Skip to main content

Mot en ny tid og ny bevissthet!

Menneskenes bevissthet er i ferd med å våkne, fornemmer den spirituelle livsveilederen og healeren Morten Eriksen. – Vi er på vei mot en tid der vi går fra å lese om det åndelige til å faktisk oppleve det selv. Inn strømmer en bølge av kjærlighet, og vi går fra dualismens verden til en verden i enhet. I dette er englene er med oss – hele tiden, sier han.

Tekst og foto: Elisabeth H. Reynolds

Hver mandag har Morten Eriksen livesendinger over internett, med mellom 800 og 1600 seere landet rundt. På nettsidene sine har han også gjort tusenvis av undervisningstimer tilgjengelig for medlemmer. Stadig vekk får han fine tilbakemeldinger fra mennesker som føler at kursene hans har fått dem til å finne igjen livsgleden, åpne opp nye dører eller endre retning i livet. Noen ganger har han fått høre at mennesker som nesten har gitt opp livet, sier at livet deres har snudd i en totalt ny og bedre retning etter at de har lyttet til Mortens budskap – enten via kurs, meditasjons-CD-er eller videosendinger.

I disse tider brenner Morten for å formidle kunnskap om menneskers bevissthet og om hva hver og en av oss kan gjøre for å øke bevisstheten, snu tankene og kjenne på en sterkere åndelig tilstedeværelse. Han tror at menneskeheten er i ferd med å våkne opp fra en lang søvn, der vi begynner å innse at vi faktisk er kjærlighet.

Oppvåkning mot 2017

I løpet av de neste årene tror Morten det blir lettere for mennesker å akseptere seg selv, og dermed lettere å elske seg selv og andre. Dette føler han er det store bevissthetsskiftet mange tror vi er inne i nå.

– Jeg har enormt tro på at det de nærmeste fire–fem årene vil skje en oppblomstring av kjærlighet i mennesket som vi aldri har sett før på jorden. Årstallet 2017 er blitt vist meg flere ganger, men her kan jeg bomme voldsomt på tiden. Vi går fra å lese om det åndelige til å oppleve det. Inn strømmer en feminin bølge av kjærlighet som treffer deg og dine sår. Den treffer motstanden du har mot deg selv og din fordømmelse, og du åpnes som en blomst innvendig, sier Morten.

Bevissthetsskiftet innebærer også at flere mennesker begynner å innse at vi skaper vår egen virkelighet hele tiden.

– Ethvert menneske er sitt senter i sitt univers. Det du tror om deg selv, blir din virkelighet. Hvis du tror at du ikke er verdt noe, vil du få det bekreftet. Når du begynner å akseptere at du er et guddommelig vesen, vil du begynne å oppleve at du er et guddommelig vesen, sier Morten overbevist. Dette har han selv erfart gang på gang i sitt eget liv.

Tidlige forutsigelser

Mange sterke opplevelser i Mortens liv har inspirert ham til å utvikle den bevisstheten og klarheten han har i dag, spesielt innen spirituelle temaer.

Allerede i 8-årsalderen fikk han et plutselig innfall om at mennesker er åndelige læremestere, og at vi er mye mer enn vi tror. Morten beskriver innfallet som en pakke med informasjon som datt inn i ham – plutselig visste han veldig mye. Men han kunne ikke si det til noen, og i alle fall ikke til familien sin som ikke var interessert i noe åndelig eller religiøst.

I 16-årsalderen merket Morten at han begynte å ta inn informasjon uten å bruke sine fem fysiske sanser. Han kunne for eksempel lukte hva moren skulle lage til middag lenge før hun begynte å lage noe, uten at han hadde fått vite det på forhånd. I sitt indre kunne han se hvem han kom til å treffe tilfeldig på gaten, før han fysisk møtte dem.

Ut av kroppen-opplevelser

I tiden mens han bodde på hybel fra 19-årsalderen, husker Morten at han hadde noen ut av kroppen-opplevelser. Idet han la seg for å sove om kvelden, kunne han plutselig kjenne seg helt vektløs og sveve 10–15 centimeter fra taket. Han så ikke ned på sin egen kropp, men han visste at han kunne fly hvor som helst han selv ønsket.

– Jeg var 100 prosent bevisst og helt våken, forsikrer Morten oss om. En kveld ble han og hans daværende kjæreste enige om å utføre et eksperiment. De skulle prøve å møte hverandre energimessig mens de sov om natten, selv om de sov på helt forskjellige steder.

– Jeg gikk ut av kroppen min, oppsøkte henne og så at hun lå i sengen sin. Så lå jeg og svevde over henne. Etter en time ringte hun meg. Da hadde hun opplevd nøyaktig det samme, og hun hadde kjent det veldig sterkt, forteller Morten.

Utenomjordiske vesener

Det var en enormt spennende tid for Morten fra han var 19 til 23 år, fordi han hadde så mange mystiske opplevelser.

– Vi var to par som opplevde mye tilsvarende ting, og vi fikk bekreftet veldig mye med hverandre. I en periode fikk vi besøk av utenomjordiske personer fra andre planeter hver eneste kveld. De har jeg sett like tydelig som jeg ser deg nå, sier Morten.

Muligheten for kontakt med utenomjordiske vesener kan være vanskelig å svelge. Men for Morten og de tre vennene hans var dette virkelige opplevelser de hadde i våken tilstand.

– Det kunne stå en person tett ved min venstre side og en ved føttene mine. En gang så jeg en person helt tydelig, og den andre var helt gjennomsiktig. De tok fysisk på meg. Min tanke er at de skulle rense kroppen min. Det neste som skjer, er at jeg går ut av kroppen min, og så husker jeg ikke mer, forteller Morten. Han har også opplevd å være om bord i gigantiske skip hvor han fikk undervisning sammen med tusenvis av mennesker.

Morten mener å ha sett fire forskjellige typer vesener fra andre planeter. Noen var ganske lave og hadde unormalt store hoder med litt firkantet form. Andre var store vesener. En gang så han en 2,5 meter høy koboltblå mann. Disse opplevelsene med utenomjordiske tror han handlet om at han skulle komme seg på riktig spor i livet, og at han skulle få vite at vi ikke er alene i universet.

– Jeg fikk åpnet øynene for at det er mer her. Hele livet mitt har bestått i en oppvåkning, i det å bli mer bevisst, sier Morten.  Likevel føler han at det er engler som har hatt størst innvirkning på ham.

– Engler rant inn

Den første gangen Morten begynte å oppleve det han tror er engler, var mens han satt sammen med noen venner for å meditere i 23-årsalderen.

– Det kom en veldig kraftfull energi som la seg rundt meg. Jeg følte det var en veldig maskulin energi. Denne «personen» spør om jeg vil huske hvem jeg opprinnelig er. Inni meg svarer jeg ja, for dette er en form for indre kommunikasjon eller telepati, sier Morten.

Han følte at energien fylte hele ham, og kroppen hans begynte å riste noe voldsomt. Vennene han mediterte sammen med, begynte å tro at noe var galt. Men Morten beroliget dem og sa at det går fint, for han opplevde samtidig å bli fylt av en enorm kjærlighet.

– Etter at jeg sa ja til å huske hvem jeg opprinnelig er, begynte det å åpne seg veldig opp for min evne til å lese mennesker, kanalisere og ta inn informasjon om andre. Så begynte det å «renne» engler inn på soverommet, forteller han.

– Hvordan ser de ut?

– Noen ganger ser jeg dem som lys, nesten som stjerneskudd, og jeg kan kjenne et veldig nærvær. I en periode så jeg engler hver eneste kveld, spesielt når jeg la meg for å sove. Boff! Så er de der! I lang tid stod det en ved føttene mine og en ved hodet. De sendte healing og kjærlighet, og da fikk jeg følelsen av å være vektløs. Så begynte de å snakke om forskjellige temaer i mitt liv med en form for telepatisk overføring. Engler snakker veldig mye gjennom hjertet, sier Morten.

– Det er vel de sjeldneste som ser engler? 
– Jeg tror flere enn vi er klar over, ser dem. For de fleste er det veldig vage ting – følelsen av at man ikke er alene, følelsen av at noen flere er til stede, sier Morten.

– At du har opplevd dem så mye, er jo spesielt?

– For meg er det helt naturlig. Etter hvert blir det helt vanlig. Når jeg vender blikket innover i meg selv, får jeg kontakt med min åndelige bevissthet. Da blir jeg veldig sensitiv for det som er rundt meg, og da kommer englene igjennom, sier Morten.


Englenes oppgave

Gjennom årene føler Morten at han har fått mange budskap fra englene. Blant annet har han fått vite at fra første stund de inngikk avtale med menneskeheten, har deres hovedfokus vært å styrke vår evne til å transformere sorg og smerte til kjærlighet og glede.

– Englene har vært her for å bevare kjærligheten for oss når vi har vært i den fysiske materien. Vi er egentlig fullkomne vesener alle sammen. Når vi velger å bli født som menneske, mister vi kontakten med den kjærligheten og guddommeligheten vi egentlig er. Englene er her for å minne oss om at vi er kjærlighet. Hvis ikke ville vi aldri vendt hjem igjen, tror Morten.

Han vet at englene står ved oss hele tiden, i liv etter liv, uansett hva vi gjør. Det er som om de stadig dytter litt på oss og sier: «Du må elske deg selv igjen. Du må våkne opp!»

– Englene starter en prosess der du begynner å våkne. For enkelte tar dette mange hundre liv å komme seg dit. Det er en gryende oppvåkning hvor du begynner å elske deg selv og akseptere deg selv, trass i de handlingene du har gjort. Når du begynner å akseptere det du har gjort, også i dine tidligere liv, strømmer det kjærlighet inn der, sier Morten.

Mange sitter fast i sin egen fordømmelse av den de er, og de kommer ikke videre. Men englene Morten får inn, sier at du allerede er fullkommen – det er ikke noe du skal bli. Og så prøver de å få deg til å oppleve det.

Tanker er i veien

Det å være mye «oppe i hodet», altså tenke mye, tror Morten er et hinder for å kunne registrere englenes nærvær eller fatte hva de vil oss.

– Hjernen vår er nærmest som en radio. Hvis du har en million tanker, er det som å skru frem og tilbake på radioen hele tiden, sier Morten. Når englene prøver å slenge inn noen tanker eller sin tilstedeværelse, er det som om du skrur på radioen. Og da blir det bare skurr.

– Å komme gjennom tankestrømmen som de fleste er styrt av, kan være vanskelig for englene, sier Morten. Dette skal englene ha forklart for ham.

Men når vi er i svært pressede situasjoner, som i ulykker og under sykdom, kan det være lettere få kontakt med engler. Da kan vi være så presset at alle tanker blir skjøvet til siden, slik at vi kan få en veldig sterk religiøs opplevelse eller oppleve nærvær av engler.

Evnen til å se kan trenes opp

Å gi slipp på tankene er noe vi kan trene oss opp til, blant annet ved å bruke meditasjon og øvelser for å stilne sinnet og puste oss inn i tilstander hvor vi er mer mottakelige for det som er rundt oss – også for åndelig nærvær som engler.

– Når man gir slipp på tankene, beveger man seg inn i en tilstedeværelse og bevissthet som egentlig er en selv, sier Morten. Da skjønner man at alt som er rundt oss, ikke er noe vi bare opplever gjennom hodet, men også gjennom bevisstheten.

– Tanker og bevissthet er to forskjellige ting. Tankene er veldig styrt av det du har opplevd i livet ditt, det du er opplært til, opplevelsene og erfaringene du har. Din oppvekst er med på å påvirke direkte hvilke mentale bilder du har om deg selv. Noen føler seg mislykket – de føler seg ikke høye nok, smale nok, breie nok eller hva som helst, fordi vi har mentale forståelser om hvem vi er. Men den du egentlig er, har ingenting med de mentale bildene å gjøre. Ditt selvbilde har ingenting å gjøre med den du egentlig er, utdyper Morten.

Vil se med nye øyne

For noen er dette er vanskelig å begripe, fordi de tror at de er selvbildet sitt, og at de er prisgitt sin fortid. Men hvis vi skal få det bra med oss selv, må vi se gjennom selvbildet vårt og historien vi bærer på.

Du kan ha hatt en vanskelig barndom og foreldre som ikke elsket deg. Kunsten er å se gjennom de vonde minnene og si: «Greit, jeg har en tøff historie, men jeg er ikke den historien.» Hvis man derimot er fanget i minnene, er det lett å falle inn i offerroller og martyrroller – man synes synd på seg selv og legger skylden på sine omgivelser, oppvekst, familiemedlemmer og negative opplevelser fra fortiden.

– Vi skal ikke fjerne oss fra historien, men vi skal se den fra et helt annet ståsted i oss. Når du begynner å se din historie, er det bevisstheten som våkner. Og når bevisstheten våkner, så har den gudommelige kjærligheten evne til å transformere og forløse all smerte du har opplevd og hele din historie. Det er det som holder på å skje i dag. De bildene vi har, og de mentale prosessene vi har i hodet, holder på å endre seg, sier Morten.

De gamle øynene som ser den vi er opplært til å være, er i ferd med å byttes ut. Når bevisstheten vår våkner, vil vi ikke lenger analysere oss selv ut ifra hva vi har vært før. I stedet får vi en direkte opplevelse av hvem vi er her og nå, tror han.

Fra dualitet til enhet

I oppvåkningstiden kan mange føle seg rådville, fordi vi innser at vi har mange flere muligheter enn vi først trodde. Samtidig vil vi få en større klarhet fordi vi går fra dualisme mot en verden i enhet. På jorden frem til nå har vi levd i en dualistisk verden der alt har to sider – lys og mørke, rik og fattig, maskulin og feminin.

– Det er umulig å få fred i en verden av tosidighet. Du har også tosidigheten inni deg, med en lys og en mørk side. Problemet er at vi har prøvd å fornekte den mørke siden. Da kommer vi i ubalanse. Det handler om å akseptere skyggesidene sine. Det du aksepterer, lyser opp. Frem til nå har vi prøvd å forandre det eller glemme det. Vi prøver å bli spirituelle i håp om at det skal forsvinne – vi bygger en spirituell fasade. En healing skjer ved at du ser hva du er. Det vil si at du kan gå deg selv i møte med total aksept, også for dine skyggesider. Når du møter sorg, sinne og sjalusi med aksept, så transformeres det, sier Morten.

To energier blir én

Spesielt tøffe følelser og opplevelser er vanskelig å akseptere. Men hvis Mortens forutsigelser stemmer, er bevisstheten i ferd med å våkne i hele menneskeheten, og vi går fra dualitet til enhet. I så fall betyr det at det blir mye lettere å akseptere vonde opplevelser.

– To energier smelter sammen til én. Lys og mørke blir ett. Da opphører alle indre konflikter. Alle tanker om at noe er bedre eller dårligere, er borte – du bare er. I denne tilstedeværelsen åpnes din guddommelige bevissthet, og du kan utrette ufattelige ting med tanke på kjærlighet. Alt vi har skapt i den dualistiske boblen – økonomiske systemer, maktstrukturer og all konkurranse på jorden – alt kommer til å forsvinne, forutser Morten.
Hvis boblen vi har levd i sprekker, vil det gå opp for oss at vi er bare kjærlighet. Da trenger vi ikke bevise for oss selv eller andre at vi er verdt noe. For da vet vi at vi er fullkomne, guddommelige vesener.


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode