Skip to main content

Løsrivelse er å se objektivt på ting

Dagens kort tirsdag 26. september er dyden løsrivelse, som handler om å være bevisst følelsene våre uten å la dem dominere oss. Det er en livskunst. Hva er egentlig dyden løsrivelse? Hvorfor er løsrivelse viktig? Hvordan praktiserer man løsrivelse?

Tekst: Fra «Refleksjonskort: 100 dyder» ved The Virtues Project

Løsrivelse går ut på å trekke oss tilbake og se objektivt på ting. Vi gir slipp og aksepterer det vi ikke kan forandre. Vi løsriver oss fra andres valg og vet at deres åndelige oppgaver ikke er vårt ansvar.

Vi velger hvordan vi vil handle snarere enn å bare reagere. Vi tar avstand fra begjær. Løsrivelse er å møte uventet sinne med et dypt åndedrett fylt av fred og tålmodighet.

Vi kan lytte uten å miste oss selv. Med løsrivelse erkjenner vi ærlig feilene våre, retter dem opp og starter med nytt mot.

Løsrivelse lar oss være i verden, men ikke av den. Den frigjør oss så vi kan leve livene våre med verdighet.

«Du kan alltid velge å være uberørt, å ikke holde fast ved noe, å møte hver irritasjon som om du bare har femten minutter igjen å leve.»

Tolbert McCarroll

Å praktisere løsrivelse

Jeg erkjenner følelsene mine uten at de dominerer meg.

Jeg motstår å blande meg i andres åndelige læring.

Jeg velger å handle i stedet for å reagere.

Jeg frigjør meg fra impulser og begjær.

Jeg lytter for å forstå.

Jeg er ydmyk nok til å rette opp feilene mine.

Jeg lever livet mitt slik sjelen min velger det.

Jeg er takknemlig for løsrivelsens gave. Den løfter meg opp.

Om kortene

Kortet over er trukket fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. Refleksjonskortene er oversatt til norsk av Brit Johanne Drageset og Linda S. Kragh. Denne norske utgivelsen er fra 2007, i regi av Kragh Impuls. 

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.»

(Fra The Virtues Project, inspirert av et kjent sitat av Bahá’u’lláh, grunnlegger av bahá’i)

The Virtues Project i Norge

The Virtues Project International

Facebook: The Virtues Project Official Page

Her kan du lese litt mer om dyder og Refleksjonskortene: Bli bevisst på bruken av dyder

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode