Skip to main content

Hyller gode vennskap for fredsarbeid

Gode vennskap er nødvendig for sjelene våre, for å ha et godt liv. Den internasjonale vennskapsdagen feires den 30. juli, for å markere hvor viktig del av alt fredsarbeid det er å etablere og ivareta gode vennskap på flere nivåer.

Nærværet av en god venn kan berolige oss, løsne på latteren, forsterke gleden og minske sorgen. Den internasjonale vennskapsdagen kan være en påminnelse til hver og en av oss om at vi også kan se på fremmede som venner vi ikke har blitt kjent med enda. Vennlighet er den beste kuren mot ensomhet.

Vennskap er også en viktig del av alt fredsarbeid, stadfester FN. Vennskap mellom mennesker, land, kulturer og individer kan inspirere til fredsarbeid og bygge broer mellom ulike samfunn. Dette er en av grunnene til at den internasjonale vennskapsdagen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2011. Den feires hvert år den 30. juli.

Gode venner gir bedre helse

Gode venner kan hjelpe oss både til hjelpe oss med å bli raskere friske, forlenge livet og utsette aldringen. Nyere forskning har vist til flere sammenhenger mellom vennskap, sosialt nettverk og helse.

– Å ha en god venn å snakke med er helsebringende. Det kan faktisk ha større helsemessig effekt enn en time hos lege eller psykolog. Et sosialt nettverk er på mange måter et nødvendig sikkerhetsnett, eller et sosialt immunforsvar. Å snakke med en god venn kan hjelpe deg til å forstå egne følelser, sette hendelser inn i en sammenheng og evaluere det som har skjedd, sier Pål Johan Karlsen, grunnlegger og ansvarlig redaktør i psykologisk.no.

Da kan det være nyttig å ha gjort seg noen tanker om hva man setter pris på i en venn, og kanskje komme på sporet av hva slags venn man selv ønsker å være.

Hva er en god venn?

Her er en liste over kjennetegn på en god venn, hentet fra ressurssenteret RVTS Sør. Hvilke av punktene under her er de viktigste egenskapene ved en god venn for deg?

 • Lytte tilstedeværende til hva jeg sier.
 • Si unnskyld når han/hun har tatt feil.
 • Godta min unnskyldning når jeg har tatt feil.
 • Er ærlig med meg.
 • Er varm, god og snill med meg.
 • Trøster meg når jeg er lei meg og støtter meg når jeg er frustrert eller oppgitt.
 • En jeg kan dele alt med.
 • En jeg kan le sammen med.
 • En som inkluderer meg i samtaler (for barn også i leken).
 • En som hjelper til når jeg trenger det.
 • En som alltid holder ord – en som holder det han/hun lover og gir meg tillit.
 • Lar meg aldri meg gå alene.
 • Vil aldri snu seg bort og gå fra meg.
 • En jeg kan være stille med.
 • Vil ta meg med i sine planer.

Skriv gjerne ned tre ting med dine egne ord om hva du tenker en god venn er, altså hva du setter pris på ved en skikkelig god venn.

Forståelse og mangfold

FNs legger vekt på at unge mennesker og fremtidens ledere må involveres i samfunnsaktiviteter som inkluderer ulike kulturer og fremmer internasjonal forståelse og respekt for mangfold.

FN oppfordrer både sivilsamfunn, organisasjoner og regjeringer til å markere vennskapsdagen ved å holde arrangementer, aktiviteter og initiativer som bidrar til å fremme dialog, solidaritet, gjensidig forståelse og forsoning.

Et eksempel på slikt arbeid er «The Friendship Games» på Haiti, hvor de bringer sammen unge fra Haiti og den dominikanske republikk sammen for å etablere vennskap og for å spille fotball, volleyball, basketball og judo. Se film om dette her.

Den internasjonale vennskapsdagen er et initiativ som følger UNESCOs forslag om å definere fredskultur som «et sett av verdier, holdninger og atferd, som avviser vold og forsøker å forebygge konflikter ved å adressere deres grunnleggende årsaker, med sikte på å løse problemer.»

Handlinger for å fremme en fredskultur:

 • Gjennom utdanning
 • Bærekraftig økonomisk og sosial utvikling
 • Fremme respekt for alle menneskerettigheter
 • Sikre likestilling mellom kvinner og menn
 • Fremme demokratisk deltakelse
 • Fremme forståelse, toleranse og solidaritet
 • Støtte deltakende kommunikasjon og fri flyt av informasjon og kunnskap
 • Fremme internasjonal fred og sikkerhet

FN har også en internasjonal toleransedag den 16. november, en markering som er beslektet med den internasjonale vennskapsdagen. Les om den her.

Kilder: FN, RVTS Sør (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)

Relaterte saker:

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode