Skip to main content

Hva skjer med momsfritaket?

Om ikke lenge kan det bli dyrere med all alternativ behandling fordi myndighetene nå jobber med en lovendring hvor de vil ta bort momsfritaket for alternative behandlere. Hvilke konsekvenser vil en slik lovendring kunne få og hva tenker du om dette?

Dette er et spørsmål fra en leser til Aud Rameckers Baltzersen i spalten Spør et medium og få svar i Medium nr. 6-2020. Her tar Aud for seg temaer som kanalisering, mediumskap, husrens, healing og åndeverdenen generelt. Hun jobber som healer, medium, husrenser og spirituell prestestudent. Aud er leder av Det Spirituelle Hjem, som ligger på Hoff Terrasse 6 i Oslo. Har du spørsmål, send mail til aud@spiritualisten.no.

Les gjerne også Auds svar på det andre spørsmålet i samme utgave: Hvordan virker en pendel? 

Innsenderens spørsmål om momsfritak

Hei! Jeg jobber som healer og har hørt at myndighetene nå jobber med en lovendring der de ønsker å ta bort MVA-fritaket for alternative behandlere. Vet at det er en høring om dette. Vi er flere behandlere som diskuterer dette og synes det er forkastelig. Hvilke konsekvenser tenker du at en slik lovendring kan få og hva tenker du om dette?
Lene 38

Svar fra Aud:
Jeg jobber selv som healer og er også utdannet sykepleier. Har diskutert dette med flere healere innen Norsk Spiritualistisk Healerforbund (NSH) der jeg er styremedlem. Vi har også svart på regjeringens høring om dette. Noe av det vi har kommet frem til er dette;

1. Kostnad for forbruker

Prisen til forbruker går nok en del opp. Kan hende at healere ikke legger på hele momsen, siden noen også kan trekkes fra. Kan vel tenke meg at de kanskje legger på rundt 20 prosent.
Hvis prisen går opp cirka 20 prosent, vil mange som i dag får behandling ikke lenger ha råd til dette. De som kommer for healing, har ofte dårlig råd. Flere av dem er langtidssyke og mange har stønad i stedet for lønnsinntekt. Disse vil bli rammet ekstra hardt. At de i dag kommer til oss er et bevis på at det er et behov i markedet og da er det synd om de ikke vil kunne ha råd til å gå til en healer eller alternativ behandler.

2. Færre vil ta kurs og standarden på healere og etikken vil svekkes

NSH holder healingkurs som inneholder VEKS-fag og rene VEKS-kurs. VEKS står for vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnsfag som er viktig for å få opp kvaliteten og seriøsiteten i bransjen. Når vi får spørsmål om kurs, er mange opptatt av å slippe momsen for å kunne ha lavere priser for sine klienter. Den eksisterende hensikten med loven om å få flere seriøse aktører har virket og virker fremdeles godt. Å endre loven kan resulterer i at færre healere tar kurs og registrerer seg i alternativregisteret i Brønnøysund. Dette vil være svært skadelig for brukerne av healing og alternativ behandling generelt.

3. Vitenskapelige undersøkelser

I regjeringens dokument står det at det mangler vitenskapelige undersøkelser om healing. Dette stemmer ikke. Healing er godt dokumentert i utlandet og kan ha en god virkningsgrad for mange mennesker. At det er få studier i Norge har sammenheng med at det er vanskelig å få publisert studier innen dette.

Det har blitt gjort mange undersøkelser på healing og det er skrevet en rekke bøker om temaet. En av de viktigste bøkene er «Healing, Intention and Energy Medicine» av Wayne B. Jonas og Cindy C. Crawford fra 2003. I denne boken har de laget en metastudie om healing. Metastudie betyr at man studerer andres undersøkelser og ser hvilke konklusjoner man kan få av dette. De analyserer undersøkelser av healing og metodene som er brukt i undersøkelsene. Disse og andre konkluderer med at healing ofte virker. Når politikerne sier det mangler undersøkelser, stemmer ikke dette. Det er nok heller det at de ikke ønsker å se undersøkelsene.

4. Dette blir dyrt for det offentlige Norge

I tillegg til virkningen av behandlingen, bruker ofte alternativbehandlere mer tid til sine klienter. De trenger også å ha noen å prate med om sine problemer, det som ofte er årsaken til at de blir syke. Både behandlingen og medmenneskeligheten hjelper godt og avlaster spesielt det psykiske helsevesenet som allerede har for mye å gjøre. Det regjeringen mener å få inn i moms, vil raskt bli spist opp ved at det blir mer å gjøre for det offentlige helsevesen og at det kan ta lenger tid å få folk tilbake i jobb siden de mister et godt tilbud. Forslaget vil altså koste den norske stat mer enn det gir.

Det er en årsak til som gjør at regjeringens regnestykke ikke går opp. Hvis færre tar VEKS-kurs og etablerer seg som seriøse healere siden fordelene av dette tas bort, vil kanskje flere jobbe svart. Det kan resultere at vi får mange som bare har healing som en «hobbyinntekt» og ikke rapporterer sin inntekt. Da vil staten også miste vanlig skatteinntekter. Dette er nok en grunn til at staten ikke vil ta inn mer penger på å innføre moms for alternativbehandlere. Trolig vil staten sitte igjen med mindre penger, samtidig som de har gjort de som ønsker å bruke alternative tjenester en skikkelig bjørnetjeneste.
Som du ser, er det mange problemstillinger med myndighetenes forslag om å ta bort momsfritaket for healere og alternativ behandlere. Vi får bare håpet at høringen de har ute gjør at forslaget stemmes ned. Det er viktig å prate om det, og det er viktig å skrive om det. Alle har vi muligheten til å påvirke våre politikere. Så fortsett å diskutere dette dere mellom og på sosiale media.

    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode