Skip to main content

Finn nøkkelen til dine indre svar

«Helvete på jord» skapes når et menneske sitter fastlåst i sine egne stressende tanker. For å åpne døren som snur på tilstanden, har Byron Katie laget en nøkkel – selvhjelpsmetoden «The Work». Alt du trenger for å bruke den, er penn, papir og et åpent hjerte.

Tekst og foto: Elisabeth Hægeland Reynolds

Ingenting hindrer deg i å forandre livet ditt, mener kvinnen bak «The Work», Byron Katie (bildet over) fra den lille byen Barstow i California. Hennes enkle metode kan hjelpe deg å stille de riktige spørsmålene slik at du finner dine egne svar. The Work kan forvandle begrensende tanker slik at du får fred med deg selv, andre mennesker og virkeligheten slik den er.

Kort fortalt er metoden en utforskingsprosess hvor du stiller deg seg selv fire enkle spørsmål, svarer på dem og gjør en helomvending, der du snur opp ned på dine egne utsagn. Utspørringen kan få deg til å innse at din egen virkelighetsoppfatning er feil, og at du ikke kommer noen vei når du dømmer og baksnakker andre. Sannheten er at vi ofte utsetter oss selv for smerte ved å tro på negative tanker. De forblir vonde til vi har undersøkt dem og forvandlet dem.

– Nøkkelen ligger i å være åpen for andre ting og se etter nye løsninger. Hvis du ønsker å oppnå noe, må du stille spørsmål ved alt som ligger mellom deg og det du ønsker, forklarer Katie.

The Work kan lære deg å identifisere og sette spørsmålstegn ved alle de stressende tankene som dukker opp og forårsaker lidelse. Det kan hjelpe deg til å forstå hva som gjør vondt inni deg og gi klarhet til å takle utfordringer.

Plutselig forvandling

Midt i livet slet Katie med en alvorlig depresjon etter en tøff skilsmisse. Desperat prøvde hun å kurere seg med mat og piller, uten å lykkes. Depresjonen varte i 10 år, og de to siste årene følte hun seg så uverdig at hun knapt turte å gå ut av huset. Flere ganger sto hun på randen til å ta sitt eget liv. Hennes nærmeste familie og venner var redd for å være hos henne. Til slutt ble hun innlagt på en behandlingsklinikk for overvektige.

Plutselig våknet hun opp en februarmorgen i 1986 og var full av latter. Med ett var hun helt klar og rolig – alt var forvandlet. Selv sier hun det var som å våkne «opp til virkeligheten». Noen mener hun ble «opplyst». Da hun begynte å stille spørsmål til tankene sine, ble alt annerledes. Hun innså at hun hadde konsentrert seg om hvordan ting burde være, i stedet for å akseptere virkeligheten.

– Jeg oppdaget at når jeg trodde på mine tanker, så led jeg, men når jeg ikke trodde på dem, led jeg ikke, og at dette er sant for hvert eneste menneske, sier hun. Siden begynte hun en grundig selvransakelse som besto i å jobbe med å forstå, lære og leve ut fra den nye klarheten.

Katie ble så sterk og sikker at hun begynte å ta imot andre mennesker til veiledning for å hjelpe dem å snu på begrensende og ødeleggende tanker. I løpet av få år ble granskingen til The Work, og nå reiser hun verden rundt for å holde seminarer og veilede mennesker i metoden. TIME magazine har kalt henne «det nye årtusenets spirituelle nyskaper».

Jeg elsker virkeligheten slik den er, ikke fordi jeg er et åndelig menneske, men fordi det gjør så vondt å være i konflikt med virkeligheten.

— Byron Katie —

Virkeligheten fungerer

En av de norske veilederne i The Work, er Anne Kjølås (t.h.), som også er jurist, reikimaster og utgiver av nettavisen «Heaven on Earth». Hun har blant annet holdt kurs i The Work på Finnskogtoppen Helsehotell og Quality Spa & Resort i Son.

– Helvete på jord er stressende tanker vi ikke har stilt spørsmål ved. Når vi er årvåkne i forhold til det vi tenker, kan vi jobbe med de negative tankene. Jeg bruker The Work for «å luke i min egen indre hage». Hjernen lager en del stressende og ikke-støttende negative tanker. The Work handler om å stille spørsmål til disse tankene. Det som skjer når du gjør The Work er at du ikke lenger argumenterer med virkeligheten. Du får fred med alt slik det er, sier veilederen.

Nettopp det å akseptere virkeligheten slik den er, ikke slik du vil den skal være, er kjernen i The Work. Det betyr ikke at du skal slutte å gjøre noe når noen gjør noe du ikke liker eller når noe er galt. Bare spør: «Hva er virkningen av å argumentere med virkeligheten? Hvordan føles det?» Utforsk årsaken og virkningen av å tro på negative tanker, så vil du finne frihet.

– Vi kan prøve alt mulig for å få en hund til å mjaue, men det går ikke. Vi bruker mye kraft på å kjempe mot det vi ikke kan endre, sier Anne. Heller enn å fornekte eller kjempe i mot virkeligheten slik den er, vil målet være å akseptere realitetene.

I stedet for å sky konflikter og gå bak ryggen til andre mennesker for å snakke negativt om dem, tar man opp konfliktene med personene det gjelder. Da er det viktig ikke å ha negative tanker, men nøytralisere dem først. Ved å gjøre The Work får du hjelp til å nøytralisere dine negative tanker. Slik får du hjelp til å tenke at virkeligheten fungerer, eller som Byron Katie sier: «reality works».

Hvis du plages av noe eller har utfordringer som gjør vondt, kan du skrive ned tankene og utforske dem. Ubehagelige følelser er en påminnelse om at vi har knyttet oss til noe som kanskje ikke er sant for oss. De lar oss få vite når tiden er inne til å gjøre The Work.

Før du kan se din fiende eller uvenn som en venn, er du ikke ferdig med The Work. Det betyr ikke at du trenger å invitere vedkommende til middag. Du vet at du er ferdig med The Work hvis du bare opplever fred, ikke stress, når du tenker på den personen.

Styr deg selv – ikke andre

The Work er det viktig å innse at det finnes tre typer anliggender eller affærer. Du styrer dine affærer. Andre mennesker styrer sine affærer og Gud styrer sine affærer. Det vil si at du har ingen kontroll over andre menneskers eller Guds handlinger. De eneste handlingene du kan kontrollere, og som du har noe med, er dine egne.

Likevel er det veldig menneskelig å gå over på andres menneskers eller Guds banehalvdeler for å prøve å styre dem. Da glemmer vi ofte å styre vår egen banehalvdel. Når du får stressende tanker er det derfor viktig å spørre: Hvilken banehalvdel er jeg på nå?

– Mentalt lever vi ofte andres liv. Vi mener mye om andre mennesker, og glemmer å granske oss selv. Vi tenker: «Han burde gjort slik. Hun burde ikke sagt det.» Er det rart at vi føler oss alene? The Work er et verktøy som hjelper deg til å holde deg i dine egne affærer, sier Anne. Når vi mentalt lever andres liv, er det vanskelig samtidig å være til stede i vårt eget liv.

Utfyller loven om tiltrekning

The Work går som hånd i hanske med loven om tiltrekning. Denne handler om at vi får det vi fokuserer og tenker mest på. The Work kan styrke troen vår i forhold til drømmer vi har og mål vi setter oss.

– Vi bør bruke mye mer tid på å tenke på det vi vil ha, ikke det vi ikke vil ha. Å tenke på det vi vil ha mer av har mye sterkere kraft, og hjelper oss å skape den virkeligheten vi ønsker. Jeg skifter umiddelbart fokus til det jeg vil ha, det positive, når jeg oppdager at jeg tenker på noe jeg ikke vil ha. Men når jeg merker at jeg ikke tror på det positive utsagnet, det jeg vil ha, da gjør jeg The Work for å gi det positive utsagnet kraft, sier Anne.

En positiv tanke om noe vi vil ha er jo lite virkningsfull hvis du ikke tror på det. The Work kan hjelpe oss å snu på negative tanker som begrenser oss og styrke troen på at vi vil realisere våre drømmer.

The Work er som å lyse på troll slik at de sprekker.

Anne Kjølås, veileder i The Work

Finn genuine motbevis

Arbeidet med The Work begynner med å fylle ut et skjema som du finner på Internett (www.thework.com). Svar så ærlig og direkte som du kan og legg fra deg all snillhet og åndelighet. Så utforsker du de negative påstandene ved å spørre fire spørsmål til hver av dem.

Snu hvert av svarene dine helt rundt slik at de får motsatt betydning. Har du skrevet at «Laura er dum», så skriver du «Laura er klok». Så finner du tre genuine og konkrete eksempler fra ditt eget liv som beviser det nye utsagnet.

Så spør du om den nye påstanden er sannere eller mindre sann enn de opprinnelige stressende påstandene. Svaret kan bli at de to påstandene er like sanne, eller til og med at det siste positive utsagnet er mer sant. Slik vil den negative tanken du hadde miste sin kraft.

Eksemplene i helomvendingene er svært viktige, fordi de motbeviser de originale negative påstandene. Det kan være bitte små hendelser, og de trenger ikke være på samme livsområde som problemet ditt. Det viktigste er at eksemplene du finner oppleves som sanne for deg.

I begynnelsen kan det ta lang tid å finne eksempler på helomvendingene av de negative tankene. Kanskje kan en god venn kan hjelpe deg litt med å finne eksempler fra livet ditt når du gjør helomvendinger. Mange synes det er godt å ha hjelp av en The Work-veileder før du kommer skikkelig inn i metoden.

– Du kan bli forbauset over hvor mange svar du har inni deg selv. Når det gjelder negative projeksjoner på andre, er det veldig viktig å se på det som er ubehagelig i helomvendingene. Med The Work kan du oppdage at du faktisk har noe av det negative i deg selv, og dermed blir det lettere å forstå andre og sette deg inn i andres situasjon, sier Kjølås.

Også dypere tema

For å bli kjent med strukturen i The Work anbefaler Anne Kjølås og andre veiledere at vi begynner å jobbe med negative projeksjoner vi har på andre. Siden kan man også bruke The Work for å jobbe med dypere tema som depresjon, aggresjon, stress og dårlig selvfølelse.

– Jeg har vært vitne til at personer som har vært utsatt for overgrep har gjort The Work. Selv de klarer å finne situasjoner der de i helomvendingene har funnet eksempler på at de faktisk har gjort overgrep selv. Det kan være i liten skala, som å ha brukt overgriperen til å oppnå fordeler, eller at de har begått overgrepet om og om igjen i tankene, slik at de selv sørget for at «helvetet» fortsatte å leve inni dem. Dette er en kraftfull metode som får oss til å se ting du ikke ville fått tilgang til uten spørreteknikken, sier Anne.

The Work brukes også til å jobbe med små hverdagsproblemer, som ikke å få sove. For eksempel er det mange som lager seg historier om alle problemene som vil dukke opp når de ligger våken og ikke får sove. Hovedproblemet er ikke at man ikke får sove, men bekymringene man lager rundt søvnvanskene.

Oppsummert er The Work en enkel utforskingsprosess som kan hjelpe deg å finne nøkkelen til dine egne indre svar. Prosessen er med å åpne opp for den mentale klarheten du trenger for å kunne håndtere livets små og store utfordringer. Gjør du den jevnlig kan den hjelpe deg å skape din «himmel på jord».

Slik gjør du The Work

1) Fyll ut et «døm din neste» arbeidsskjema som du skriver ut fra www.thework.com. La alt det negative du tenker om en person få komme ut på arket. Ikke prøv å være snill eller åndelig.

2) Utforsk hvert eneste negative utsagn du har skrevet ned om personen ved å spørre:

– Er det sant? Vær stille og vent på et svar fra hjertet.

– Kan du helt sikkert vite at det er sant? Vær stille mens du lytter.

– Hvordan reagerer du, hva skjer, når du tror på den tanken?

– Hvem ville du være uten den tanken? Lukk øynene og se for deg at du er sammen med personen. Hva kjenner du og hva ser du?

3) Snu utsagnet helt rundt, slik at det får motsatt betydning. Finn tre konkrete, sanne og genuine eksempler fra livet ditt for hver helomvending. Hvert eneste omvendte utsagn er en mulighet til å oppleve det motsatte av din opprinnelige negative tanke og se hva du har til felles med personen du kritiserte.

4) Hent frem svaret du skrev under det siste spørsmålet på arbeidsskjemaet: «Hva vil du aldri oppleve med den personen igjen?» Hvis du skrev at du aldri vil oppleve å krangle med Sara igjen, skriver du: «Jeg er villig til å oppleve å krangle med Sara». Slik omfavner du virkeligheten slik den er.

The Work ressurser

På nettsiden www.thework.com kan du skrive ut gratis Work-materiale på norsk. Trykk på det norske flagget øverst på første side, klikk på «The Work»:

 • Veiledning for å gjøre The Work
 • Arbeidsskjemaer: «Døm din neste», «Døm din kropp» og «En overbevisning av gangen»
 • Fasiliteringsguide – en veiledning til de fire spørsmålene og helomvendigene
 • Universelle overbevisninger
 • Den lille boken – et utdrag fra boken «Elsk det som er» av Byron Katie

​Anne Kjølås er veileder i The Work, og tilbyr enkeltkonsultasjoner og privatkurs for store og små grupper. Hun kan kontaktes på telefon 934 32 359 eller e-post mail@heavenonearth.no.


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode