Skip to main content

Alt for biologisk balanse

I biopatien er det vi normalt kaller sykdom, et biprodukt av en mer omfattende nedbrytningsprosess. Det er sjelden kun én faktor som gjør oss syke, men heller summen av alle belastningene vi utsettes for, samt hva vi har med oss fra genene våre.

Tekst: Elisabeth Hægeland Reynolds   Foto: privat og Shutterstock/pikselstock

Biopati er et helhetlig naturmedisinsk analyse- og behandlingssystem som ble grunnlagt av den danske naturterapeuten Kurt Wienberg Nielsen i 1981. Ordet biopati kommer av det greske bios som betyr liv og patos som betyr følelse, lidelse eller sykdom. Faget er sammensatt av kinesisk og vestlig medisin, amerikansk biologisk medisin, tysk immunterapi og skandinavisk urtemedisin.

Nielsen har videreført kunnskap fra orientalsk medisin og satt dem i system med nyere teorier innen vestlig medisin. Biopatiens grunntanker er en videreføring av forskningen til Antoine Bechamp og dr. Günther Enderlein på 1800- og 1900-tallet. Nielsen viser blant annet hvilke ubalanser som er knyttet til mikroorganismer, og hvordan dette henger sammen med de mange kroniske lidelser, allergier og autoimmune sykdommer mange mennesker utsettes for i vår moderne tid.

Derfor er ikke biopati en nyoppfunnet behandlingsform, men en sammensetning av det beste fra flere medisinske systemer. Nielsen definerer biopati slik:

«Menneskets allmenntilstand sees i biopati som en naturlig konsekvens av dets samspill med miljøet, forholdet til andre mennesker og livet rundt seg, til seg selv og til selve tilværelsen. Det vi normalt kaller sykdom, er et biprodukt av en mer omfattende degenerasjonsprosess, og denne degenerasjonsprosessen er en naturlig konsekvens av vår samlede livssituasjon. Virkelig helbredelse krever reelle forandringer i et menneskes liv, psykiske så vel som ernæringsmessige og fysiske.»

Biopati påpeker at det sjelden er én enkelt faktor som gjør oss syke. Det er snarere summen av alle belastningene vi utsetter oss for – med tanke på kroppens og psykens evne til å omsette, bryte ned og fjerne eventuelle belastninger – som bestemmer helsen vår. Genene våre, det vi er født med, spiller også en stor rolle i puslespillet.

Grundig tilstandsjekk

Når du kommer til en biopat for første gang, blir du stilt en del spørsmål om dine nåværende og tidligere symptomer, sykdomshistorie, genetiske disposisjoner og tidligere behandlinger og resultater. Du vil bli spurt om livsstil, kosthold og nåværende og tidligere bruk av medisiner og kosttilskudd. Heidi Vengsholt, som er biopat på Bryn senter i Oslo, stiller også spørsmål om hvordan moren din hadde det under svangerskapet, om fødselen din og om hva slags føde du fikk som spedbarn.

– Jeg bruker fra 1 ½ til 2 timer på den første sjekken, som jeg synes er noe av det viktigste for behandlingen. For meg er det et kart, for vi ser hvor problemene begynte. Målet mitt som biopat er å alltid søke etter årsaken til din sykdom. Jeg er en slags helsedektektiv, sier Heidi.

Ved hjelp av ulike analyseverktøyer finner hun ut hvor det er ubalanser i kroppen, og hvor mye de påvirker deg. Da bruker hun irisanalyse, øreakupunktur, negle- og tungediagnose og kinesiologisk muskeltesting. Hvis det er nødvendig, blir klienten testet for matintoleranser. I tillegg observerer hun ansikt, kroppsspråk, uttrykk i øynene og hudens utseende.

– Hvis klienten sitter med hendene i kors over brystet, forstår jeg at dette mennesket må ha litt mer tid for å åpne seg. Det er så veldig viktig hvordan folk har det. For psyken styrer det fysiske. Jeg ser veldig på helheten. Vi er helhetlige, vi er både kropp og sjel, sier biopaten.

Med irisanalysen ser hun på øynene med et lite forstørrelsesglass med lys, for å finne ut hvor i kroppen man har genetiske disposisjoner, og litt om nåværende forstyrrelser. Med øreakupunktur sjekker hun punkter i ørene med en elektrisk punktsøker som sier fra hvor det er ubalanser i ulike organer og kroppsdeler. Negle- og tungediagnosen fra tradisjonell kinesisk medisin går ut på at neglenes og tungas utseende indikerer mangelsymptomer og ubalanser.

Homøostase = likevekt

Ingen biopater jobber helt likt, spesielt ikke med analyseverktøyene. Noen bruker biotron som analyseverktøy, som er en bioelektronisk funksjonsanalyse. Andre bruker kinesiologi der man kommuniserer med kroppens underbevissthet via musklene. Ikke alle bruker irisanalyse eller negle- og tungediagnose. Mange bruker også fotsoneterapi og øreakupunktur, både for å diagnostisere og behandle. Men alle har et felles mål – å skape balanse i kroppens biologiske prosesser.

Kroppens celler har og har alltid hatt behov for å leve i et stabilt miljø. Dette kalles homøostase, som betyr likevekt. Alle kroppens prosesser har ett eneste formål – det er å opprettholde homøostasen for cellen. Homøostase er cellenes livsbetingelse.

Homøostase er grunnleggende innen biopati, og den blir analysert fra både et orientalsk perspektiv (balansen mellom yin og yang) og et vestlig perspektiv (cellens behov for likevekt). Når summen av de belastninger vi utsettes for, overskrider kroppens iboende evne til selvregulering, blir homøostasen brutt og sykdomsutvikling begynner. Belastningene kalles antihomøostatiske faktorer, som kan være både psykiske, genetiske, mikrobiologiske, kjemiske og fysiske.

Sykdom er en naturlig reaksjon.

Kroppens syv tilpasningsfaser

Når homøostasen (likevekten) brytes, utløses en serie fysiologiske reaksjoner slik at cellen på best mulig måte kan opprettholde sine livsbetingelser. Dette kalles adaptasjon eller tilpasning. Kroppen gjennomgår en rekke faser i sin søken etter likevekt. Dette kalles i biopati for «de syv adaptasjonsfaser»:

Fase 1, regulasjon er kroppens friske tilstand hvor organismen regulerer belastninger utenfra og innenfra.

Fase 2, dysfunksjon skjer når belastninger (antihomøostatiske faktorer) overskrider kroppens normale regulasjonskapasitet. Her vises økt aktivitet i avgiftningsorganene med utslett, hodepine, tretthet og muskelspenninger.

Fase 3, akutt dysbiose er en negativ utvikling som skjer hvis mikrober som virus, bakterier og sopp kommer inn i kroppen. Vi snakker om akutte infeksjoner som forkjølelse, influensa, magekatarr, blærekatarr og lignende.

Fase 4, kronisk dysbiose er kronisk infeksjon som skjer hvis belastningen i fase 3 er for sterk for kroppens immunforsvar, eller hvis kroppens selvregulasjon undertrykkes med medisiner som motarbeider immunsystemet. Kroppens reserveløsning er å danne et infeksjonsfokus ved å avgrense en spredning av mikrobene. De vanligste fokusområdene er mandler, mellomøret, bihuler, tarmsystem, urinblære og kjønnsorganer. Resultatet av kroniske infeksjoner er tretthet, belastede avgiftningsorganer, nedsatt vitalitet og økt mottakelighet for infeksjoner.

Fase 5, allergi utvikles når immunsystemet har mistet evnen til å skille mellom hva som er skadelig og hva som er nyttig for kroppen. Dette er en konsekvens av fase 4.

Fase 6, depotdannelse dannes når kroppen overlever i fase 4 ved å lagre toksiner i «ikke-vitalt» vev som bindevev, muskler, sener og ledd. Konsekvensen er lidelser som åreforkalkning, blodpropp, åreknuter, leddsykdommer, muskellidelser, prolaps, nedsunkne organer, forstørrelse av organer og utposninger i tarmene.

Fase 7, intracellulær dysbiose er en negativ utvikling inne i selve cellen, som skjer når vev og vevsvæske blir belastet over tid. Cellestoffskiftet bryter sammen, og grunnlaget for kroppens homøostase er borte. I denne fasen oppstår sykdommer hvor cellene oppfører seg unormalt.
− Alt kommer fra tarmen

Biopater er veldig opptatt av kosthold, ernæring og at tarmsystemet fungerer bra.

− Alt kommer fra tarmen. Immunsystemet sitter der. Folk som har problemer med fordøyelsen, blir ofte deprimerte. På grunn av at de har så vondt? Nei, antageligvis ikke. Det er fordi forstadiet til lykkehormonet vårt blir produsert i tarmslimhinnen. Hvis du har en mage som ikke fungerer, har du også en psyke som ikke fungerer godt. Det henger veldig ofte sammen, sier hun.

Tanken er at hvis ikke tarmene fungerer, så er man mye mer utsatt for sykdom fordi omtrent 75 prosent av immunforsvarets celler har bolig i tarmene. En del av de gode bakteriene våre blir laget i tykktarmen. Så om ikke tarmene er i orden, kan man få alt fra psoriasis til revmatisme.

– I min verden er eksem et klart tegn på at vi har en tarm som ikke fungerer så godt. Matvareintoleranse er en vanlig årsak. Barn med eksem utvikler ofte allergier og astma fordi symptomene bare blir behandlet med krem og eventuelt medikamenter. Årsaken er ikke fjernet. Vi jobber hele tiden med å finne årsaken, sier Heidi.

Ernærings- og urteterapi

Når det er nødvendig, vil biopaten gi kostholdsveiledning. Men det er ikke snakk om å få helt vanvittige kostholdsråd.

− Jeg må møte mennesket der det er. Jeg kan ikke si at du må gjøre det og det. Jeg prøver å lirke folk litt på plass i stedet for å komme med en stor pekefinger, for det er ikke derfor de er kommet til meg. Folk er på forskjellige plan, og det er jeg fullstendig klar over, sier Heidi. Hun er imponert over hvor flinke klientene er til å tilpasse seg rådene hennes. Det viser seg at folk har sterk vilje når de får hjelp. Dette er også noe som må til – man må følge biopatens forslag, ellers hjelper det ikke å komme dit.

Terapeutiske doser av ikke-syntetiske, men naturlige vitaminer, mineraler og riktig fett i riktige doser blir brukt for å øke kroppens funksjoner og tilføre viktige antioksidanter som beskytter kroppen mot giftstoffer. De styrker kroppens organer og immunsystemet. Melkesyrebakterier eller probiotika er en viktig del av biopatisk ernæringsterapi. Hos en biopat kan du få den typen probiotika som passer spesielt til de symptomene du har.

I tillegg går man inn og regulerer indre organer med urtemedisin. Vengsholt bruker økologisk urtepulver som kan røres ut i vann. Det er flere urter å velge mellom, alt etter hvilke organer som trenger ekstra hjelp. Gode leverurter er for eksempel artisjokk, mariatistel og løvetannsrot. Tidligere brukte man sterke urtetinkturer med en litt stram smak – som dermed ofte ble stående i skapet. Urtepulver er lettere å innta, og det er jo et poeng at folk klarer å få i seg urtene! Dessuten er tinkturene mye dyrere enn pulveret, på grunn av alkoholavgiften.

Sikrer avgiftningsorganene

Ved siden av ernæringsterapi og kosttilskudd benytter biopatene både homeopati, urtemedisin, utrensning, biologisk medisin og immunterapi eller symbioseterapi som behandlingsformer. Men først må man alltid sikre at fordøyelsen og avgiftningsorganene fungerer som de skal. Avgiftningsorganer er hud, lever, nyrer, tarmer og lunger.

– Vi vil alltid sikre avgiftningsorganene før vi begynner med biologisk medisin. Hvis leveren eller tarmene ikke funker som de skal, vil det belaste systemet ditt. Vi må alltid sikre avgiftningsorganene, bygge opp tarmslimhinnene og styrke kroppen helt ned til cellenivå med mineraler, vitaminer og fettsyrer. Deretter kan man begynne med litt hardere behandling, sier Vengsholt. Orkesteret må altså være på plass før solisten kommer inn.

Biopatisk behandling kan være sammensatt av flere forskjellige behandlingsformer, alt etter hva slags symptomer og forutsetninger klienten har.

– Vi plukker litt her og der etter det vi ser hjelper. For eksempel fungerer homeopati sammen med øreakupunktur kjempebra som forebyggende og akutt behandling mot allergi. Biopati er også en fin måte å forebygge livsstilssykdommer på. Mye kan snus før det utvikles til å bli et helseproblem. Etter alvorlige sykdommer er det dessuten viktig å bygge opp kroppens immunsystem igjen, og det er vi vi biopater gode på, sier Heidi.

Biologisk medisin

Som biopat bruker Heidi amerikansk biologisk medisin, som er en samlebetegnelse på den delen av naturmedisin som omfatter naturlige biologiske medisiner. Det vil si behandling med kosttilskudd, immunterapi og urtemedisin. Det omfatter ikke behandlingsmetoder som fotsoneterapi og akupunktur.

En type biologisk medisin er tysk immunterapi eller symbioseterapi, som handler om å behandle akutte og kroniske infeksjoner med bakterier, virus, sopp og parasitter. Immunterapi er basert på Antoine Bechamps og dr. Günther Enderleins teorier om pleomorfisme. Ordet pleomorfisme henviser til at mikrober kan skifte form basert på hvilket miljø de befinner seg i.

– Meningen med symbioseterapi er å øke kroppens immunkapasitet og omstille kroppen fra syk til frisk. Det brukes homeopatiske preparater og levende bakterier (melkesyrebakterier) som virker direkte på immunsystemet, sier Heidi. Målet med immunterapi er å fjerne infeksjoner som konstant belaster kroppens organfunksjoner. Immunterapien styrker og regenererer slimhinnene i fordøyelseskanalen, som er bolig for immunforsvarets celler.

Biopatiens styrke er at man har så stor verktøykasse av ulike analysemetoder og behandlingsformer, samt et sterkt fokus på fordøyelsen og tarmsystemet. Biopater bruker elementer fra både naturmedisin, kinesisk medisin og vestlig biologisk medisin som de ser støtter kroppens regenerasjonsprosesser. Man fjerner ugunstige faktorer og styrker immunsystem, organer og celler. Alt dette øker mulighetene for å forebygge sykdom, snu sykdomsprosesser og få en solid helse. Men biopati fungerer bare hvis klienten er villig til å følge biopatens anbefalinger og gjøre en innsats selv for å bli frisk – selvsagt med litt starthjelp fra biopaten.

 • Les mer om biopati og biologisk medisin her: www.biopati.net
 • Biopat Heidi Vengsholt holder til på Bryn Naturmedisin, Østensjøveien 79, 0667 Oslo. Mob.: 90 99 00 08, e-post: heveng@online.no

Er biopaten evig takknemlig

Leddgikt har plaget Åse Bakke i hele hennes voksne liv. Først da hun begynte å gå til en biopat og følge hennes råd i fjor, begynte hun bli atskillig bedre. Nå bruker hun nesten ikke medisiner lenger.

Åse Bakke (67) har hatt leddgikt siden hun var 14 år gammel, og har gått på mye medisiner for dette. Store endringer begynte å skje fra mars 2010, da hun begynte å gå til biopat Heidi Vengsholt på Bryn senter i Oslo.

– Jeg skryter av Heidi så fort jeg kan. Henne er jeg veldig glad jeg har gått til. Jeg har aldri vært så bra som jeg er nå. Det har vært helt utrolig, sier Åse med stor takknemmlighet. Hos Heidi har hun funnet ut at hun ikke tåler noe som helst av gift. Heidi har lært henne hvordan hun skal ta vare på kroppen og legge seg til gode livsstilsvaner.

Da hun kom til Heidi for første gang, var hun kjempesyk av gift. Hun måtte ha hjelp til å bære kofferten. Før hun dro til Heidi, var hun hos legen.

– Heidi har virkelig vært redningen. Nå har jeg ikke smerter mer og sover bra om natten, sier Åse. I fjor fikk hun totalt ti behandlinger hos biopaten. I skrivende stund har hun vært bortreist i tre uker, men har tenkt å dra tilbake til biopaten for å få en behandling.

Behandlingen har bestått mye i å endre kostholdsvaner, kutte ut alkohol og ikke innta mat som skaper syre i kroppen, blant annet svinekjøtt. For Åse fikk høre at hun hadde mye syre i kroppen. Frukt må hun spise med måte, for det er veldig mye sukker i frukt. I tillegg har hun fått detoxkur og vitamin- og mineralterapi.

– Dette har gjort underverker for meg. Det er noe av det beste jeg har gjort i hele mitt liv. Syreinnholdet i blodet gikk rett ned, forteller Åse. Nå hender det hun tar medisiner innimellom, men ikke på langt nær så ofte og i så store doser hun gjorde før.

– Giftfabrikkene kan bare drive på som de vil for meg. Jeg tror vi må gå til naturen og få hjelp, sier Åse, som alltid har passet på kostholdet. Men hos biopaten har hun blitt veldig opplyst om hva som er den beste ernæringen for hennes kropp. Legen hennes på Bryn, dr. Nima Maleki, synes det er helt topp at Åse har fått hjelp fra biopaten.

Dimas utslett forsvant

Leger og sykepleiere gav Dimas foreldre beskjed om å bruke fuktighetskrem og babyolje mot utslettet hennes. Men det hjalp ikke. Først etter at moren kuttet ut melk, forsvant utslettet.

Bare ti dager gammel fikk Dima eksem og masse små prikker på kroppen. Helsesøsteren, fastlegen og privatleger anbefalte foreldrene å bruke fuktighetskrem og babyolje på henne. De prøvde alle mulige fuktighetskremer fra apoteket, men ingenting hjalp. Andre mente de skulle bytte til nøytralt og skånsomt vaskemiddel. Heller ikke det hjalp.

– Mat var det ingen som sa noe om, verken legene eller andre, sier Dinas pappa, Abdullah Teher. En kollega på jobben tipset ham om å kontakte biopaten Heidi Vengsholt på Bryn senter i Oslo. Familien dro dit da Dima var syv måneder gammel.

Hos biopaten satte de opp et skjema over hva Dimas mor spiste og hva hun ikke tålte. Moren var ikke vant til å drikke melk, men begynte å drikke melk da hun ammet. Heidi anbefalte henne å kutte ut både egg og melkeprodukter. Rådet ble fulgt, og Dimas utslett forsvant to måneder senere. Det viste seg at Dima ikke tålte kumelken som moren drakk.

I halvtårsalderen begynte Dima å spise litt frukt og babygrøt med gluten. Dette viste seg å gi henne utslett. De fant ut at det var spesielt appelsiner og gluten som utløste irritasjon. Da hun sluttet å spise dette, forsvant utslettet.

– Vi er forsiktig med hva vi gir barnet. Nå bruker vi utrolig lite fuktighetskrem, kun litt når hun bader. Alle legene gav oss beskjed om å bruke fuktighetkrem mot utslett. Men dette er jo noe som kommer innenfra og ut. Det er melk hun ikke tåler, sier Abdullah. Heller ikke han tåler melk. Drikker han melk, blir han kvalm. Han kommer fra Kurdistan i Nord-Irak, hvor det ikke er vanlig å drikke melk.

Kostholdshjelp mot mange plager

Anders Persvangen (36) slet med flere diffuse plager i to–tre år, men legene fant bare ut at han hadde for høyt blodtrykk. Først etter en biopatisk helsesjekk fikk han vite at problemet var matintoleranse. Kort tid etter at han endret kostholdet, ble han kvitt alle plagene.

– Jeg har følt meg veldig dårlig i to–tre år. Legene sa at det ikke var noe galt med meg. Jeg klarte ikke tro på det, sier Anders Persvangen. Hans symptomer har vært svimmelhet, forhøyet blodtrykk, kløe, psoriasis og stramming i brystet. En del ganger har han falt i bakken på grunn av svimmelhet.

Anders har et åpent sinn og blikk mot den alternative verden. Tidligere har han hatt en viss fremgang med vanlig naturmedisin, og da søsteren kom over biopatisk behandling da hun leste om lekk tarm-syndrom, var han snar med å kontakte biopaten Heidi Vengsholt i Oslo.

Heidi foretok en grundig spørrerunde og testet ut flere ting. Hun forklarte hva som kan være årsaken, blant annet at kroppen ikke klarer å ta til seg næring. Deretter satte hun Anders på en vitamin- og mineralkur med Q10.

– Jeg fikk umiddelbare resultater, sier Anders. I tillegg tok han en matintoleransetest. Matintoleranse er forstadiet til allergi, men testes ikke hos leger. Blodprøvene viste at Anders var intolerant mot egg, melkeprodukter, skalldyr, fisk og mange andre matvarer.

– Etter at jeg fant ut det, har jeg holdt meg helt unna alt dette. Jeg har fått god oppfølging av Heidi på hva jeg kan spise, sier Anders. Han innrømmer at det har vært tøft å legge om til et alternativt kosthold. Man skal jo få det til å fungere med familien. Men Anders har klart det veldig bra.

– Med hjelp fra Heidi med oppskrifter har det gått overraskende bra, sier han. Man må ikke fortsette i evigheter med å holde seg unna visse matvarer man er intolerant mot. I Anders’ tilfelle er det snakk om en periode på tre til fem måneder. For andre kan matintoleransen være så kraftig at de må holde seg unna triggermaten i opptil 18 måneder.

– Når man ser fremgangen og får mer energi, er det mye viktigere enn å spise den maten. Det er drivkraften. Jeg føler meg lettere i kroppen, og hele systemet er bedre. Allerede nå føler jeg stor forskjell. Svimmelheten er borte. Jeg ble kvitt kløe og utslett allerede etter halvannen måned på dietten, sier Anders. Samtidig fortsetter han på vitaminkuren. Det hele handler om å reparere tarmen så den skal fungere normalt og ta opp næring fra maten. Vitamin- og mineralkuren går han på til tarmen fungerer normalt.

 


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode