Skip to main content

Støtte fra syv skapende erkeengler

Mens skytsengler ansees som beskyttende engler for hvert enkelt menneske, representerer erkeenglene de universelle skapende kreftene for hele verden. Kari Gjæver Pedersen viser hvordan vi kan hente frem disse skaperkreftene i oss selv.

Tekst: Elisabeth Hægeland Reynolds  Foto: Shutterstock/Richard John Lester

Tidlig på 90-tallet begynte Kari Gjæver Pedersen (bilde under) å jobbe med temaet bevissthet, blant annet ved å meditere daglig. Hennes åndelige søken har resultert i mange tekster, reiser og dypdykk i eget indre. Arbeidet med bevisstheten har åpnet henne opp for en dypere kontakt med en guddommelig væren og kjærlighet.

– Jeg tror på den store kjærlige bevisstheten, den guddommelige bevisstheten. Jeg har alltid visst at det er noe veldig stort og viktig som jeg har et godt indre forhold til, sier Kari, som er journalist og forfatter av yrke.

Nå har hun skrevet den første norskutviklede bokserien om syv sentrale erkeengler. Serien består av en bok for hver erkeengel – Mikael, Rafael, Uriel, Gabriel, Kamuel, Zadkiel og Jofiel – som er sentrale innenfor flere trosretninger. Utgangspunktet for beskrivelsen av englene er Karis egne opplevelser av englenes energier – hvordan hun ser dem, føler dem og samhandler med dem. I de historiske beskrivelsene har hun hentet stoff fra ulike esoteriske og religiøse skrifter.

Kvittet seg med dogmer

Som barn gikk Kari mye i Frelsesarmeen og var veldig opptatt av Jesus. I voksen alder har hun vært mer opptatt av å kvitte seg med dogmer og utvikle sitt indre lys og bevissthet. Første gang hun opplevde kraften fra et lysvesen, skjedde i en felles meditasjon.

– Den kraften var så sterk at jeg ble rystet av den. Jeg dirret og ristet, og kjente at jeg nesten kollapset fysisk. Det var akkurat som å bli kjørt i en tørketrommel. Den lysskikkelsen opplever jeg som annerledes enn englene. Jeg vet ikke hvem det var, sier Kari. Likevel ble hun ikke redd.

Under meditasjoner senere har hun opplevd å se både skytsengler og erkeengler for sitt indre. Dette skjer ofte når hun er i dyp meditasjon med øynene lukket.

– Jeg tenker på englene som skaperkraft. De er absolutte lysskikkelser. Når jeg ser dem, viser de seg med ulike symboler, sier Kari.

Når hun setter seg ned for å ta inn engleenergiene, tømmer hun hodet helt for tanker. Da er hun bevisst på å være så nøytral som mulig, for egne krefter skal ikke inn i feltet. Hvis hun blir overrasket av informasjonen hun får, tar hun det som et godt tegn på balanse.

Påkaller engler i trygghet

Mange religiøst troende mener det er galt å påkalle engler. De mener man ikke kan påkalle noen annen kraft enn Gud på grunn av faren for å miste kontroll over ukjente og onde krefter.

– Jeg tror det er stikk motsatt. Jeg ber englene om å komme. Jeg tror at man skal påkalle dem så mye man bare kan. Folk som sier at man ikke skal gjøre ditt eller datt, er i min verden fryktorienterte. I det øyeblikket du er fryktorientert, drar du til deg dritten. Hvis du er trygg i deg selv, drar du til deg det som er kjærlig, mener Kari. Dette er også en av grunnene til at det følger en amulett med hver av de syv englebøkene.

Hver amulett representerer den erkeengelen som er beskrevet i den aktuelle boken. Amuletten symboliserer engelens kraft og kan fungere som en vedvarende bønn. Den kan gi bæreren en daglig påminnelse om at engelens styrke og beskyttelse er der når man ønsker det.

Skapende energier

Til ulike tider har det vært mange forskjellige ideer om hva englene er, og hva de gjør for oss, og de har blitt kategorisert i flere typer. I nåtidens alternative miljøer er skytsengler og erkeengler de mest omtalte englene.

Både skytsengler og erkeengler er beskrevet i svært mange religioner og esoteriske kilder, blant annet i antikk gresk filosofi og hermeneutikk. Skytsengler ansees som beskyttende engler for hvert enkelt menneske og som et bindeledd mellom englenes og menneskenes verden. Erkeenglene representerer universelle og skapende kreftene i verden. De ansees som budbringere mellom menneskenes verden og Gud eller den universelle kraften.

Når du ser en skytsengel, er det ifølge gammel esoterisk tradisjon en høyere bevissthet av deg selv. En nokså utbredt tro er at hvert menneske har minst én skytsengel med seg gjennom hele livet fra de er født.

– På veien opp mot det guddommelige har du mange aspekter – skytsengler er ett av dem, sier Kari. For henne ser skytsenglene ut som mennesker. Hun opplever å ha tre skytsengler selv – en eldre mann med stav, en ukjent lysskikkelse og en eldre, esoterisk dame.

Erkeenglene er budbringere som bærer de guddommelige lovene til jorden. Erkeenglenes kraft og tilstedeværelse i verden sies å ha eksistert før verden ble til, og er derfor grunnleggende i vår tilværelse. De bistår enkeltmennesket i vanskelige tider og bidrar til beskyttelse og støtte.

Beskytter ulike grupper

Fra gammelt av ble erkeeenglene sett på som beskyttere for hver sine spesielle grupper mennesker. For eksempel var Michael beskytter for blant annet sjøfolk, reisende og gravide, mens Uriel var beskytter for dyr, barn og bønder.

Gjennom Karis bøker lærer man at hver engel har spesielle krefter og egenskaper. Erkeenglene kan gi oss forskjellige ressurser vi kan utvikle oss innenfor. Det at hver engel beskytter spesifikke grupper og energier, gjør det lettere å velge en engel som passer deg her og nå.

– I problematiske perioder vil ofte en av englene kunne være mer nyttig enn andre. I ettertid, når krisen er over, skifter behovet. Da vil en annen engel kunne sørge for at man kommer videre. Et helt menneske skal erfare alle de ulike og grunnleggende aspektene i livet, og hvert aspekt har en engel som våker over det, tipser forfatteren.

Hver av de syv englebøkene er delt i tre deler. Den første delen beskriver erkeengelen slik den fremtrer for forfatteren, og viser hvordan man kan jobbe med denne kraften. Andre del har sentral englehistorikk og fortellinger om menneskers møter med engelen. Del tre har meditasjoner som lar oss gjøre gode forandringer i livet med hjelp fra den omtalte erkeengelen. Bøkene er ment for alle som jobber bevisst med seg selv, som har noe de ønsker å oppnå på et indre eller ytre plan. De passer også for dem som har slektninger og venner de ønsker å beskytte og støtte. Englebøkene er vakkert illustrert av Eva Christin Laszka og er fine gavebøker.

Slik velger du erkeengel: 

Hver erkeengel representerer en energi eller sfære. Derfor har Kari Giæver Pedersen laget bøker for hver enkelt engel, og med hver bok følger en spesiell amulett som representerer den engelen. Her er en oversikt over hvilke grupper hver erkeengel er beskytter for. Det er hovedsakelig to måter å velge engel og englebok på:

1. Velg ut fra hvilken engel som beskytter den gruppen du tilhører.

2. Velg ut fra hva du ønsker deg i livet, og hvilken kraft du trenger for å få det til.

Mikael

Beskytter barn, gravide, reisende, sjøfolk, syke, politiet, vektere, jurister, dommere, soldater, fallskjermhoppere, apotekere, leger, sykepleiere, bankansatte, bakere, malere, glassmestre, butikkansatte, skreddere, gull- og sølvsmeder, alle som jobber med reiseliv, transport og eksport. Beskytter sjelene, de døde, ved dødsfare, mot sykdom, krig, fristelser, lyn, torden og uvær til sjøs. Knyttet til stjernetegnene Væren, Løven og Skytten og til elementet ild.

Gabriel

Beskytter ufødte barn, budbringere, postansatte, journalister, reklamefolk, markedsførere, forfattere, lærere, forelesere, kursholdere, billedkunstnere, fotografer, skuespillere, klarsynte, spåkyndige, yrkesutøvere innen mental helse og kommunikasjon, diplomater og forhandlere. Beskytter mot barnløshet, konflikter og begrensninger. Løser opp fastlåste tankemønstre og dogmatiske systemer. Knyttet til vann og stjernetegnene Fiskene, Krepsen og Skorpionen.

Rafael

Beskytter kjærester, ektefolk, samboere, forlovede, alle familiemedlemmer, venner, kjæledyr, reisende, apotekere, naturen, naturmedisinere, alle som jobber med fysisk og psykisk helse, gruvearbeidere, alle slags sjøfolk, vevere og taktekkere. Bidrar til kjærlige relasjoner, god helse, et godt liv, fysisk og emosjonell helbredelse, utvidet forståelse mellom menneskene, dyrene og naturen. Knyttet til luft og stjernetegnene Tvillingene, Vekten og Vannmannen.

Uriel

Beskytter alle dyr, fisker, fugler, barn, kjærester, venner, jorden, naturfolk, alle som jobber med dyr, planter og natur, kunstnere, fysikere, kjemikere, biologer, astronomer, forskere, astrologer, alternative terapeuter, synske, lysarbeidere, mystikere, fredsarbeidere, kirkelige og åndelige tjenere. Bidrar til fred og en bedre verden. Verner mot naturkatastrofer, brann og krig. Knyttet til jord og stjernetegnene Tyren, Jomfruen og Steinbukken.

Jofiel

Beskytter håndverkere, kunstnere, malere, illustratører, skribenter, forfattere, arkitekter, musikere, komponister, dansere, sangere, artister, lærere, terapeuter, forskere, veiledere, oppdagere, filosofer, mystikere, åndelig søkende, skoleelever og studenter. Lar deg skape ditt eget liv og bidrar til skjønnhet, kreativitet og skaperevne. Gir inspirasjon, ideer, gode skaperprosesser og gode løsninger. Øker evnen til å se en sak fra nye sider.

Zadkiel

Beskytter barn, ungdom, foreldre, foresatte, lærere, barnepleiere, barnehageansatte, diplomater, terapeuter, hjelpe- og fredsarbeidere. Bidrar til tilgivelse, indre glede, nye muligheter, gode minner, sjenerøsitet, overflod og gode livsvalg. Løser opp forbitrelse, hat og gammelt nag.

Kamuel

Beskytter kjærester, nyforelskede, ektepar, elskere, mødre, fedre, barn, søsken, den som har kjærlighetssorg, prester, sykepleiere, helbredere. Hjelper deg å finne din kjærlige kjerne, leve i sannhet med deg selv og finne sann femininitet og maskulinitet.

Les mer om de ulike englene på Kari Gjæver Pedersens hjemmeside: www.karigp.no


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode