Skip to main content

Jakten på Tao

Ulrik Heger har nettopp gitt ut en sakprosabok om å leve i pakt med naturens prinsipper for å skape balanse – både i seg selv og i verden.
Jakten på Tao er en sakprosabok med livsfilosofi iblandet naturvitenskap. Det er Ulrik Hegers andre bok, ti år etter at han debuterte med boka Verden er magisk! Også denne gangen tegner han opp store eksistensielle perspektiver om verden og menneskets plass i den.
Boka er delvis infotainment (kapittel 1, 2 og 3) og delvis selvutvikling (kapittel 4 og 5). Forfatteren skrev denne boka fordi han ønsker en forandring i verden. Ulrik Heger mener at dagens rådende tankesett er ubalansert fordi den domineres av at vi betrakter verden som en samling enkeltdeler uten å se helheten som binder det hele sammen. Ulrik Heger håper derfor at boken kan være et bidrag til at leseren vil løfte blikket og se seg selv og verden som en sammenhengende helhet.
Naturfilosofi
Boka tar utgangspunkt i taoismen, som er en gammel kinesisk livsfilosofi. Forfatteren kaller taoismen en naturfilosofi, hvor grunnprinsippet handler om å etterligne naturens prinsipper. Tanken er at ettersom alt er en del av naturen, så er det essensielt å kunne forstå dens prinsipper. Når vi forstår naturens prinsipper så blir vi i stand til å tilpasse oss naturens bevegelser (indre og ytre). Slik kan vi leve et harmonisk og dermed også godt liv. Taoismen hviler på to grunnleggende prinsipper. Det ene er at alt som finnes er en del av en uforståelig og udefinerbar helhet kalt Tao.
Det andre premisset er at Tao alltid er i bevegelse som følge av samspillet mellom de to komplementære motsetningene yin og yang. Boka handler om å følge naturens prinsipper i alt man gjør, for å få mer balanse i livet. Man kan bruke taoismen til å forstå både samfunnet og seg selv. Dette er likevel ikke en selvhjelpsbok.
Et tilskudd til en utvidelse av perspektiver
Han håper at leserne vil se seg selv og verden et litt større perspektiv. På den måten vil boken kunne være et tilskudd til en utvidelse av perspektiver som da kan medføre en endring av i tenke- og handlemåte. Den historiske utviklingen har gitt oss vitenskapen, men har samtidig mistet noe på veien – tenkningen har blitt mer fragmentert.«May the flow be with you», sier forfatteren, og påpeker med dette at taoismen mener at det er mulig å lære seg å tilpasse seg Taos bevegelser. Gjennom refleksjon og observasjon av samspillet mellom yin og yang vil man utvikle en intuitiv forståelse av hvordan man best forholder seg til motsetningene fra øyeblikk til øyeblikk. Man utvikler timing. En slags evne til å «høre» hva som blir harmonisk i ord og handling. Taoister vet derfor når det er best å forholde seg rolig og når man skal slå til.
Et paradoks
Boka er et paradoks fordi forfatteren bruker logisk-reduksjonistisk tankegang for å presentere en taoistisk tankegang, som egentlig er poetisk og intuitiv. I motsetning til de fleste bøkene om taoismen handler ikke Jakten på Tao om å fortolke de gamle tekstene, en forsøker gjennom naturvitenskap og refleksjon å løfte frem det samme budskapet om
sammenhengen mellom helhet og del – og det er dette som gjør boka unik.
Om forfatteren
Ulrik Heger (f. 1976) er utdannet innen økonomi og ledelse og jobber som innkjøpssjef innen olje og energi. Han bruker taoismens prinsipper i jobben sin, hvor han tenker at det alltid er to sider av en sak. Det handler ikke bare om få til best mulig vilkår for seg selv, men om å finne en vinn-vinn-løsning som også leverandøren er tjent med, som er helhetsmessig bærekraftig i en lengre tidshorisont. Forfatterens forrige bok, Verden av magisk! mottok gode leseranmeldelser, han ble intervjuet på radio (Verdibørsen på NRK P2), i bladet Henne, Medium og Romerikes Blad.
Forfatteren har holdt flere foredrag om emnene i Verden er magisk! blant annet for konfirmantene i Holistisk forbund.
https://boldbooks.no/ulrik-heger/
https://www.facebook.com/VerdenErMagisk/

Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode
   Utilgjengelige rabattkoder
   7700008 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701026 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701040 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701056 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701062 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701127 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701129 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701158 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701173 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701308 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701331 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701343 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701365 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701378 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701389 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701399 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701408 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701429 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701463 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701466 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt