Skip to main content

Eckhart Tolle om den globale krisen

– Vi trenger en radikal omstilling av hvordan vi lever og forbruker energi, mener den internasjonalt anerkjente spirituelle læreren Eckhart Tolle. Her forteller meditasjonslærer Svend Trier om en inspirerende samtale han hadde med Tolle om klimaforandringer, bevissthetsutvikling og den globale krisen. I september kommer Tolle til Norge for å ha en retreat.

Tekst: Svend Trier, redigert av Elisabeth Hægeland Reynolds

Meditasjonslærer og foredragsholder Svend Trier møtte Eckhart Tolle og hans partner Kim Eng en vakker høstdag på et hotell i Zürich i Sveits, der han nettopp hadde holdt foredrag for et tusentalls personer. De diskuterte mulighetene for et samarbeid omkring en retreat i India i begynnelsen av 2021.

Eckhart Tolle er anerkjent som en av de mest inspirerende og visjonære spirituelle lærerne i verden i dag. Med sine internasjonale bestselgere, som The Power of Now og A New Earth – oversatt til 52 språk – har han introdusert millioner av mennesker til gleden og friheten ved å leve livet i øyeblikket.

I september skal han også holde et fem dagers retreat på Oslofjord konferansesenter i Vestfold sammen med Kim Eng. Hun er en åndelig lærer og skaperen av «Presence Through Movement», en kraftfull praksis for å vekke bevissthet gjennom kroppen og gjennom bevegelse.

En livsforvandlende opplevelse

Triers aller første møte med Tolle var i India for omtrent 18 år siden, da Tolle ledet et ukeslangt retreat i Rishikesh ved foten av Himalaya. I et kjent yoga-ashram ved Ganges-elven var 150 mennesker samlet fra alle deler av verden for å lytte til visdom og dykke dypt inn i sin egen indre stillhet og væren.

− Denne retreaten ble på mange måter skjellsettende for meg. Dels var det en dypt inspirerende og livsforvandlende opplevelse på det personlige plan, men det var også innledningen til en videre forbindelse til Eckhart Tolle. Jeg har siden hatt gleden av å arrangere foredrag og retreat med ham i Danmark ved flere anledninger, og senest to ganger ved Oslofjorden i samarbeid med kolleger fra andre nordiske land, deriblant Visjon, sier Trier.

Etter flere år dro Eckhart tilbake til India for å holde retreat, og Trier møtte ham i forbindelse med planleggingen av dette. Da fikk han også en samtale med ham om et spørsmål om Tolles syn på krisesituasjonen i verden, spesielt på hans syn på utfordringene med klimaendringene.

Den globale krisen

Eckhart anerkjenner det de aller fleste forskere i dag er enige om; at vi står overfor en alvorlig trussel for menneskeheten og hele biodiversiteten, og at det er et presset behov for handling.

Det kreves intet mindre enn en radikal omstilling av hele måten vi lever og forbruker energi på. Spørsmålet er dermed om tilstrekkelig mange mennesker våkner opp i tide til å forebygge og forhindre det forskerne har betegnet som den mulige «sjette masseutryddelsen». En prosess som ifølge mange forskere allerede finner sted, da mer enn 40 prosent av alle arter har forsvunnet fra jordens overflate bare de siste 40 årene.

Eckhart gir ikke noe definitivt svar på spørsmålet, men er ikke i tvil om at det foregår et evolusjonært skifte for menneskeheten i vår tid:

– Det er en krisesituasjon på planeten, og dette kommer til uttrykk på mange ulike måter, men alt sammen har en forbindelse til den menneskelige bevissthet, forklarer han.

– Det evolusjonære skiftet kan tilsynelatende kun skje under stort press fra omstendighetene. Som mennesker må vi bli mye mer bevisste omkring hvordan vi lever på planeten, og det er helt avgjørende at vi slutter med vår livsødeleggende atferd. Men det forutsetter utviklingen av en ny bevissthet blant mennesker. Det er et faktum at vi står ovenfor enorme kollektive utfordringer på planeten, og at de fleste av disse utfordringene er noe vi selv har skapt ut ifra vårt ubevisste, egobaserte bevissthetsnivå som fortsatt preger flertallet av menneskeheten. Men disse utfordringene og krisene vil i seg selv være med på å katalysere en kollektiv bevissthetsendring.

Eckhart Tolle (75) er en verdenskjent spirituell lærer og forfatter av bøkene Det er nå du lever (The Power of Now) og En ny jord.

Tolle understreker hvor viktig det er at vi slutter å forurense planeten, men han snakker ikke bare om den fysiske forurensningen av miljøet, men også den mentale og emosjonelle forurensningen:

– På det praktiske planet må vi stanse bruken av fossilt brennstoff, slutte å hogge skogene og slutte å produsere en absurd mengde plastikk som har forurenset havene og hele miljøet for øvrig. Men vi kan ikke virkelig heale planeten så lenge våre handlinger er alt for preget av egoet.

Et større tidsperspektiv

Tolle fortsetter å forklare hvordan planeten tidligere har gjennomgått perioder med masseutryddelser forårsaket av asteroidenedslag, vulkanutbrudd og store klimautfordringer – for eksempel for 66 millioner år siden, da 70-75 prosent av alle jordens arter døde ut. Etter slike perioder vil livet på jorden typisk bevege seg fremover i evolusjonen med større grader av kompleksitet.

Kanskje vi er nødt til å forstå det som nå skjer på jorden i et mye større evolusjonært tidsperspektiv enn vi er vant til. Eckhart forklarer at alle de ulike livsformene på planeten ikke har oppstått tilfeldig og ikke eksisterer som autonome, atskilte entiteter.

– De er alle manifestasjoner av et underliggende bevisst energifelt som man kan kalle en planetarisk bevissthet – et aspekt av en større universell bevissthet. Bak den overflatevirkeligheten som vi vanligvis oppfatter, er det en dypere, ikke-manifestert intelligens og bevissthet, som gjennom tidene alltid har gjenskapt livet på jorden på ny.

«Vi står ovenfor enorme kollektive utfordringer på planeten,
og de fleste av dem er noe vi selv har skapt ut ifra vårt ubevisste, ego-baserte bevissthetsnivå som fortsatt
preger flertallet av menneskeheten.»
Eckhart Tolle

− Vil bevissthetsutviklingen som finner sted skje raskt nok til å kunne forhindre en nærmest apokalyptisk situasjon på jorden?

Eckhart svarer ikke direkte på spørsmålet, men slår fast at «intet kan virkelig noensinne trues». Han forklar at alt liv på jorden i siste instans har sitt utspring i planetens bevissthet og omfattes i denne bevisstheten. Livets manifestasjoner, slik vi oppfatter dem på overflaten, har ingen ultimat virkelighet – de oppstår og forsvinner til stadighet gjennom tidenes evige skiftende sykluser. Kun selve livet bakom alle manifestasjoner består – den universelle, ubegrensede intelligens, som gradvis over tid manifesterer seg i stigende nivåer av kompleksitet i dette mangfoldige universet.

Eckhart understreker at bevissthetens evolusjon aldri bare foregår i en rett linje oppover eller fremover. Det vil være perioder med tilsynelatende tilbakegang. Det vil være utfordringer, begrensninger og kriser på veien. Det gjelder både på det personlige, individuelle plan og på det kollektive nivå. Men vi har bruk for disse utfordringene for å vokse og utvikle oss. Det er gjennom dette vi oppnår de dypeste læreprosessene.

Å handle med fredelig styrke

Ifølge Eckhart har menneskeheten kommet en lang vei i utviklingen. Hvis han selv skulle orkestrere begivenhetenes gang ut fra et større kosmisk perspektiv, ville det ikke være del av hans plan at menneskeheten skulle utslettes.

– Ja, mange av de der nede er visst litt sprø, men det er likevel en del av dem som gjør mye bra. La oss gi dem enda en sjanse, sier Tolle med et smil om munnen, og later som om han snakker på vegne av den større planetariske eller universelle bevissthet.

– La oss handle med visdom uten å gå i panikk eller miste oss selv i angst, for «intet kan virkelig noensinne trues», gjentar Tolle. – Det virkelige ligger i det som ikke kan sees med øynene, men som eksisterer bakenfor alle overflatefenomenene.

«Når vi våkner opp og erkjenner vår samhørighet og enhet med alt liv omkring oss, er vi til stede på en helt annen måte i  relasjon til naturen, og dette i seg selv vil ha en dypt healende og velgjørende virkning på våre omgivelser.»
– Eckhart Tolle

Men denne forståelsen kan vi handle ut fra et ståsted av fredelig styrke, som ikke overskygges av egoet og dermed ikke fører til ytterligere polarisering og splittelse. Vi vil være i stand til å lytte til de som ser ting annerledes enn oss selv. Vi vil ha evnen til å se under overflaten og oppfatte deres indre essens – dypest sett den samme essens i oss alle.

Vår dype forbindelse med naturen

Eckhart fortsetter å forklare at vi ikke bare har innflytelse på situasjonen i kraft av våre konkrete handlinger, men like mye i kraft av selve vår væren eller bevissthetstilstand.

– Vi må finne tilbake til en form for kjærlighet, ærbødighet og dyp respekt for naturen – en erkjennelse av den dype forbundethet som er mellom menneskets bevissthet og den naturen som omgir oss.

− Naturen, inkludert planetene, trærne, plantene og dyrene, reagerer ikke bare på våre handlinger, men også på vår bevissthetstilstand og grad av nærvær og kjærlighet i relasjon til de naturlige omgivelsene. Når vi våkner opp og erkjenner vår samhørighet og enhet med alt liv omkring oss, er vi til stede på en helt annen måte i relasjon til naturen, og dette i seg selv vil ha en dypt healende og velgjørende virkning på våre omgivelser. Det vi gir ut vil komme tilbake til oss. Hvis vi har en forestilling om at vi bare kan erobre og herske over naturen, vil naturen reagere tilsvarende på det.

− Mennesket har i høy grad mistet sin opplevelse av å være forbundet med naturen, idet vi har mistet oss selv i egoets illusoriske perspektiv, i det begrepsmessige sinn, som opplever seg selv som atskilt fra alle andre levende vesener og fra livet omkring seg. Vi må gjenvinne vår nære forbundethet med naturen – noe som mennesker har hatt tidligere i historien, men på et relativt ubevisst plan. Når mennesket gjenvinner denne opplevelsen av forbundethet vil det være på et dypere og mer bevisst nivå enn tidligere, avslutter Eckhart Tolle.

Denne artikkelen er opprinnelig publisert av magasinet «Prana», se prana.dk

Om Eckhart Tolle

Eckhart Tolle (75) er en verdenskjent spirituell lærer og forfatter av bøkene Det er nå du lever (The Power of Now) og En ny jord. Han er født i Tyskland og har studert på universiteter i London og Cambridge. I en alder av 29 år gjennomgikk han en dyp, indre forvandling som endret hans livsforløp radikalt. Hans bøker har blitt oversatt til mer enn 52 språk, og han har gjennom sin undervisning, foredrag og bøker inspirert millioner av mennesker over hele verden. Han formidler et budskap om å våkne opp til et nytt bevissthetsnivå som ligger utenfor den egobaserte bevisstheten, som er forbundet med en dyp opplevelse av ubetinget glede og væren i nuet.

Retreat med Eckhart Tolle i Norge

Artikkelforfatteren Sven Trier arrangerer i samarbeid med Eirik Solum i VisionWorks en 5 dagers retreat med Eckhart Tolle og hans partner Kim Eng i Norge. Retreatet finner sted på Oslofjord konferansehotell i Vestfold fra 19. til 24. september 2023.
Les mer på www.eckharttolleindia.com

Om artikkelforfatteren

Svend Trier (f. 1951) er meditasjonslærer, foredragsholder og forfatter, samt stifter og leder av Quantum Seminars i Danmark. Han har undervist i meditasjon og bevissthetsutvikling siden 1971 og er en av pionerene i Danmark på dette feltet. Trier har skrevet bøkene Vær dit eget lys – 108 meditationer over livets dybere formål, Meditation – en rejse tilbage til dig selv og Yoga som spirituel praksis.

Relaterte saker:

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode