Skip to main content
Andre artikler skrevet av

David Storøy

Takknemlighet til alle gavene vi mottar i livet

Dypest sett er vi ment å dele alt med alle og vise medfølelse og omsorg. Alt er gitt til oss som gaver. Det innebærer penger og ressurser som energi og kunnskap, skriver vedanta-veileder David Storøy. Her deler han noen av sine tanker om takknemlighet.

Hva er egentlig bevissthet?

Ved å studere og følge Vedanta i flere år har David Storøy fått mer klarhet i hva bevissthet er og hvem vi egentlig er. «Vi er det vi søker etter», skriver han, og at bevissthet er synonymt med vår natur, vår eksistens og virkelighetens natur.

Nøkkelen til å endre vaner er repetisjon

For å endre vaner og gamle tankemønstre, kreves øvelse og gjentagelse. Her skriver vedantalærer David Storøy om hvor viktig repetisjoner er for å lage nye nervebaner og koblinger i hjernen, i tråd med nyere forskning om hjernens plastisitet, kalt nevroplastisitet.

Guruen Ramana Maharshi om stillhet

«Stillhet er sannhet. Stillhet er lykksalighet. Stillhet er fred. Og derfor er Stillhet Selvet.» Dette er et kjent sitat av en kjent indisk guru, Ramana Maharshi. Men sitatet kan lett misforstås om man ikke vet at stillhet er sett som en metafor for Selvet og bevissthet. Her skriver vedanta-veileder David Storøy om hva Maharshi egentlig mente med stillhet.

Healing, personlig vekst og følelsesmessig transformasjon

Mange healing-metoder og -teknikker kan hjelpe os med ulike ting, men de vil ikke fungere optimalt om man ikke tar personlig vekst og følelsesmessig transformasjon på alvor, mener vedanta-veileder David Storøy. Her går han grundig til verks for å utdype flere sider av healing, personlig vekst og følelsesmessig transformasjon, og at det er en viktig enhet og sammenkobling mellom disse emnene.

Ego, selvrealisering og transcendens

I åndelige kretser er det vanlig å ha et ønske om å overskride eller transcendere sinnet eller ego. Men hva er egoet? Er selvrealisering og frigjøring transcendens av sinnet? Her forklarer David Storøy hvordan han ser på dette i lys av den gamle Vedanta-kunnskapen fra India.

Klok håndtering av ønsker

En del av å bli voksen og klok handler om å ikke la seg totalt og blindt styre av egne ønsker og begjær. Ønsker og drømmer er viktig og fint å ha. Men hvordan kan vi unngå nederlaget og tomheten som kan oppstå hvis ønskene ikke blir oppfylt? Hvordan kan vi på klokest mulig måte håndtere våre ønsker og drømmer? 

Eierskap, raushet og takknemlighet i lys av energikrisen

Å bidra fremfor å ta fra verden er en holdning som hjelper oss i møte med utfordringer og alt vi erfaring, skriver vedanta-veileder David Storøy. Fordi man da ser alt som en gave, uansett om det er behagelige eller ubehagelige situasjoner. Da ser man også lettere løsninger til utfordringene vi møter.

Å skape enhet mellom hjerte, intuisjon og intellekt

Det å sidestille intuisjonen og hjertet med det kognitive og intellektet er viktig om man vil oppnå frigjøring og leve et liv hvor sinnet hovedsakelig er fredfullt, klart og tilfreds, ifølge Vedanta-veileder David Storøy. Her utdyper han hvorfor, i lys av vedisk visdom.

Vedantas forening av evolusjonsteori og Gud

| David Storøy |
Det er ingen motsetning mellom intelligent design og evolusjonsteori, ifølge den tidløse indiske visdomslæren Vedanta.