanserende og harmoniserende, siden grønn står i sentrum av fargespektrum. Grønn kan også forfriske, stimulere universell kjærlighet og virke beroligende. Men brukt feilaktig kan grønt indikere stagnasjon, kjedsomhet, svekkelse og utmattelse.

(Kilde: www.colour-affects.co.uk)

Personlig fargekonsultasjon:

Ønsker du en personlig fargekonsultasjon innen Colour Affects system, tilbys det av Edel Hollevik i Bergen. Hun kan kontaktes på e-post: edelhollevik@gmail.com. Kurs og workshops innen dette systemet foregår sentralt i London, se: www.colour-affects.co.uk

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode