Skip to main content

Spirituell presteutdannelse i Norge

De siste årene er det stadig blitt mer fokus på det åndelige. I stedet for å vie seg i Den norske kirke eller humanetisk, velger nå flere og flere å gjøre dette ved en spirituell seremoni. Det har også blitt vanligere med spirituelle navnedager, konfirmasjoner og gravferder. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr slike seremonier ved sine spirituelle prester.

Tekst: Cecilie Lund

Er det mulig å utdanne seg til spirituell prest? Det visste jeg ikke var mulig!

– Slike uttalelser hører vi ofte, forteller leder av Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og prestelærer André Kirsebom. Selv om NST, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn, nå har mer enn 1000 medlemmer i Norge, er det fremdeles mange som ikke kjenner til trossamfunnet, seremoniene eller at man kan ta utdannelse som spirituell prest. 

Virket som prest

Arbeidet som spirituell prest er en glede, med mange fine oppgaver med seremonier som vielser, konfirmasjon, navnedager og gravferder. Ved siden av dette har NST ansvaret for åndelige kvelder med healing og mediumskap ved syv avdelinger.

– Ved starten av disse åndelige kveldene holder vi en filosofi inspirert av åndeverdenen. Åndene har gjerne noe de vil si gjennom oss for å hjelpe de som besøker oss på disse kveldene. Filosofien er et felles budskap til alle fremmøtte. Filosofien skal nå inn til mennesker, støtte dem og hjelpe dem. Det er derfor en viktig del av vår gjerning som spirituell prest. På kveldene som inkluderer healing, er dette også en del av vårt virke. Som spirituell prest skal vi være der for de som trenger det, forklarer Kirsebom.

Å bli spirituell prest

NST er en tett sammenknyttet gjeng med fire utdannede prester og tolv prestestudenter under utdannelse. Det er en livsreise i seg selv, samtidig som du får hjelpe andre mennesker, styrker din ånd og utvikle deg som menneske. 

Utdannelsen går over fire år på deltid. I løpet av denne tiden skal man både lære, trene og utvikles som åndelig menneske. 

– Den åndelige utviklingen er viktig, sier Kirsebom som leder studiet.

– Som mennesker har vi alltid med oss vår bagasje, vår historie. Som spirituell prest må du kunne legge fra deg denne og ta deg av menneskene som søker støtte og trøst. Vi møter mange triste og vanskelige skjebner i vårt virke. Det er viktig at vi som spirituelle prester kan være der for dem og kan hjelpe dem videre i livet. Viktige ord som kan bringe mennesker videre er harmoni, tilgivelse, omsorg og medmenneskelighet.

Les om Det Spirituelle Hjem her, et møtested for alle som søker åndelig forståelse.


Moduler over fire år

Presteutdannelsen er lagt opp i moduler over fire år. Hvert år må man ta minst tre moduler. To av dem har fokus på spesielle temaer, mens det tredje har hovedvekt på det å holde filosofier. Temaene i studiet er seremonier, spirituell forståelse og historie, religionspsykologi, sorgarbeid, meditasjoner og husrens. Ved siden av modulene er det praktisk opplæring. Studentene er med på seremoniene, først som observatører før de holder dem selv.

Healing og filosofi er også viktig. I løpet av utdannelsen må man ha kurs i holistisk healing og man må ha besøkt England. Årsaken til besøket i England er at den norske spiritualismen har sin bakgrunn i den engelske. Derfor kreves det et kurs ved Arthur Findlay College og at man har besøkt et par spirituelle kirker på turen.

Noe av studiet er også lagt opp som egenstudier, og det skal i løpet av et brevkurs skrives 10 brev i løpet de fire årene. Studentene gleder seg til samlingene som både er morsomme og sosiale. Det legges vekt på den åndelige utviklingen som er betydelig. Studiet er meget rimelig siden det ikke ligger noen kommersiell tanke bak. 

Les også «Et spirituelt levesett: Kjærligheten sitter i veggene!»


Ordineres til spirituell prest

Etter endt presteutdanning vil du kunne bli ordinert til spirituell prest ved Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og virke i den landsdelen du bor i. Mesteparten av arbeidet som man gjør er gratis, men man får noe kompensasjon for seremonier og når en holder kurs for konfirmanter.

– Det er ikke penger som motiverer våre prester, forklarer Kirsebom.

– Det som motiverer oss er å hjelpe mennesker og å hjelpe åndene i deres virke. Vi tror at spiritualismen er en god tro som hjelper mennesker til å finne indre ro og harmoni. Spiritualismen er en brobyggende tro. Den er hverken bedre eller dårligere enn andre religioner. Vi mener alle må finne sin vei til Gud gjennom sin tro. Spiritualismen vektlegger verdier som kjærlighet og åndelighet. Et eksempel på finnes i vårt vielsesrituale.

Her sier vi: «Vil du elske, ære og støtte henne gjennom livets gleder og sorger og være ærlig og trofast mot henne så lenge kjærligheten varer?» Vi vektlegger kjærligheten og ikke døden. I den norske kirke er det til døden skiller dere ad. Vi mener at fokuset må være på kjærligheten. Det er kjærligheten som gjør at man holder sammen både til døden og gjerne på den andre siden.

Kjernen i den spirituelle tro kan en finne i trosbekjennelsen som lyder slik:

Jeg tror på en Gud, en universell kraft som er i alt og alle.
På et evig liv i lys og kjærlighet,
reinkarnasjon og evig utvikling til alle sjeler.
På engler, guider og hjelpere som hjelper oss i vår læring.
At vi må ta ansvar for våre liv, våre medmennesker, dyrene og naturen,
og at vi må ta ansvaret for våre tanker, taler og handlinger,
for det som sendes ut, vil prege våre sjeler.


Hvorfor bli spirituell prest?

Det er mange årsaker til at studentene har blitt med på studiet til spirituell prest i NST. Cecilie E. Lund er student på fjerde året. 

– Det som tok meg til denne fantastiske utdannelsen var gjennom et healingkurs hos André. Han spurte meg om jeg hadde lyst til å bli prestestudent. Først ble jeg rett og slett litt vippet av pinnen og husker jeg både tenkte og følte: «meg? Er du seriøs nå! Det kan du ikke mene.» Jeg hadde aldri vært inne på tanken i hele mitt liv, og ikke tror jeg at jeg hadde kommet på det selv heller. Jeg sa dette må jeg tenke nøye på og føle på.

– Én uke før kurset startet sa jeg ok og siden har jeg blitt. Det er et sted jeg endelig følte meg hjemme og midt i blinken for min egen utvikling, samt det å kunne hjelpe menneskene, dyrene og naturen og ikke minst åndeverden, forteller Cecilie.

Professor og forsker

Marie Holm ble ordinert som spirituell prest i 2018.

Marie Holm er PhD- ordinert spirituell prest i 2018 og holder først og fremst til i Frankrike hvor hun har åpnet sitt trossamfunn Les Spirituales Francophones. Hun reiser en del fram og tilbake mellom Norge og Frankrike for å være med på samlinger og andre ting som skjer.
– Jeg har alltid vært interessert i det spirituelle og har reist mye for å ta del i spirituelle begivenheter. Da jeg fikk vite om NST av en god venninne, som allerede var medlem, ble jeg interessert og likte det NST stod for. Derfor hadde jeg lyst til å bli mere involvert i NST og bidra der jeg kunne. Siden jeg er professor og forsker, så ville utdannelsen hos NST også hjelpe meg til å integrere disse temaene i mitt akademiske arbeid, det var grunnen til at jeg valgte å starte med utdannelsen som spirituell prest.

Faktaboks:

 • Norsk Spiritualistisk Trossamfunn har eget lokale på Hoff Terrasse 6, som ligger ved Skøyen i Oslo. Navnet på stedet er Det Spirituelle Hjem.
 • NST har seks avdelinger i Norge, Bergen, Rogaland, Trøndelag, Østfold, Vestfold og Hamar.
 • NST tilbyr seremonier i hele Norge til rimelige priser. Navnedager, konfirmasjon, vielse og gravferd.
 • Medlemskap i NST er gratis 
 • E-post: post@nsts.no

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn har eget lokale på Hoff Terrasse 6, som ligger ved Skøyen i Oslo. Navnet på stedet er Det Spirituelle Hjem.

Les om Det Spirituelle Hjem her, et møtested for alle som søker åndelig forståelse.

  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode