Skip to main content

– Skogsbad er vår viktigste medisin

Skogsbad – som rett og slett er å gå tur i skogen – kan bli en av det moderne menneskets viktigste metoder for å unngå stress, depresjon, frustrasjon, høyt blodtrykk og søvnproblemer, skriver Pål-Esben Wanvig. Moderne forsking har bekreftet en av sjamanismens mest grunnleggende manifest – at naturen og Moder Jord er våre viktigste helbredere. 

Del 8 i artikkelserien «Sjamanisme for det moderne mennesket»

Sjamanistisk innsikt, visdom og praksis har trolig vært den viktigste innflytelsen for å sørge for at en fortvilet sivilingeniør og entreprenør fikk et meningsfylt og lykkelig liv etter å ha blitt utbrent og nesten mistet livet i 2003. Før utbrentheten trodde han at nøkkelen til et lykkelig og sunt liv var funnet, men tydeligvis var dette en stor villfarelse. I dag er han ubeskrivelig takknemlig for hendelsen som skulle forandre livet for alltid.

Sjamanismen er ikke en nyreligiøs oppfinnelse fra new-age kulturen i USA, og sjamanen er så mye mer enn en healer i ekstase. Sjamanisme har vært utøvd på alle kontinenter så lenge mennesket har eksistert, og det eldste eksempelet på sjamanisme er 70.000 år gamle (ref 1). I vår kultur spilte sjamanismen en sentral rolle i førkristen tid. I flere hundre år utøvet volver og seidmenn sjamanisme i den norrøne kultur.

Mange ulike tradisjoner

Siden det finnen mange tusen forskjellige sjamanistiske tradisjoner i verden, finnes det selvfølgelig ikke en definisjon på hva sjamanisme er. Det at en sjaman oppfører seg destruktivt eller har sin egen forståelse av sjamanisme, betyr ikke at alle sjamaner er slik.

Det jeg deler i disse artiklene og på mine seminarer og utdannelse innen sjamanisme, baserer seg på erfaringen jeg har samlet de siste 16 årene og min omfattende utdannelse som linjebærer og runemester i White Feather Shamanic School.

Jeg er ingen «oversjaman» som vet alt, jeg er én av tusener som utrykker mine meninger, erfaringer og visdom basert på føttene solid plassert i to verdener: Den ene i den akademiske og moderne verdenen vi lever i hvor sivilingeniøren kun aksepterer objektivt, målbare resultater, mens den andre foten er plassert i sjamanens verden som henter sin innsikt, kraft og forståelse fra den metafysiske verdenen. Kombinasjonen av disse leder ofte til eksepsjonelle og livsendrende resultater hos mine studenter og meg selv (Ref. 2, 3).

Fakta om sjamanisme

Ordet sjaman kommer fra «šaman» hos tungusfolket i Sibir og betyr «en som vet». Siden 1980 har sjamanisme vært likestilt med vestlig skolemedisin av Verdens helseorganisasjon (WHO) når det gjelder behandling av psykosomatiske sykdommer. Sjamanen er en som hjelper mennesker med å forstå og respektere naturen og menneskene, og lærer mennesker å leve ifølge sin sjels visjon og behov.

Kraft og innsikt hentes fra de metafysiske verdenene gjennom kontakt med ulike kraftfelt, kraftdyr og andre spirituelle vesen. I sjamanens verden er alt som er skapt av skaperkraften levende, og skaperkraften finnes i alt.

Sjamanisme er ingen religion. I alle religioner har man dogmer, lover, moralske trossystem og regler og bud som må følges, og der skaperkraften og det guddommelige må følges via en prest eller lignende autoritet. Alle disse faktorene skaper en religion – et dogmatisk trossystem.

Som sjaman opplever du skaperkraften selv, direkte og personlig uten å måtte følge dogmer, lover og moralske trossystemer som er styrt av en autoritær elite. I sjamanismen kan alle oppleve det guddommelige uten hjelp av andre. Dette kalles religio. I min sjamanistiske tradisjon er sjamanens etikk basert på hjertets vei, der man utøver sin kunst basert på et verdisystem fyll av respekt, medmenneskelighet, kjærlighet, empati, integritet, ærlighet, tilgivelse, takknemmelighet og toleranse.

Ifølge min erfaring kan alle bli sjaman. Jeg har mer enn 1000 bevis gjennom mine studenter på at man ikke trenger å være født i spesielle etniske kulturer, ha spesielle medfødte gaver eller talenter for å bli en sjaman som kan hjelpe seg selv og andre med å skape omfattende positive endringer i livet gjennom sjamanistisk visdom, innsikt og kraft. (Se del 1 og 2 i denne artikkelserien for mer informasjon).

«Ifølge min erfaring kan absolutt alle mennesker lære å bli sjaman.»

– Pål-Esben Wanvig

Naturen er nøkkelen

Naturen er vår største visdomsbok og helbreder. Moder Jord er fundamentet
for eksistensen av alt liv. Når sjamanen søker svar, innsikt og løsninger oppsøker han naturen, skriver Wanvig.

Stor sett alle sjamaner har en nær tilknytning til naturen og Moder Jord i sitt arbeid. Naturen er vår største visdomsbok og helbreder. Moder Jord er fundamentet for eksistensen av alt liv. Når sjamanen søker svar, innsikt og løsninger oppsøker han naturen. Der observerer han dens samspill oppmerksomt og mediterer med spørsmål fra sitt hjerte og essens.

I tillegg er naturen vår største helbreder, både fysisk, psykisk og åndelig. Uten naturen kan ikke liv eksistere på jorda. Det moderne mennesket har gradvis vendt seg bort fra naturens visdom. Dette har ført til en verden der mennesket ødelegger naturen for å opprettholde sin ekstravagante livsstil gjennom blant annet mangel på toleranse og mobbing. Det er skremmende å observere at dette blir mer og mer akseptert som «normalen».

Men det er ingenting «normalt» med dette. Mennesket har levd i pakt med naturen i flere hundre tusen år helt siden den industrielle revolusjonen. Kun på noen tiår har vi klart å destruere store deler av fundamentet for vår eksistens gjennom ødeleggelse, rovdrift og forurensing.

Jeg mener det er på tide at den nye «normalen» blir noe som er sunnere. For at dette skal skje, må mange flere mennesker gjenoppdage og relære hva det normale er både på innsiden og utsiden av dem selv, og her har Moder Jord og sjamanismen mye å tilby!

Vår viktigste lærer og helbreder

Det moderne mennesket må lære på nytt hvordan benytte naturen til helbredelse og innsikt. Flere og flere flytter inn til byene og blir omgitt av betong og asfaltjungel fremfor naturen. I dag bor 80 prosent av nordmenn i små eller store byer. Ifølge FN vil 68 prosent av verdens befolkning leve i byer innen 2050 (ref. 4).

I en travel hverdag tar de færreste seg tid til å oppsøke naturen for avspenning og rekreasjon. Aldri før i menneskets historie har vi brukt mindre tid til kontakt med naturen. Og aldri før har vi hatt så omfattende helseproblemer med stress, depresjon angst, frustrasjon og aggresjon som igjen legger grunnlaget for mange alvorlige og kroniske sykdommer som herjer samfunnet vårt i dag (ref. 5).

«Aldri før i menneskets historie har vi benyttet mindre tid til kontakt med naturen og aldri før har vi hatt så mye stress, depresjoner og kroniske sykdommer.»

– Pål-Esben Wanvig

Jeg oppfordrer mine studenter til å starte denne prosessen med å oppsøke naturen daglig i 30-60 minutter over 90 dager. De aller fleste har dessverre lite erfaring med å være regelmessig i naturen.

Kunsten er å ikke ha noen som helst agenda på den daglige skogsturen. Ingen mobil, ingen musikk, ingen planlegging, ingen evaluering av dagen, ingen jogging eller workout. Det handler om å rusle rundt i naturen en halvtime daglig og kun være tilstede med alle sansene uten noe som helst agenda. En av målsetningene er å finne tilbake til ro, fred og balanse gjennom vandring og kontemplasjon i en ellers så kaotisk hverdag.

Ditt daglige skogsbad

Else Karin, som er en av mine studenter, oppsøkte meg for flere år siden for å få hjelp til å finne veien ut av utbrenthet. Hun var en klassisk arbeidsnarkoman som hadde et brennende begjær om å gjøre alt perfekt og som aldri fant roen. Det var bestandig prosjekter, oppgaver og ting som måtte gjøres.

Else Karin fant veien ut av utbrentheten, sa opp jobben i biltilsynet og ble en av de dyktigste behandlere og spirituelle veiledere jeg kjenner i Norge. Selv om hun fant tilbake til mening, lykke og stor tilfredstillelse i livet sitt, hadde hun fortsatt en indre stemme som pisket henne til mer og mer. Den indre roen ble stadig brutt av denne stemmen som fikk henne til å gjøre for mye som ledet til frustrasjon og utmattelse.

For noen år siden satte jeg henne i gang med den enkle «skogsbadøvelsen» beskrevet ovenfor. Avtalen var at hun skulle oppsøke naturen hver dag i 90 dager uten noen agenda, og føre «skogsdagbok» med sine erfaringer i perioden. Minimum en gang annenhver uke skulle hun ut på en lengre tur i naturen på minst 2 timer.

I starten var ikke dette så enkelt siden hun hadde så mange prosjekter som måtte gjøres, men etter noen uker begynte ting å endre seg dramatisk.

– Etterhvert som ukene gikk opplevde jeg at den indre roen kom tilbake. Stemmen som snakket stilnet og livet mitt ble snudd opp ned på en positiv måte. Jeg kuttet ut seminarer som var planlagt, sa nei til nye klienter og prosjekter uten frykt eller dårlig samvittighet. For meg var dette et mirakel – stemmen som hadde jaget meg i så mange år var borte! Jeg følte for første gang en grunnleggende indre fred i livet mitt, forteller hun.

Else Karin (th) oppsøkte Pål-Esben Wanvig for flere år siden for å få hjelp til å finne veien ut av utbrenthet. Hun var en klassisk arbeidsnarkoman som hadde et brennende begjær om å gjøre alt perfekt og som aldri fant roen.

Du kan se intervjuet med Else Karin der hun deler sine erfaringer og innsikt på www.wanvig.no/sjamanisme: Forandret livet ved hjelp av daglig skogsbad – Intervju med Else Karin Hovrud.

Naturen er din medisin

Forskere over hele verden har undersøkt naturens positive innvirkning på mennesker. Mest kjent er antageligvis forskningen som er gjort i Japan. Japanerne kaller det «å bade i skogen» for Shinrin-yoku. Mellom 2004 og 2012 brukte Japan 40 millioner kroner på å studere de fysiske og psykiske effektene av å oppholde seg i skogen (ref. 6). Her er noen av forskingsresultatene de fant ved å benytte regelmessig skogsbading:

 • Mindre stress og depresjon (ref 7)
 • Mindre frustrasjon og angst (ref 8)
 • Barn med ADHD konsentrerer seg bedre (ref. 9)
 • Blodtrykket senkes (ref. 10)
 • Søvnen forbedres (ref. 11)
 • Kreativiteten øker (ref. 11)
 • Energinivået Øker (ref. 11)
 • Humøret bedres (ref. 11)
 • Immunforsvaret bedres ved at antall naturlige dreperceller/lymfocytter øker. (ref. 11)
 • Restitusjonsevnen etter operasjoner og sykdom bedres (ref. 11)
 • Mennesker med utbrenthet og umattelsessyndrom får det bedre (ref. 12)

Årsakene til dette er mange. Når vi vandrer kontemplativt og oppmerksomt i naturen uten agenda svinger hjernebølgene våre mer på alfanivå, som når vi mediterer eller driver med yoga. Dette roer ned aktiviteten til områdene i hjernen som fremkaller stress, grubling og frykt (Ref. 13), som igjen reduserer stresshormonene. (ref. 14)

Sett fra en sjamans synspunkt er det mange flere årsaker til de ofte omfattende resultatene mennesker opplever gjennom regelmessig skogsbading som f.eks. den energetiske innflytelsen av trærne, himmelen, skjønnheten, fuglenes sang, insektenes humming, plantenes duft, jordens magnetfelt, skogens kommunikasjonsnettverk (mycelium), himmelen, luften, dryadene (trærnes vektere) og andre vesen som befinner seg i naturen. Følg med i senere artikler som omhandler disse spennende temaene.

Legens og sjamanens anbefaling

Ifølge WHO vil depresjon være den viktigste årsaken til arbeidsuførhet innen 2030 (Ref. 15). I løpet av det siste året har i underkant av 30 prosent av den norske voksne befolkningen hatt psykiske problemer som angst og depresjon (ref. 16). Kanskje vil skogsbading i fremtiden bli et standardråd du får av legen for å kurere depresjon, angst, stress og høyt blodtrykk?

Uansett er dette råd som sjamaner har gitt lenge før moderne leger eksisterte. Kanskje du lar sjamanens visdom lede deg til å benytte daglig eller ukentlig skogsbading som en del av ditt repertoar for å ta vare på og forbedre din helse? Både sjamanens erfaring og moderne forskning støtter opp om at dette er vel investert tid og energi! Mitt råd er å prøve skogsbading på daglig basis i 90 dager for å erfare hva som skjer med din fysiske og psykiske tilstand. Du har alt å vinne!

Lyst til å vite mer?

Her er et gratis videoseminar om Sjamanisme, Ritualer og Runemagi – Skumring mellom ulike verdener.

Jeg ønsker deg alt godt på din vei. Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Ønsker du å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på www.wanvig.no.

Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv! Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon!

Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg på e-post om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

Artikkelserie om sjamanisme

Sjamanisme for det moderne mennesket

Del 1: «Hva er sjamanisme» publisert i Medium nr. 7/8-2012
Del 2: «En titt bak magiens mystiske forheng» publisert i Medium nr. 9-2012
Del 3: «Runemagi er vår skjulte magiske arv» publisert i Medium nr. 10-2012
Del 4: «De ni grunnpilarene for å finne den sjamanistiske vei» publisert i
Medium nr. 12-2012
Del 5: «Hemmelighetene bak reinkarnasjon – Hva skjer etter døden» publisert i
Medium nr. 10-2013
Del 6: «Hva kan norske bedriftsledere lære av en sjaman? Slik bygger du en
sterk personlig karakter!» publisert i Medium nr. 2-2016
Del 7: «Lær hvordan våre forfedre og sjamaner feiret jul og nyttår» publisert i
Medium nr. 6-2016

Alle artiklene og videoseminarene finner du på wanvig.no/sjamanisme

REFERANSER

Ref. 1: World’s oldest ritual discovered. Worshipped the python 70,000 years ago. Apollon, Universitetet i Oslo – https://www.apollon.uio.no/english/articles/2006/python-english.html

Ref. 2: Tilbakemeldinger fra studenter, www.wanvig.no/tilbakemeldinger

Ref. 3: «Beyond Positive Psychology, A Journey from Burnout to Enlightenment», P.E. Wanvig, Amazon.co.uk

Ref. 4: 68% of the world population projected to live in urban areas by 2050. FN, https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

Ref. 5: «Europas mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin: Hjertets klang – din sjels musikk Få balanse i livet gjennom kunsten å regulere deg selv» Medium nr. 4-2018 /  www.wanvig.no

Ref. 6: Take Two Hours of Pine Forest and Call Me in the Morning, Outside – https://www.outsideonline.com/1870381/take-two-hours-pine-forest-and-call-me-morning

Ref. 7: The influence of urban green environments on stress relief, Journal of Environmental Psychology, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494413000959

Og (PDF) http://www.tlu.ee/~arro/Happy%20Space%20EKA%202014/urban%20green_stress%20Ojala%20jt.pdf

Ref. 8: AGGRESSION AND VIOLENCE IN THE INNER CITY Effects of Environment via Mental Fatigue, Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2001) https://is.muni.cz/el/1423/podzim2011/HEN597/um/Readings_Env_Psy/Kuo__F.E.__Sullivan__W.C.__2001_.pdf

Ref. 9: Children With Attention Deficits Concentrate Better After Walk in the Park, Journal of Attention Disorders, https://www.researchgate.net/publication/23192434_Children_With_Attention_Deficits_Concentrate_Better_After_Walk_in_the_Park

Ref. 10: Blood pressure-lowering effect of Shinrin-yoku (Forest bathing): a systematic review and meta-analysis, NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28814305

Ref. 11: The Science of Nature & Forest Therapy, https://www.natureandforesttherapy.org/about/science

Ref. 12: Personer med utmattningssyndrom mår bättre av skogsbad, SVT, https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/personer-med-utmattningssyndrom-mar-battre-av-skogsbad-1

Ref. 13: Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation, PNAS, https://www.pnas.org/content/112/28/8567

Ref. 14: City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans, NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21697947

Ref. 15: Depression looms as global crisis, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8230549.stm

Ref. 16: Fakta Helsenett, https://www.helsenett.no/142-fakta/fakta.html

Pål-Esben Wanvig

Pål-Esben Wanvig er sjaman, journalist, forfatter, lærer, coach og foredragsholder innen personlig og spirituell utvikling. Han har bakgrunn som sivilingeniør og valgte å gå en holistisk vei etter at skolemedisinen ikke kunne hjelpe han etter livstruende utbrenthet i 2003. Etter mer enn 20 år og 35.000 timers utdanning og erfaring med flere tusen klienter og studenter, har Pål-Esben blitt en ekspert innen å kombinere østlige tradisjoner, teknologi og filosofi med moderne vitenskap, medisin og nevropsykologi for å hjelpe sine studenter og klienter til å oppnå raske og objektivt målbare resultater i sitt daglige liv. Ta gjerne kontakt på e-post: post@wanvig.no, Facebook: www.facebook.com/PalEsbenWanvig/. Nettside: www.wanvig.no
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode