Hjem stikkord Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

Merke: Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

Spør et medium og få svar

Hvilke muligheter finnes for alternative vielser? Og hva er best av healing uten å ta på klienten eller fysisk kontakthealing? Her får du svar av healer og medium Aud Rameckers Baltzersen. I denne faste spalten svarer hun spørsmål om kanalisering, mediumskap, husrens, healing og åndeverdenen generelt.

«Kvinner har ikke betydning i det norske samfunn»

I en pressemelding fra Norsk Spiritualistisk Trossamfunn (NST), går foreningen hardt ut mot Samarbeidsrådet for Tros- og Livssyn (STL) etter at NST på nytt er nektet medlemskap i samarbeidsrådet. Tittelen på artikkelen demonstrerer inntrykket lederen i NST har fått av STLs syn på kvinner, likestilling og likeverd.

Spirituell presteutdannelse i Norge

De siste årene er det stadig blitt mer fokus på det åndelige. I stedet for å vie seg i Den norske kirke eller humanetisk, velger nå flere og flere å gjøre dette ved en spirituell seremoni. Det har også blitt vanligere med spirituelle navnedager, konfirmasjoner og gravferder. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr slike seremonier ved sine spirituelle prester.

Nytt spirituelt møtested

I desember like før nyttår åpnet et nytt spirituelt senter på Hoff i Oslo. Navnet på stedet er «Det Spirituelle Hjem og er ment å være et møtested for mennesker som søker en åndelig forståelse og opplevelser.