Skip to main content

Hevder sirkelpust kan gi helsegevinster

Kan det å puste dypere, uten opphold mellom innpust og utpust, bringe opp undertrykte minner og følelser og bidra til å forløse dette? Kan det hjelpe kroppen og nervesystemet å slappe av og gjøre deg mer energisk og hjerteåpen? Ja, hevder amerikanske Christabel Zamor, grunnlegger av pusteskolen Breath of Bliss.

Få økt energi og kontakt med følelsene

Teknikken sirkelpust er felles for de fleste skolene innen pustearbeid. Sirkelpust innebærer at man puster dypere enn vanlig, uten opphold mellom utpust og innpust. Pustingen utføres stort sett liggende på en matte, i gruppe eller alene med en pusteterapeut.

– Sirkelpust er et dypt, lidenskapelig innpust med en veldig ekspansiv kvalitet. Dette løfter brystkassa og magen, samt fyller lungene med luft slik at de ekspanderer ut til sidene og til baksiden av kroppen, sier Zamor.

– Dette glir så over i et utpust der man gir fullstendig slipp. Typisk har vi rundt 25 prosent innestengt luft i lungene til enhver tid. Å puste slik bidrar til å tømme dette ut og skape mer vitalitet, forteller Zamor, som holder sine pustegrupper og lærertreninger på Bali.

Amerikanske Christabel Zamor er grunnlegger av pusteskolen Breath of Bliss.

I hennes skole Breath of Bliss vektlegges det at man ikke skal presse seg eller streve under pustingen, og hun understreker at sirkelpust ikke er det samme som hyperventilering.

– Snarere utvider vi en organisk, naturlig måte å puste på, slik at pusten blir mer markert, ekspansiv og sanselig enn til vanlig.

Åpner for hele følelsesspekteret

Pustearbeid med sirkelpust har blitt kjent i nyere tid gjennom forskjellige pusteskoler i Vesten, de første etablert på 1970-tallet. Samtidig har dette vært brukt i andre kulturer lenge. Å påvirke kropp, følelser og sinn gjennom bestemte måter å puste på er også sentralt i yoga, tai chi og qigong, men da oftest via mer spesifikke pusteteknikker som innebærer en større grad av kontroll.

Pustearbeid i gruppe i regi av Breath of Bliss varer vanligvis i to–tre timer med innledende og avsluttende øvelser og cirka en times pusting i midten. Pustingen sies å øke mengden oksygen i kroppen og styrke sirkulasjonen av livsenergi. De fleste pusteskolene er enige om at ubearbeidede, undertrykte følelser og minner er lagret i kroppen, og at dette ofte vekkes til live gjennom pustingen.

– Pustearbeidet åpner for en forløsning av dette, men også for fortrengte kreative ideer, forbindelse til det guddommelige og mer. Alle nyanser av menneskelige følelser kan dukke opp – nytelse, orgastiske sansefornemmelser, smerte, sammentrekning, tristhet, sorg, glede, frykt, sinne, skam, eufori og henrykkelse, sier Zamor.

– Du kan oppleve sterk svetting, at kroppen blir varmere eller kaldere enn vanlig. Kroppen kan skjelve og vibrere mens blokkert energi forløses. For noen kan det virke forvirrende i begynnelsen, men det er helt trygt, sier hun.
Om ønskelig kan man redusere intensiteten ved å puste saktere eller grunnere, eller ved å puste gjennom nesa heller enn med åpen munn, ifølge Zamor.

– Blir man derimot værende med det som skjer og puster seg gjennom det, vil man vanligvis oppdage hva som ligger bakenfor alle disse følelsene og fornemmelsene. Vi inviterer deltakerne til å undersøke det.

Pustet seg gjennom sorg, sinne og bitterhet

Hun har opplevd ekstreme kramper i hendene under pustingen fordi hun ikke tillot seg å kjenne på sorgen som lå bakenfor. Da hun tillot seg å føle det, slappet hendene av og en flom av tårer og følelser kom til overflaten.

– Jo mer jeg stritter imot følelsene, jo strammere blir kroppen og jo vanskeligere blir det å puste. Når jeg i større grad klarer å ønske følelsene velkommen, så endres de fort.
Zamor har også opplevd raseri under pustingen.

– Raseriet gikk over i gråt. Jeg var fanget i min indre dialog rundt hva en person hadde gjort mot meg. Gjennom pustearbeidet kunne jeg blant annet se hvordan vedkommende var oppdratt, personens psykologiske sår. Jeg kunne se at mitt sinne opprettholdt sirkelen av misbruk – at jeg prøvde å misbruke vedkommende via mitt sinne, på samme måte som vedkommende hadde misbrukt meg. Da ble sinnet forvandlet til ren empatisk forståelse, tilgivelse og kjærlighet.

Lykksalighet og livets helhet

Navnet på hennes metode, Breath of Bliss (bliss = lykksalighet), er ikke ment å beskrive en endeløs tilstand av glede. Snarere har det en kobling til universell visdom formidlet av en rekke visfolk og mystikere gjennom tidene.

– Disse beskriver lykksalighet som tilstanden der sjelen realiserer sin forbindelse til alt som eksisterer. Vi inviterer denne tilstanden gjennom pustearbeidet ved å åpne oss til den fulle opplevelsen av alt det vil si å være menneske – både smerten, gleden, kjærligheten og sinnet. Vi ser alt dette som invitasjoner til å utvide vår evne til en dypere form for kjærlighet. Gjennom å skape en trygg atmosfære, der vi mykner og blir mer åpne, kan tilstanden av lykksalighet naturlig inntreffe.

Voldsomme tilnærminger til pust

Zamor har erfart mange forskjellige typer pustearbeid.
– Ofte er det «legg deg ned, la oss gå i gang», med intens, sprø musikk, og uten forvarsel gjøres det voldsomme fysiske manipulasjoner på deltakerne – en knyttneve i magen på deg eller noe sånt. Jeg lå der traumatisert og tenkte «hva er dette for noe?», gjenkaller hun.

Holotropisk pustearbeid, skapt på 1970-tallet av den tsjekkisk-amerikanske psykiateren Stan Grof, representerer noe av denne tilnærmingen. Han var med på å skape transpersonlig psykologi (en psykologiretning med et spirituelt fundament). Med sin bakgrunn fra psykologi og transpersonlig terapi hadde han et annet utgangspunkt enn andre grunnleggere av pusteskoler, ifølge Zamor. Grof hadde tidligere brukt LSD i terapi, og da dette ble ulovlig, fant han via eksperimenter ut at pustearbeid kunne frambringe de samme hjernetilstandene.

– Hans pustearbeid kan vare i tre timer og er veldig annerledes enn slik jeg jobber. Holotropic Breathwork inkluderer også at en person sitter ved siden av deg gjennom hele seansen. Jeg opplever musikken som overaktiverende, og atmosfæren føles mer maskulin. Formålet er å kartlegge ikke-ordinære bevissthetstilstander gjennom pustearbeidet.
I Breath of Bliss er fokuset derimot å roe nervesystemet og styrke evnen til å hente oss inn etter utfordrende opplevelser. Zamor opplever sin egen tilnærming som mer feminin. Hun inkluderer innledende øvelser (blant annet deling og kommunikasjonsøvelser) og fysiske bevegelser for å få nervesystemet inn i en tilstand av balanse og resonans før de begynner pustingen.

– Slik kan vi slappe av og føle oss trygge, sinnet roer seg og hjertet blir mer åpent. Vi fokuserer også på å skape mer forbindelse i gruppa. Holotropic Breathwork har ikke noe av dette, det er bare bånn gass i tre timer.

Traumeforløsning og pusting med snorkel

Amerikanske Leonard Orrs skole Rebirthing innebærer å puste i svømmebasseng og badekar med snorkel for å få kontakt med fødselstraumer, forteller Zamor.

– Det kan være bra for folk som vet at de hadde en traumatisk fødsel, eller hvis dette viser seg i livet deres på åpenbare måter. For mange av oss er det ikke slik, vi har andre ting i vår bevissthet som ønsker å bli holdt og utforsket.

BioDynamic Breath & Trauma Release System er skapt av ukrainskfødte Giten Tonkov, en venn av Zamor.

– Det er et vakkert system, men fokuset er traumeforløsning der lederne utfører fysisk manipulasjon på deltakerne under pustingen for å støtte forløsningen – i likhet med pusteskolen Transformational Breathwork.

Breath of Bliss tar utgangspunkt i at vi allerede er hele, fremfor at det er noe som er ødelagt og trenger å bli fikset, reddet eller endret.
– Dette er en vesensforskjell mellom Breath of Bliss og de traumefokuserte skolene, sier Zamor, som hevder at vi allerede har en grunnleggende tilstand av helhet i oss.
– Healing betyr nettopp dette – en åpenbaring av helheten vi allerede har på innsiden.

I måten hun underviser på, gis det mye oppmerksomhet til det mellommenneskelige feltet.
– Vi vektlegger å gi hverandre tillatelse til å være akkurat som vi er og skape et rom der vi kan dele autentisk med hverandre gjennom øvelser skapt for å bygge sterkere forbindelse.

Forløsning eller overaktivering?

Katarsis i psykoterapi og gruppeterapi vil si at klienten eller deltakeren på nytt gjennomlever dype følelser forbundet med hendelser fra fortiden som tidligere har vært undertrykket eller ignorert. Tanken er at manglende bearbeiding har gitt grobunn for psykiske plager, og at katarsis skal bøte på dette. Det vil ofte innebære veldig sterke følelsesuttrykk med hyl og skrik og intens fysisk utagering. Zamor har en annen tilnærming til å bearbeide slikt psykologisk materiale.

– De fleste av oss vokste opp i miljøer som ikke møtte behovene våre. I mitt barndomshjem snakket man ikke åpent om følelser. Det medførte at jeg, som mange av oss, utviklet mestringsstrategier – slik som å holde tilbake følelser og å puste grunt. Når vi går inn i sirkelpust, uten å tvinge det inn i katarsis, legges det til rette for å gjenvinne balanse og harmoni i kroppen. De relasjonelle øvelsene vi gjør, er også svært nyttige for det formålet, forteller Zamor.

Når den underliggende smerten bakenfor mestringsstrategier bringes til overflaten med stor styrke, vil vi ofte oppleve det Zamor kaller en adrenalin-styrt overaktivering – eller det motsatte, at vi dissosierer, ikke er til stede, hevder hun, samtidig som hun understreker at det kan føles fantastisk å gi intenst følelsesuttrykk til noe vi har holdt fast på over lang tid.

– Likevel er det en forskjell mellom å skrike for full hals i 45 minutter og et stort skrik som organisk går over for eksempel i gråt, og at man så kommer tilbake til pustingen. Dette har terapeutisk verdi. Blir man derimot overaktivert via katarsis og man ikke klarer å komme tilbake til seg selv – noe som ofte skjer – kan det snarere bli retraumatiserende å være i den overaktiverte tilstanden.

Hun bruker musikk under pustingen, og pleier å inkludere en låt eller to som er mer energisk og stimulerende.
– Folk som har mye undertrykt psykologisk materiale, trenger en liten dytt for å få tilgang til dypere lag av sitt ubevisste sinn, ellers kan de lett forbli frakoblet fra seg selv og gå på autopilot. Hensikten med å inkludere noe energisk musikk er at det da skal bidra til en reell forløsning, ikke en endeløs sirkel av retraumatisering, avslutter hun.

Les mer på breathbliss.com.

Christabel Zamor og Breath of Bliss

Amerikanske Zamor har mastergrad i mytologi og dyp-psykologi fra Pacifica Graduate University, California. Hun skapte en unik fysisk praksis som kombinerte dans og trening, sentrert rundt bruk av rockering (hula hoop på engelsk). Hun jobbet med dette i 12 år, trente mer enn 700 instruktører fra 19 land, skrev bok og lagde masse instruksjons-DVD-er.
– For meg var dette en ekstatisk praksis der jeg henga jeg meg til sansefornemmelsene, pusten og bevegelsene, sier hun.
Arbeidet fikk publisitet i Time Magazine, Oprah Magazine og TV-innslag, blant annet på Dr. Oz. Samtidig var det få som tok rockering-praksisens transformerende potensial på alvor. Hun forlot derfor rockering-imperiet, jobbet som livsveileder, ledet kvinneretreater og studerte pustearbeid via skolen Clarity Breathwork.
De siste fem årene har hun bodd på Bali der hun har drevet pusteskolen Breath of Bliss og skapt en lærer-trening i pustearbeid. Hun har også online-programmer sentrert rundt samme metode.

Trygt å puste alene

Kan man praktisere sirkelpust på egen hånd? Zamor hevder det er helt trygt, mens enkelte skoler fraråder det.
– Sirkelpust er del av det å være menneske, og likner på slik babyer naturlig puster.
Hun ser en kobling mellom babyers måte å puste på og deres tilgang til hele sitt følelsesregister, der de for eksempel kan gå fra intens gråt til latter i løpet av kort tid.
– Via et fritt og dypt åndedrett holder man ikke følelser igjen, men lar snarere følelsene bli prosessert der og da slik at de opprettholder en tilstand av åpenhet.

Hjerneskanning av pustearbeid-elever

Zamor har utført hjerneskanninger på tre av sine elever via en vestlig lege ved Zen Brain Lab på Bali.
– I ti dager på rad fulgte de et lydspor som guidet dem gjennom en pustesesjon. De gjorde også fysiske bevegelser og øvelser for å åpne hjertet. Vi testet dem før og etter opplegget. Legen så mer transformasjon fra de ti dagene enn hun vanligvis ser i mediterende etter uker eller måneder med meditasjon. En deltaker med søvnproblemer fikk bedre søvn, andre resultater var mindre inflammasjon i kroppen og bedre stoffskifte.
Les mer om resultatene her: breathbliss.com/blog

Å puste med åpen munn

Ved sirkelpust puster man vanligvis gjennom åpen munn fremfor nesa. Eventuelt kan man puste inn gjennom nesa og ut gjennom munnen. Utpust gjennom munnen sies å bidra til større grad av forløsning. Hensikten med å inkludere noe energisk musikk er at det da skal bidra til en reell forløsning, ikke en endeløs sirkel av retraumatisering, sier Zamor.

Forventninger og erfaring

Den norske terapeuten og kursholderen Øivinn Øi er etter eget utsagn kanskje den som kan mest om pustearbeid i Norge.

Øivinn Øi.

– Det kan jeg si med bakgrunn i mange års erfaring, sier terapeuten, som har brukt sirkelpust som et sentralt verktøy i arbeid med klienter gjennom mange år. Han har utforsket forskjellige pustemetoder i dybden gjennom å praktisere dem på egen hånd og ved deltakelse på en rekke pustekurs. Øi har sammen med Lisbeth Lind drevet ArunA-Akademiet siden 1982, der de foruten en rekke selvutviklingskurs også tilbyr en flerårig utdannelse i InnerLifeTerapi. Der kombineres dyp-psykologi med energetiske øvelser innenfor et psykospirituelt rammeverk.

Øi opplever at mange presenterer pustearbeid på en urealistisk måte.

– I motsetning til å basere seg på reell erfaring baserer mange seg på idealistiske ideer og lovnader om hva man kan oppnå. Det passer jo perfekt for dem som har tilbøyelighet til å ønske seg enkle løsninger fremfor å forholde seg til utfordringene og læringen man møter gjennom nære interaksjoner med medmennesker. Menneskets lengsler og drømmer skaper lett mange urealistiske forventinger. Arbeid med sirkelpust inneholder et stort potensial i å vekke menneskets mangfold av følelser. I kjølvannet av dette, hvis opplevelsene ikke jordes og integreres, kan man samtidig bygge opp enorme illusjoner.

Feminin tilnærming

Han synes det ser ut til at Zamor unngår disse villsporene, og verdsetter det han opplever som en nyansert og mangefasettert framstilling av hva praksisen kan innebære.

– Jeg er helt enig med hennes fokus på at en feminin og myk tilnærming gir flere rike nyanser for deltakerne, uten at Zamor går i fellen og fordømmer andre retninger, for eksempel Grofs holotropiske pustearbeid. Jeg har erfart Grofs arbeid gjennom en uke i ørkenen i California og ville aldri vært det foruten. Erfaringene derfra gav meg økt klarhet rundt forskjellene mellom tilnærminger av mer voldsom karakter og den mykere tilnærmingen som Zamor og mange andre representerer.

Øi kommenterer også at begrepet «å forløse» kan tolkes på forskjellige måter.
– Hvis dette forstås som at man skal bli kvitt noe – slik mange ønsker – er man inne på et farlig spor. En annen og mye sunnere forståelse av ordet forløsning er nettopp det å få fram hele mangfoldet i menneskets følelser og erfaringer – slik Zamor ser ut til å etterstrebe, sier Øi, som deler hennes forståelse av at vi allerede er hele.
Han tilføyer at det å tilrettelegge for at elevene kommer i kontakt med realiteten av helhet er et hovedanliggende for spirituelle lærere. Da er det viktig at læreren selv lever det han eller hun lærer bort.
– Hvis man ikke gjør det, vil det lett gjennomskues av folk rundt en når man er sammen med medmennesker over lengre tid, avslutter Øi.

Les mer på breathbliss.com og innerlife.no.

Artikkelen over ble publisert for første gang i Medium 1-2018.


Denne artikkelen handler om…


Andreas Aubert

Andreas Aubert er livsveileder, gruppeleder, journalist og skrivekonsulent. Han skriver om helse og spirituell utvikling for Medium. Se autentisitet.no og andreasaubert.no. E-post: andreas@autentisitet.no
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode