Slik blir vi påvirket av månen

Alt vann på jorden blir påvirket av månens tyngdekraft. Det er derfor vi har flo og fjære. Siden mennesker består av rundt 70 prosent vann, kan ikke det tilsi at månen også påvirker mennesker i stor grad? Vi blir muligens mer påvirket enn det vi aner.