Skip to main content

– Sinnets kraft er ikke nok!

Caroline Myss hjelper folk med å forstå de følelsesmessige og energetiske årsakene hvorfor de blir syke og hva som hindrer dem i å bli friske. I helbredelsesarbeid er det ikke nok å bruke sinnes kraft, mener hun, fordi helbredelse er en mystisk erfaring der sjelen spiller hovedrollen.

Tekst: Elisabeth Hægeland Reynolds

Selv sier Caroline Myss at hun har en medfødt evne til å være medisinsk intuitiv, som innebærer at hun kan se pasienters energifelt og lese deres følelser. Helt siden rundt 1990 har hun jobbet med å hjelpe folk til å forstå de bakenforliggende emosjonelle årsakene til hvorfor de har blitt syke. Hun går igjennom pasientenes energifelt. del for del, kobler disse delene med klientens følelser og føler seg frem til hvilke deler som er friske og levende og hvilke som er syke og svake.

Caroline har jobbet tett med nevrokirurgen dr. Norman Shealy for å stille helhetlige diagnoser. Gjennom sine studier har de kommet frem til at spesifikke psykiske og følelsesmessige stressmønstre gir seg utslag i spesifikke sykdommer og tilstander.

Denne kunnskapen og erfaringen har Caroline skrevet om i sine seks bøker om healing, selvutvikling og forbindelsen mellom kropp, sinn og ånd eller sjel. Bøkene har ligget på New York Times bestselgerlister flere ganger, og har også blitt godt mottatt i Norge gjennom bokklubben Energica.

Hennes bok «Healingkraftens hellige dimensjon,» ble utgitt på norsk høsten 2010. Den handler om at healing ikke bare er et fysisk, psykisk og mentalt fenomen, men at det også har en åndelig dimensjon langt utenfor fornuftens fatteevne. Her gir hun veiledning i hvordan vi kan kvitte oss med frykt og med et åpent sinn gjøre endringene som forebygger og helbreder sykdom.

Sjelens indre borg

Inspirasjonen til boken Healingkraftens hellige dimensjon fikk hun under boksigneringsturneen for sin forrige bok, Inn i borgen (2008). Da oppdaget hun at flere ble helbredet under seminarene hennes. Med helbredelse mener hun total endring i sykdomstilstand.

Caroline hadde aldri opplevd slike helbredelser før hun begynte å undervise i stoffet fra Inn i borgen. Boken er inspirert både av østlig og vestlig mystisisme, spesielt den kristne helgenen St. Teresa av Ávila fra 1500-tallet. Hennes hovedverk Den indre borgen er en meditasjonstekst som gir en klar oversikt over de syv trinnene på veien til menneskets sjel.

På sitt første foredrag under bokturneen prøvde Caroline å forklare bildet Teresa brukte for å beskrive sjelen – «den indre borgen». Men ordene og metaforene strakk ikke til for å få publikum til å forstå sjelens kraft. Dermed bestemte hun seg for å la tilhørerne bli med på en reise til deres egen indre borg ved å lede dem gjennom en bønn. Blant annet bad hun dem om «å puste inn i et felt av nåde».

Da Caroline signerte bøker etter foredraget, kom en dame bort til henne og sa: «Jeg har vært plaget av kronisk leddgikt i 20 år med smerter i skuldrene, ryggen og hendene. Nå er smertene borte. På en eller annen måte vet jeg at smertene er borte for alltid». Kvinnen skinte av ærefrykt og hvisket: «Tusen takk

Flere slike helbredelser skjedde i løpet av den samme boksigneringsturen. En dag da Caroline underviste i stoffet fra den samme boken, «Inn i borgen», fikk hun et epileptisk anfall.
– Jeg hørte ingenting. Det føltes ut som å bli pakket inn i en kokong. Jeg trodde jeg skulle få et anfall. Etter det så jeg et sterkt lys og hørte en stemme: «Datter, følg meg.» Jeg visste det var stemmen til Teresa av Ávila, forteller Caroline. Opplevelsen av å møte Teresa og helbredelsene som fulgte etter hver boksignering fikk en dyp og inngripende virkning på livet hennes.

Mystisk overgivelse

I årenes løp har Caroline lært at innstillingen til livet og holdninger bidrar til helbredelse og hindrer sykdomsutvikling. Men hun tar et kraftig oppgjør med den populære oppfatningen om at tankens kraft er nok til å behandle lidelser.

– ​Sinnet alene er ikke i stand til å helbrede. Helbredelse er en mystisk erfaring – det er sjelen som helbreder. Ekte helbredelse krever overgivelse. Du må lære å trosse tyngdekraften i din egen verden – tenke, sanse og handle på bevissthetens mystiske nivå – før sann helbredelse kan finne sted.

Med mystisk mener hun at det må en overskridende kraft til som er fylt av guddommelig intensjon for at man skal bli helt frisk. Dette gjelder spesielt såkalt håpløse tilfeller. Det handler altså mindre om å tenke seg til eller ønske helbredelse, enn å overgi seg til helbredelse, til en større helbredende kraft – mange kaller det Gud.

– Overgivelse er ikke å gi opp. Det er å si: «Jeg vet ikke hva jeg gjør. Du har rett. Jeg har kjempet for alle de gale grunnene. Ta fra meg det jeg ikke trenger og alt som dreper meg. Jeg vet ikke hva som dreper meg – bare ta det bort.» Ikke kjemp imot, sier Caroline.

Søk sannheten i deg

Mye av motivasjonen til å skrive Healingkraftens hellige dimensjon er at de fleste helsebøker glemmer betydningen av sannhet og det å lyve for seg selv om sykdom.

– De nevner aldri at en av årsakene til at vi ikke blir friske er at vi ikke har mot til å fortelle sannheten. De snakker om at vi ikke blir friske fordi vi aldri kommer frem til hvem som såret oss og hvem fikk oss til å føle oss dårlig. Det er ingenting i forhold til det jeg snakker om nå. Ingenting!

– Healing handler ikke om å finne ut hvem som har såret deg. Halvparten av menneskene er «døde!» Hva skal du gjøre med den informasjonen? Når du finner ut at en person såret deg, så hva så? Det helbreder deg ikke og hjelper deg ikke. Det som hjelper deg er å finne din frykt for en dypere sannhet – om hvem du er og hvor redd du er i din egen hud. Det er helbredelse.

Åpen for endringer

Villigheten til å gjøre endringer i sitt eget liv spiller en stor rolle i helbredelse. For å bli helbredet med energimedisin, healing eller sjelemedisin, må man være villig til å forandre livet sitt.

– Når du helbreder en sykdom med kjemisk medisin trenger ingenting annet i livet ditt å bli forandret. Du går til legen og får medisin eller operasjon, men du må ikke forandre noe annet. Hvis du vil bruke energimedisin, må du forandre alt ved deg selv – eller så virker det ikke. Energimedisin og sjelemedisin handler om at du endrer livet og alt som tar kraften din fra deg, sier Caroline.

Åpen ydmykhet og tillit til universets planer og Gud eller åndskraften vi omgis av, er også av vesentlig betydning for å kunne oppnå helbredelse.

– Helbredelse er en av gavene vi har fått. Personen som blir helbredet åpner ydmykt opp for Gud. Folk som ikke blir helbredet er de som er livredde for å endre livet sitt. Det har ikke noe med religion å gjøre. Det har alt å gjøre med at du er redd for å forandre livet ditt, mener Caroline.

Fra kjeller til loft

For å få oss til å skjønne menneskesjelens åndelige utvikling, tegner Caroline et hus med flere etasjer. Kjelleren er den mest materielle og egosentriske etasjen, mens loftsleiligheten er en tilstand av åndelig fullkommenhet. Hvert menneske har en kjeller hvor det er lettvint å være.

– I kjelleren er egoet universets sentrum. Alle kjellere er fulle av fiksjon. Her er ingenting sant og her er ingen vinduer. Her liker vi oss fordi alt er behagelig, sier Caroline.

En dag finner de en trapp til etasjen over, hvor du ser et vindu og en annen person. Først prøver du å overbevise denne personen om at det er du som kontrollerer verden. Rett og galt kretser rundt ditt ego. I denne verden lever du helt til du tilpasser deg det faktumet at det er andre mennesker i verden.

– Denne klatringen pågår hele tiden. Ved hvert nivå blir vi utfordret på hva vi tror er sant. Hver gang vi finner en ny trapp og en ny etasje, må vi gi slipp på alt vi trodde på i etasjene under, sier Caroline.

På hvert nye, nivå hører vi: «Kom opp hit, det er vidunderlig her oppe!» Noen sier de ikke er klar for det ennå, mens andre avviser det med at de ikke skapte problemene selv.

– Det koster mye mot å fortsette å klatre. Når vi går oppover begynner vi å se hele verden. Da ser vi ikke bare mennesker, men hele verdensdeler. Vi begynner å se at verdens hendelser ikke bare skjer, sier Caroline.

Loftsleiligheten har den høyeste utsikten du kan ha, en kosmisk utsikt. Under en mystisk opplevelse er man her oppe. Dette er noe annet enn en veiledet mystisk reise, bønn eller en mental visualisering. En mystisk opplevelse kommer spontant og uventet, og gjenkjennes av sjelen fremfor sinnet. Dette nivået ligger utenfor menneskets fornuft. Opplevelsene er preget av følelsestilstander og nyanser som vanskelig kan formidles i ord. Selv om fantasien kan skape visjoner i form av mentale bilder, kan den ikke fremkalle en mystisk tilstand.

Psykisk tyngdekraft

For å bevare styrke og mot til å klatre videre opp i etasjene, må man legge fra seg og gi slipp på gammel frykt, sinne, illusjoner, uferdige saker fra fortiden, bitterhet og andre negative følelser og begrensninger. Hvert eneste valg du tar, hver eneste tanke du har og ting du sier og gjør, distribuerer energi i hvert sekund av livet. Enten distribuerer du energien på en klok og yndig måte, eller så lekker du energi.

– Denne lekkasjen skaper psykisk eller energetisk vekt. Jo mer psykisk vekt du har, jo lengre må du vente på alt. Det skaper tyngdekraft. Det veier deg og alt ned. Det er slik du legger tid inn i din healing og tid inn i alt, sier Caroline.

Store mystikere som Jesus, Buddha, Johannes av Korset, Teresa av Ávila og Frans av Assisi hadde så lite psykisk vekt at de kunne omgjøre energi til form på et øyeblikk. Da Jesus helbredet syke, skjedde det med lysets hastighet. De fleste er ikke klar for å gjøre så raske endringer. Vi frykter at forandring skjer raskt og ønsker egentlig ikke å vite sannheten så fort. Det er som å bli blendet av lyset – det blir for mye på én gang. Har man mye psykisk og energetisk vekt, trenger man tid for å tilpasse seg lyset, den åndelige kraften, Gud eller hva du vil kalle det.

Nåde som healingkraft

Gjennom sine erfaringer har Caroline innsett at genuin helbredelse i realiteten er en mye mer mystisk erfaring enn en opplevelse som er skapt av det vi vet og føler.

Med mystisk mener hun at årsaken til helbredelsen er skapt gjennom nåde, hinsides menneskelig fornuft og tankemønstre med ideer om «fortjeneste» og «skyld».

– Fornuftens krefter er blant de største utfordringene for helbredelsen vår, for det fornuftsmessige krever at vi finner en forklaring på hendelser og hvorfor vi blir syke. Men det finnes sjelden bare én forklaring på hvorfor et menneske blir sykt eller kommer inn i en traumatisk syklus.

Mange metoder for helbredelse og god helse kan hjelpe oss å få tilbake energien og føle oss bedre. Men det er ikke «energien» vår som helbreder oss, mener Caroline.

– Det som helbreder er nåde. Og nåde kommer ikke fra et bestemt kosthold eller ved å gjennomarbeide traumatiske minner fra en ulykkelig barndom. Nåde blir tildelt i rikt monn gjennom bønn, skriver hun.  

Samtidig legger hun vekt på at nåde ikke kan kompensere for sunn fornuft. Vi må også støtte oss på skolemedisinen og alternativmedisinen, samt egen helsefremmende praksis med riktig kost og mosjon.

– Parallelt må vi gjøre det som kreves innenfra – legge fortiden bak oss og godta det som ikke kan forandres. Gi slipp på enhver oppfatning om hvordan helbredelse bør foregå og vær nærværende i livet akkurat slik det er nå. Ingen bestemt vei kan garantere helbredelse, men vi kan velge den veien som har færrest hindringer.

Tilgivelsens utfordring

At tilgivelse er viktig i en helbredelsesprosess er en kjent sak. Men mange sliter med å tilgi, fordi det strider mot fornuftens og sinnets behov for rettferdighet og logikk. Du lar tross alt personen som gjorde deg vondt slippe unna.

– Tilgivelse er en mystisk handling, ikke en fornuftig. Tilgivelse er nødvendig for helbredelse. Den krever at du gir slipp på egoets behov for å få livet til å falle på plass rundt din personlige versjon av rettferdighet. 

– Tilgivelse er ment å vaske sinnets vinduer, særlig vinduene som vi bare kan se vårt eget behov for rettferdighet gjennom. Vi kan ikke se noen annens smerte gjennom disse vinduene, for akkurat som speil reflekterer de bare oss selv. Tilgivelse fristiller deg fra en egobasert bevissthetstilstand som klynger seg til behovet for rettferdighet, skriver Caroline i Healingkraftens hellige dimensjon.

Dette er ingen unnskyldning for å la være å handle ansvarlig og rettferdig. Det betyr at vi får et perspektiv som sier at enhver handling aldri er isolert og tilfeldig, men del av en fysisk, mental, psykisk og åndelig kontinuitet.

– Sinnet klarer kanskje aldri å akseptere tilgivelsen. Evnen til å tilgi er intet mindre enn å godta at det ligger et høyere prinsipp av guddommelig rettferdighet, ikke jordisk rettferdighet, som et organiserende element bak hendelsene i livet ditt. Tilgivelse er en kamp som ikke bare utkjempes mellom deg selv og den som såret deg, men mellom deg og Gud, tror Caroline.

Syv juveler i sjelen

Menneskets virkelige drivkraft, slik Caroline ser det, kommer fra sjelens syv nådegaver – syv sterke juveler som alle har inni seg.

– For hver eneste tanke, valg, bedømmelse og velvillige godhet du gjør, vil nåden bevege seg gjennom deg ved alle dine handlinger og reaksjoner. Enten beærer du hvert eneste sekund av ditt liv, eller så gjør du det ikke. Enten verdsetter du ting, eller så holder du på nåden. Enten kanaliserer du kjærlighet, eller så gjør du det ikke. Enten hedrer du livet, eller så holder du livet fast.

Caroline har slått sammen de syv nådegavene med de syv chakraene og de syv mørke lidenskapene eller skyggene, også kalt de syv dødssyndene. Hun har blant annet hentet inspirasjon fra Jesus i Bibelen og St. Teresa av Ávilas meditasjonstekst.

Den første nådegaven er ærbædighet, som er lokalisert i det første chakraet nedest i ryggraden, rotchakraet. Her ligger alle temaer knyttet til familien, venner og tilhørighet i samfunnet og verden. Ærbødighet gjør oss i stand til å verdsette det man har, til å tjene helheten og se at alt liv er forbundet. Denne nådegaven trives med enhet og ydmykhet. Ærbædighetens skygge er stolthet, som handler om frykten for å bli ydmyket.

Den andre nådegaven hengivelse, er lokalisert i harachakraet, som handler om seksualitet og kreativitet. Hengivelse gjør deg i stand til å se hellige gnister i andre og åpne opp for dem, i stedet for å dømme, kritisere og føle at andre mennesker er en trussel. Skyggen er grådighet, noe som finnes i svært mange former – alt fra grådighet for penger og suksess til grådighet for kjærlighet og oppmerksomhet.

Den tredje nådegaven er forståelse som er relatert til solar plexus og handler om å forstå sannheter og årsaker på et høyere nivå. Skyggen er selvberettigelse, noe alle nådegaver blokkeres av. Vi tror vi har rett til så mye – rett til å bli elsket, rett til mat og helseomsorg, rett til lykke, rett til å ha en jobb og rett til respekt. Inntil du på et høyere nivå forstår at du ikke har rett til noe som helst, innser du hvor velsignet du er.

Den fjerde nådegaven tapperhet er lokalisert i hjertechakraet og referer til det høyeste åndelige potensialet i hvert valg, hver uttalelse, handling og reaksjon. Tapperhet er å gjøre det høyeste potensialet av hver gitt oppgave, enten det er å endre deg selv, følge en sannhet, hjelpe en annen person eller lytte til den høyeste styrelsen du blir gitt. Skyggen er vrede, som er ekstremt og nådeløst sinne.

Den femte nådegaven klokskap er relatert til halschakraet og handler om sann visdom. Det handler om å søke sannheten i deg selv slik at du aldri skader andre med dine illusjoner. Klokskap er å styre over din egen vilje, slik at du styrer og tar ansvar for det du velger, sier og gjør. Fråtseri er skyggesiden av klokskap. Det er motsetningen av å være bevisst og ta ansvar for egne valg og handlinger.

Den sjette nådegaven kunnskap befinner seg i det tredje øyet i panna, senteret for intellektet og intuisjonen. Dette er ikke informasjon og vanlig kunnskap, men hellig kunnskap. Med hellig kunnskap vet du at menneskets, naturens og universets ånd er sterkere enn fornuftens og tankenes kraft. Skyggen er misunnelse, en giftig sykdom som får oss til å tro at vi blir snytt eller at vi burde ha noe som andre har.

Den syvende nådegaven visdom, ligger i kronechakraet på toppen av hodet, som er det mest eteriske av chakraene og er tilknyttet hypofysen og pinealkjertelen. I sin reneste form gir visdom veiledning om hvem du er, hvordan du lever og hvordan du bruker din sjelskraft. Visdom er å velge og handle klokt, lære av sine feil og gjenkjenne seg selv i andre. Skyggen er dovenskap – da utsetter du ting og velger å gjøre ingenting.

Guddommelighet i alle

Kraften fra nådegavene finnes i alle mennesker, noe også Jesus lot sine apostler få vite. Når du erkjenner kraften av nådegavene inni deg og bruker dem aktivt, blir din indre guddommelighet synlig utad. Da betrakter du alle problemer som overkommelige, også alvorlige sykdommer og livskriser. Din vanlige oppfatning av verden endrer seg, for når du blir klar over nådens nærvær og fravær, kan ingenting se ordinært ut lenger. Irrasjonell frykt forsvinner og du har full tillit til livets guddommelige kilde.

Bøker av Caroline Myss

 • Healingkraftens hellige dimensjon: Om de mystiske sidene ved sann helbredelse (2010)
 • Inn i borgen (2008)
 • Kropp, sinn og ånd: En innføring i helbredelsens mysterium (2005)
 • Ånd og energi: Det menneskelige energisystemets språk (2005)
 • Din magiske kraft: Sjenerøse handlinger kan skape mirakler (2005)
 • Dine åndelige kontrakter: Vekk ditt guddommelige potensial (2002)

Hjemmeside: www.myss.com 


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode