Skip to main content

Lege med et åndelig kall

Sterke opplevelser i unge år har vært en drivkraft bak Audun Myskjas arbeid som lege og alternativ terapeut. Hele veien fra han begynte på medisinstudiet, har han studert ulike typer alternativ behandling. For i hans øyne finnes det bare én medisin – den som tjener pasientens beste.

Tekst: Elisabeth Hægeland Reynolds

Å finne leger som har god kompetanse og erfaring med alternative behandlingsformer, er ikke bare-bare. De er sjeldne – og Audun Myskja er en av dem. Hans interesse for alternativ behandling slo rot allerede i barndommen og ungdomsårene. Da hadde han en rekke opplevelser som også forsterket den følelsen han hadde av å være en fremmed i sitt eget liv.

I boken Finn din indre kraft (2009) forteller han åpent om sterke lysopplevelser fra sitt unge liv. Et eksempel er fra han var ni år og var med på tenning av julegrana med korsang. Idet tre menn sang «Å, du salige», en siciliansk hymne, opplevde han at de tre stemmene gikk over i hverandre og ble til tre lysende spiraler. Disse tvinnet seg til en større spiral og dannet en lysbro inn til en lysverden som åpnet seg for ham i samme øyeblikk og fylte alt som var. Ingenting annet enn de tre stemmene og lyset eksisterte for ham den kommende timen.

Myskja hadde egentlig ingen planer om å skrive boken, som både er en selvbiografi og en selvhjelpsbok med øvelser for å lære stressmestring, meditasjon, avspenning og å samle energi. Den slo rot med en kommentar Ingar Sletten Kolloen kom med i forbindelse med utgivelsen av biografien om Snåsamannen. Han påstod nemlig at 99 av 100 som hevder de har healingevner, er sjarlataner. Dette reagerte Audun Myskja kraftig på og skrev et svarinnlegg i Aftenposten dagen etterpå. Det fikk J.M. Stenersens Forlag til å slå opp øynene for Myskja, og de spurte om han ville skrive en bok.

– Boken begynte å skrive seg selv. Det føles litt rart å bla i den nå. Den ble bare skrevet, forteller Myskja, som har 30 års erfaring med integrert medisin. Han jobber både med vanlig medisin, forskning, undervisning, terapeutisk berøring, stemmebruk, musikkterapi, ernæring og blomstermedisin.

Nå er han også aktuell med boken Ungdomskilden: 12 gode valg for livet (2017).

Da frøet ble sådd

I tenårene ble Myskja selv alvorlig syk, og det fantes ingen helbredelse for plagene han hadde. Smertene stakk ham langt inn i ryggmargen og dypt i sjelen. Midt i problemene kjempet han seg til et år som utvekslingsstudent i USA. Der kom han i kontakt med kvekerne, et kristent samfunn uten faste dogmer, trosbekjennelser eller prester. Kjernen i deres samvær er stillhet. Myskja deltok i noen av disse stille stundene, som ble hans første møter med meditasjon som en bevisst handling.

Årene som fulgte, ble problemfylte. Selv om Audun visste hva han ville, hadde drømmene ingen form. Det ble en ørkenvandring som pasient, fulgt av en følelse av ikke å høre til noen steder. Han søkte også opprørske miljøer. På grunn av helsen tok han ikke militærtjeneste, men fikk plass på en biodynamisk gård i Irland, hvor han jobbet med utviklingshemmede. Men etter mange års sykdom var han nedbrutt. Høsten 1974 satte mørket inn for alvor. Magesmertene ble uutholdelige, og da han kom hjem i julen samme år, lå han bare på et mørkt rom i flere dager uten å spise.

– Jeg kjente at livet nærmet seg slutten, og at ingenting i meg kjempet imot, skriver han. Natten før vintersolverv, da han var sengeliggende, opplevde han at det mørke rommet ble fylt av et underlig, overveldende lys. Ingen lamper var påslått. Midt i lysfeltet så han en slags lysskikkelse. Frykten som ilte gjennom ham, forsvant raskt idet han kjente utstrålingen fra vesenet – det var fylt av visdom, medfølelse og kjærlighet.

Han merket at skikkelsen henvendte seg til ham i en direkte, ordløs kommunikasjon. I et panorama av lys så han livet sitt slik det hadde vært. Perspektivet var ikke hverdagslig. Det var som å se bak sløret, bak de ytre gestene og inn i den indre intensjonen. Skikkelsen spurte: «Hva vil du med livet ditt?» Myskja svarte spontant: «Dette.» Lysvesenet viste ham da bilder av Audun som lege, engasjert med å hjelpe i ulike situasjoner. Han så seg selv i situasjoner knyttet til undervisning, i ferd med å spre budskapet om det åndelige elementet i helbredelse.

– Det var som jeg visste at denne opplevelsen var et frø som alt annet foldet seg ut fra. Skikkelsen viste seg på forskjellige måter i døgnene som fulgte, skriver han. Lysopplevelsen gav ham livet tilbake i gave, sammen med en livsoppgave som har fylt livet hans med mening.

– Den har blitt den røde tråden i mitt livsløp, uansett hva som har skjedd, sier han.

Brenner for integrert medisin

For å få en dypere innsikt i de skjulte dimensjoner av helbredelse tok han alle kurs han kom over i terapiformer som kunne relateres til helbredelsen han opplevde. Han oppsøkte folkelige helbredere og moderne healere for å få innblikk i deres virke. Samtidig tok han medisinsk utdanning i Trondheim fra 1975 til 1981, samt psykoterapeutisk utdanning hos den kjente irske healeren og meditasjonslæreren Bob Moore i Danmark fra 1978 til 1998. Hele veien har han jobbet med integrert medisin, der han har prøvd å samle det beste fra både skolemedisin og alternative terapier.

– Jeg drømmer om en integrert medisin, der mennesker som lider kan få det beste av alle verdener med legevitenskapen som den ene pilaren, egenverd og mestring som den andre; med hele det rike spekteret av komplementære behandlinger som urter, sang og healing for å fylle hullene og nå inn til rom der selv legevitenskapen har vanskelig tilgang, skriver han.

I en stor del av karrieren har han jobbet som allmennlege og som lege på sykehus innen indremedisin og kreftbehandling. I tillegg har han jobbet mye med terapeutisk bruk av musikk for eldre, demente og kronisk syke, samt rytmisk trening for parkinsonpasienter. Samtidig har han skaffet seg medisinsk spesialkompetanse innen smertebehandling og lindrende behandling for alvorlig syke og døende, demensbehandling, psykiatri og alderspsykiatri.

– For meg finnes det bare én medisin – den som tjener pasientens beste. Man bør alltid velge det beste av alle tilnærminger for å få best mulig resultat. Der legevitenskapen har konsentrert seg mye om behandling av alvorlige sykdommer og satt seg lite inn i hva pasienten kan gjøre selv, har de komplementære teknikker mer og mer rettet seg mot egeninnsats. Det viktigste for meg har vært å være en god lege. Jeg har brukt mine metoder som støttebehandling, særlig for de pasientene som faller mellom stolene i vårt helsevesen, sier han i et intervju på MS-forbundets nettsider.

Bob Moore

Myskja sier at den viktigste alternative utdannelsen han har tatt, var hos Bob Moore. Her lærte han å forstå det eteriske energifeltet, auraen og hvordan dette fungerte, healing og meditasjon. Dette er metoder for selvutvikling som han gikk dypt inn i.

– Læren om det eteriske legemet rundt kroppen gav meg et helt presist kart. Jeg fikk utforsket lovmessigheter i meditasjon. Andre lærere innen alternativbevegelsen har fortalt om chakraer, og energipunkter, men det var bare passelig presist. Det Bob Moore lærte meg, var presist og har holdt mål i ettertid, sier Myskja.

I 1988 begynte han selv å holde kurs i det grunnleggende verktøyet han lærte hos Moore, kalt terapeutisk tanke og berøring. Siden har han hatt hundrevis av seminarer om både healing, meditasjon og lydhelbredelse, samt undervisning i musikk for helsearbeidere.

Enhetsterapi

På anmodning fra en gruppe av hans elever ved Senter for livshjelp skapte de en treårig utdanning i Enhetsterapi i 2005. Dette er en tilnærming til helhetlig helbredelse som bygger på flere grunnpilarer. Den ene er Myskjas erfaringer som lege i flere år. Den andre er utforskningen av Bob Moores lære med meditasjon, healing og energiforståelse. Den tredje er bruken av musikkterapi og gruppetoning. Innlemmet i utdannelsen er også fagområder som kinesiologi, ernæring, mestringsteknikker, psykoterapeutiske teknikker og samtaleterapi.

– Mange fremhever gruppetoning som det mest unike i enhetsterapien. Folk sier det har vært noe av det mest uforglemmelige de har opplevd. Det gjelder også de som er helt umusikalske. Dette er noe jeg håper jeg kan arbeide videre med, sier Myskja.

Enhetsterapi bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og de komplementære metodene Myskja har best erfaring med når det gjelder virkning. Det legges vekt på å utvikle effektive symptomlindrende teknikker og på arbeid med å finne årsaken til plager og problemer. Man søker å få en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen. Enhetsterapi er både en medisinsk filosofi, et menneskesyn, en diagnostisk tilnærming og behandlingsteknikker knyttet til en intensiv egenutviklingsprosess.

Teknikkene i enhetsterapi søker å gjenskape opplevelsen av enhet. Man erkjenner at man ofte trenger tid, og at løsningen på dypereliggende problemer ofte ikke ligger i teknikker, men i en dypere erkjennelse av hvem vi er, hva som driver oss, og hvilke sammenhenger vi står i.

Grunnlaget for enhetsterapi er synet på mennesket som en enhet som fungerer på spirituelle, mentale, emosjonelle, vitale, fysiske og sosiale nivåer. Holdningen er at hvert menneske har en unik verdi, en iboende fullkommenhet med en verden av viten og muligheter som kan åpnes og settes fri.

Fleksibel og anvendelig

Ifølge Audun Myskja kan enhetsterapi brukes på alle mulige plager. Man kan integrere enhetsterapi med alle slags andre behandlingsformer, og den kan brukes i alle mulige sammenhenger.

– Mange av enhetsterapielevene har hatt ME da de startet, og har blitt friske i løpet av utdanningen. Mennesker med alle slags problemer kommer. Noen har revmatiske smerter. Enhetsterapi har blitt brukt på MS-pasienter for å gi dem bedre funksjon. En avgangselev i enhetsterapi har brukt det i sin praksis som fysioterapeut på parkinsonpasienter for å gi dem bedre livskvalitet, forteller Myskja.

Enhetsterapeuter trenger en vedvarende selvutviklingsprosess med seg selv for virkelig å kunne hjelpe og løfte andre. Alle som jobber med enhetsterapi, skal kunne gi seg selv og andre et skreddersydd program for selvhelbredelse og selvutvikling.

– I fagdebatten innen enhetsterapi sier vi at du kan bare hjelpe andre hvis du får en dyp forankring i din åndelige natur, for da skaper du et felt som skaper en åndelig kraft, sier Myskja. Målet er å utvikle et sterkt fag som sier ja til at det finnes en åndelig virkelighet. Det skal bidra til forståelse av forutsetningene for ekte helbredelse og for hva som skjer når tilsynelatende overnaturlig helbredelse skjer.
Helbredelse i hvert øyeblikk

Enhetsterapi handler altså ikke bare om selvutvikling. Det handler også om å finne veier til helbredelse som kan hjelpe andre mennesker i sin egen prosess, også på det åndelige planet. Myskja snakker en del om de skjulte dimensjonene i healing og det helbredende energifeltet.

– Tidligere på skoler i healing har jeg lært at healeren er kanal for helbredende energi. De siste årene har det vært snakk om en indre helbreder i oss selv. Og nå sier mange at det finnes et helbredende energifelt. Jeg tror det er snakk om alle tre. Jeg vil si at både terapeuten, feltet og pasienten bidrar til helbredelse. Når både klienten og terapeuten blir en del av det feltet, så blir helbredelse mulig. Ditt eget nærvær som terapeut har betydning. Da kan du virkelig bygge opp den helbredende kraften, sier han.

Helbredelse er i hans øyne ikke nødvendigvis knyttet til en absolutt frihet fra plager, problemer eller symptomer, men til økt livskraft, evnen til å fungere og opplevelsen av enhet. Grunnlaget for enhetsterapi er troen på et helbredende prinsipp i alt liv, som kan aktiveres i hvert menneske. En helbredelsesprosess blir således et samarbeidsprosjekt, der terapeuten har en slags fødselshjelperfunksjon og teknikkene støtter en indre helbredelsesprosess.

– Helbredelse finnes i hvert øyeblikk, forløsning finnes i hvert øyeblikk, virkelighet finnes i hvert øyeblikk. Vi trenger ikke skape det, søke det, lengte etter det. Vi trenger bare å bli oppmerksomme på hva som hindrer oss, skriver han i Finn din indre kraft. Boken bygger på erfaringer fra enhetsterapiutdanningen, som har gitt Myskja mer systematisk viten om hva som aktiverer det han kaller vår indre helbreder, og om hva som virker over tid.

 Helbredelse finnes i hvert øyeblikk, forløsning finnes i hvert øyeblikk, virkelighet finnes i hvert øyeblikk. Vi trenger ikke skape det, søke det, lengte etter det. Vi trenger bare å bli oppmerksomme på hva som hindrer oss.

– Audun Myskja

Enhetsterapiens behandlingsformer:

Resonansterapi, energimedisin, eutonibehandling (dyptgående manuell behandling), kosthold og ernæring, kosttilskudd, blomsteressenser, terapeutisk samtale, refleksologisk førstehjelpsskrin (akupressur- og trykkpunkter). For mer informasjon, se: www.livshjelp.no


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode