Skip to main content

Hva er egentlig bevissthet?

Ved å studere og følge Vedanta i flere år har David Storøy fått mer klarhet i hva bevissthet er og hvem vi egentlig er. «Vi er det vi søker etter», skriver han, og at bevissthet er synonymt med vår natur, vår eksistens og virkelighetens natur.

Ifølge Vedanta er virkeligheten fullstendig, komplett, hel, fri, ufødt, grenseløs, altgjennomtrengelig og en uforanderlig lykksalighet, bevissthet, selv eller ubetinget kjærlighet. Dette er essensen av alt. Det er vår natur eller essens om hvem vi er og virkelighetens natur.

Men istedenfor å realisere, erkjenne og gjenoppdage at vi er det vi søker etter, søker vi heller etter objekter og former der ute i verden for å bli tilfredse, lykksalige og fullstendige. Det er en vane, tendens, programmering og inntrykk i oss som sitter så fast i oss og gjør at vi ikke klarer å akseptere hvem vi egentlig er. Det tar lang tid og krever møysommelig arbeid for å løsrive seg fra disse tendensene i oss.

«Oppskriften på ulykkelighet er å ignorere hva som er her og lengte etter noe som ikke er her.»

− Swami Dayananda

Bevissthetslyset i oss

Det er egentlig ganske åpenbart hva bevissthet egentlig er, og det er rett foran øynene våre. Det er det uforanderlige bevissthetslyset eller vitnet av alle våre erfaringer.

Vi kan ikke erfare det direkte i denne virkelighetsordenen vi lever i og vi trenger et ordspeil og metodikk for å vise oss dette, noe Vedanta er. Jeg har ved å følge denne sofistikerte og intelligente undervisningsmetodikken til Vedanta i flere år fått mer klarhet i hva bevissthet egentlig er, som er synonymt med vår natur og virkelighetens natur.

Dette er ingen blind tro, og man må selv «se» eller realisere at dette er vår ultimate sannhet. Det er sunt med skeptisk og kritisk blikk, men det må ikke ta overhånd når man skal granske virkelighetens natur slik som Vedanta utfolder den på. Jeg har ingen tvil lengre om hvem vi egentlig er og hva bevissthet egentlig er. Man trenger ikke å oppfinne hjulet på nytt og Vedanta bevissthetsvitenskap kan vise deg hva bevissthet egentlig er.

Hvordan definerer du bevissthet?

Siden bevissthet er bortenfor vårt persepsjonsomfang, er det vanskelig å beskrive hva det er fordi språket opererer bare i erfaringsverdenen. Derfor kan vi aldri få en presis definisjon av bevissthet fra ordene. Hvordan kan den grenseløse eksistensårsaken bli forklart med ord?

Oppmerksomhet er bevissthet, men bevissthet er ikke oppmerksomhet. Bevissthet er ikke noe spesielt, som en følelse eller tanke eller et fysisk objekt. Hvis du trekker fra objektene og aktivitetene som viser seg i den, da gjenstår enkel, ordinær, ikke-forurenset, ufrivillig og upersonlig bevissthet.

Ren bevissthet er ikke den som har kjennskap, kunnskapen eller kunnskapsobjektet. Det er faktoren som gjør at kjennskap er mulig. Noen ganger blir det kalt for den som har kjennskap, men selv det ordet er ikke fullstendig tilstrekkelig, siden det er ingenting å vite fra dets standpunkt.

Bevissthet er grenseløs. Den har ingen begynnelse eller slutt. Den er bortenfor tid, evig. Den lever eller dør ikke, fordi den er ikke skapt. Når du ser deg selv på denne måten, har du ingen frykt for døden og daglige hendelser har ingen innvirkning.

«Ren bevissthet er ikke den som har kjennskap, kunnskapen eller kunnskapsobjektet. Det er faktoren som gjør at kjennskap er mulig.»

− David Storøy

Den opplyser både den subjektive verdenen og den objektive verdenen. Den er til stede i dyp søvn. Den blir aldri ubevisst. Den er uavhengig av alt, men ingenting er uavhengig til den. Den kan ikke bli et tankeobjekt eller følelse. Med andre ord, bevisstheten kan ikke bli objektivisert. Den er essensen av den tenkende og den som føler.

Den uforanderlige bevisstheten

Det mest åpenbare som eksisterer er bevissthet. Følg denne tankegangen med et fullstendig åpent sinn. Til slutt vil du vite hva intensjonen er, men akkurat nå er det bedre å ikke vite. Det jeg sier er fullstendig åpenbart. Jeg prøver ikke å lure deg eller vise deg noe du ikke vet allerede. Hvis du tenker – hva så? Når du leser dette så er det perfekt. Det er ikke noe gjemt eller uklart her.

Hva er den mest velkjente erfaringen for deg? Burde det ikke være enkelt å svare på? Jeg vet at det er et ganske vagt spørsmål, men fortsatt ser det ikke ut til at du burde enkelt vite hva det er? Tenk på det. Det burde ikke ta mer enn få sekunder, men det kan ta lang tid, fordi svaret er så åpenbart at de fleste mennesker ikke forstår det.

Når du erfarer noe hele tiden og det endrer seg aldri er det det nesten umulig å legge merke til det, som med gravitasjon. Gravitasjon presser sterkt i kroppen din hele tiden, men du legger aldri merke til det, fordi det er alltid der. Hva som er interessant om den mest velkjente erfaringen til deg er at det er også kontinuerlig, som med gravitasjon. Men du kan ha kjennskap til det. Selv om det aldri endrer seg, kan du være klar over det. Så hva er den?

Den mest velkjente erfaringen for deg er at du eksisterer. Hver eneste ting du erfarer og har kjennskap til, skjer i sammenheng med din eksistens. Det er superåpenbart, ikke sant? Men dette kommer ikke i tankene, fordi det er i bakgrunnen og vi tenker ikke på det eller setter ikke pris på det, fordi det er alltid der.  

Hvordan vet du at du eksisterer? Du bare vet det, det er alt. Det er ikke bare fordi du ser, hører, føler, tenker på din eksistens eller noen annen grunn. Ingen andre informasjonskilder er nødvendig. Den viktigste kunnskapen du har er at du eksisterer. Det er åpenbart, grunnleggende og pågående. Du vet det bare, fordi du vet. Ikke noe nytt her: Jeg bare peker på hva du allerede vet, hele tiden.

− Eksistens er bevissthet

Et viktigere faktum om deg du trenger å overveie er: Hva er naturen av din eksistens? Hva er egentlig eksistens?

Eksistens er bevissthet. Disse to ordene betyr nøyaktig det samme. Den mest velkjente erfaring for deg er at du er bevisst. Eksistens – bevissthet må være der eller så vil du ikke erfare eller vite om noe. Eller du kan si at eksistens eller Bevissthet må være der, for ellers vil du ikke være der? Er det ikke åpenbart?

Noen mennesker i den spirituelle verden ser bevissthet som noe spesielt og fantastisk som er over alt og må bli oppdaget, realisert eller erfart på en mystisk måte. Jeg peker bare på hvor fullstendig normal og åpenbar bevissthet er for deg.

Én ting er å forstå at du er eksistens/bevissthet, en annen ting er å vite hva det betyr å være den du er. Det vil ta mer tid hvis du prøver å gjøre det på egenhånd. Men hvis du lytter til hva jeg har og si, så vil det ikke ta så lang tid.

Hva det betyr det å alltid være fullstendig, hel og komplett? Det er hva lykksalighet betyr. Det betyr at du alltid er tilfreds med deg selv.

Du vil selvfølgelig argumentere med meg om dette emnet, fordi dine erfaringer garanterer ikke den konklusjonen. Noen ganger føler du deg utilfreds. Men før du slutter å lytte, vurder dette: Hvorfor er du ikke tilfreds med utilfredsheten? Svaret er: Fordi du er ikke fokusert på din eksistens, din bevissthet, ditt selv. Du føler deg ikke tilfreds fordi du har fått noe du ønsker eller unngått noe du ikke ønsker. Du føler deg tilfreds fordi du er ett med deg selv.

Løsninger på problemet

Det er noe som blokkerer deg fra å sette pris på deg selv – det er dine frykter og ønsker. Hvis du legger dem til side, kan du bli tilfreds hele tiden.

Det finnes flere løsninger til problemet; for eksempel karma yoga, som jobber med våre holdninger til handlinger. Den raskeste løsningen er selvgransking, hvis du er kvalifisert. Det er å anvende sannheten om deg selv, kunnskapen om at «Jeg er hel, fullstendig, alltid eksisterende og handlingsløs bevissthet». Når frykt eller ønsker dukker opp, vil du dysse dem ned. Hver gang du gjør det, vil du føle deg tilfreds fordi du er eksistens, bevissthet. Du er ikke hva dine ønsker og frykter vil du skal tenke – en liten og utilstrekkelig person.

Det er som å være på skolen der læreren din ber deg om å fjerne tavla av din fortid. Når du bruker selvgransking av ditt sinn, vil du fjerne det gamle stoffet. Du vil få umiddelbar effekt når du tar noen få sveip på tavla, som er en vidunderlig effekt av vedanta. Imidlertid har noe av krittet vært der lenge og trenger flere sveip og mer anstrengelse for å fjerne. Hvis du tviler på at det vil virke og hvis du ikke jobber med det, vil det ikke virke. Bruk dette kontinuerlig, så vil det virke etter hvert. Det er selvgransking.

Et annet veldig viktig poeng om opplysthet er å vite at når du realiserer deg selv, så vil du ikke oppdage eller erfare noe nytt. Det vil ikke fikse din karma (vaner, programmeringer, tanker og inntrykk).

Hvis du hele tiden ser etter noe nytt eller en spesiell erfaring, så mater du bare din selvuvitenhet. Faktumet er at når du realiserer selvet, vil du se den med den åpenbare og velkjente erfaringen av deg – din eksistens/bevissthet. Det er hva du har søkt etter. Derfor er det ikke så viktig og det er heller ikke en erfaring.

Vitnet – din eksistens og bevissthet

Alle mennesker har tanker, følelser og kropp, og vi vet at de er separate fra oss. Vår eksistens, vår bevissthet er superåpenbar for oss nå, men ingen fortalte oss at eksistensen/bevisstheten er forskjellig fra dem. Derfor antok vi at vår åpenbare sans av eksistens/bevissthet kom fra kroppen. Men den gjør ikke det. Der er din kropp, dine tanker og følelser, ditt ego og din bevissthet/eksistens ganske alene.

Selv om de er ett, fordi virkeligheten er ikke-dualistisk (enhetsvisjon), er din kropp, tanker, følelser og ego forskjellig fra deg – din eksistens. De er objekter, som trær og fjell. Du, din eksistens/bevissthet, er hva som vitner dem. Bevissthet – vitnet, er hva du egentlig er.

Å ha kjennskap til dette vil nødvendigvis ikke opplyse deg, men det kan virkelig gjøre det. Det er veldig viktig, fordi det vil holde sinnet borte fra å være så magisk eller spirituelt tenkende om denne mystiske bevisstheten, som alle i den ikke-dualistiske verden er opptatt av. Selv om du ikke forstår det helt og fullt, ha tillit til at bevisstheten du tenker på er ikke noe mer enn det som er den mest velkjente erfaringen for deg – din eksistens.

Det er virkelig så enkelt.

Artikkelen over er en redigert kortversjon av blogginnlegget Hva er egentlig Bevissthet? fra bevissthetsvitenskap.com.

Du kan også se video-versjonen Hva er egentlig Bevissthet? på YouTube:

Den anerkjente indiske Vedanta-læreren Neema Majmudar sier også mange vise ord i en video hvor emnet er bevissthet: Conversations on Consciousness with Neema Majmudar på YouTube.

Relaterte saker:

Vedantas svar på livets gåter

Nye filmer om visdommen fra vedanta

Kobler indisk Vedanta med kvantefysikk: − Vårt ultimate mål er frihet

Å løse likningen – bevissthet, individet og «Det totale sinn»

David Storøy

David Storøy deler på sin hjemmeside www.Bevissthetsvitenskap.com og i bøkene «Bevissthetsvitenskap» (2020) og «Bhagavad Gitas Visjon» (2021) sin store kjærlighet for vedisk kunnskap og livsvisdom. Han er også veileder i Vedanta på frivillig basis i Bergen.