Skip to main content

Dypdykk i Lynchs kreative verden

Gjennom transcendental meditasjon (TM) har filmskaperen og kunstneren David Lynch lært å «dykke ned» i dypet av bevisstheten, og herfra har han hentet flere av sine største ideer.

«Hvis du ønsker å fange småfisk, kan du holde deg nær overflaten», skriver han, «men hvis du vil fange storfisk, må du ned på dypere vann. På dypet er fiskene mektigere og renere. De er enorme og abstrakte, og de er veldig, veldig vakre …»

I selvbiografien og selvhjelpsboken Catching the Big Fish forteller Lynch om hvordan han benytter seg av TM og på hvilken måte denne meditasjonsformen har påvirket hans forhold til kreativitet, kunst og bevissthet. Boken er inspirert av hans egne erfaringer med TM, som han begynte å praktisere i 1973. I bokens 84 korte kapitler får vi innblikk i Lynchs underlige verden og kreative prosesser bak hans store kjente filmproduksjoner.

David Lynch. Foto: Georges Biard

David Lynch er en unik filmskaper og hans kreative, surrealistiske uttrykk har hatt stor påvirkning på moderne filmer og tv-serier. Han har fått en rekke priser for filmer som The Elephant Man, Blue Velvet, Wild at Heart, Twin Peaks: Fire Walk with Me, Mulholland Drive, The Straight Story, Inland Empire og tv-serien Twin Peaks.

«Catching the big fish: Meditasjon,
bevissthet, kreativitet»

David Lynch
Lille Måne forlag, 169 sider
2022, 1. utg.

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.