Hjem stikkord Når kroppen sier nei

Merke: Når kroppen sier nei

Hvordan være i balanse med seg selv?

Jo mer vi lytter til vår egen stemme og lever i samsvar med den, jo sterkere blir denne stemmen i oss. Jo enklere blir det å leve sitt eget liv. Jo oftere vi setter til side egne behov, egne meninger og lar oss styre av noe vi egentlig er uenig med, jo svakere blir vår indre stemme.