Skip to main content

Dette er lucid dreaming – en intelligent drøm

Lucid dreaming betyr at man bevisst drømmer. Lillian Høvik som ikke har gått på kurs og lært denne teknikken, kaller det for «intelligent drøm» fordi man kan påvirke hva man vil drømme.

En bevisst drøm eller en «klar drøm» er en drøm der man er klar over at man drømmer. I motsetning til vanlige drømmer som bare huskes, vil bevisste drømmer oppleves som om det er en virkelighet, og man vil i varierende grad være i stand til å endre det man drømmer etter egen vilje eller ønske. Bevisste drømmer kan inntreffe naturlig eller ved bruk av spesielle metoder og teknikker.

Selve bevisstheten inntreffer når den som drømmer skjønner at han eller hun befinner seg i en drøm. Det finnes flere forskjellige metoder som er utviklet for å fremkalle denne tilstanden. De baserer seg vanligvis på at personen skal gjenkjenne et element i en drøm og på den måten vekke bevisstheten uten å avbryte selve drømmetilstanden. Graden av bevissthet som oppnås varierer og setter også begrensninger for hvor stor kontroll personen har over sin egen drøm. Ved full bevissthet i drømme har man full kontroll over hvordan drømmen skal utspille seg.

Les også
Bruker lucid dreaming som teknikk for selvutvikling: Drøm deg til drømmelivet!

Bevisste drømmer varer i alt fra en brøkdel av et sekund til en halvtime eller mer. Drømmeren har, i motsetning til ved vanlige drømmer, god mulighet til å anslå varigheten. Den bevisste drømmens varighet og klarhet kan utvikles gjennom trening.
Mange mennesker opplever helt tilfeldig bevisste drømmer en eller flere ganger, og det er godt kjent at det er helt vanlig i barndommen. Bevisste drømmer skjer også oftere hos personer som er blitt kjent med fenomenet, for eksempel etter å ha lest om det. Det er ikke uvanlig å oppleve bevisste drømmer en gang iblant, men noen få kan ha bevisste drømmer jevnlig, opptil flere ganger hver natt.

De som opplever dette, beskriver ofte opplevelsen som spennende, fargerik og fantastisk. Mange sammenlikner det med en spirituell opplevelse og sier at drømmene har forandret dem og hvordan de oppfatter verden. Siden man er klar over – altså forstår at man drømmer – er det ikke problemer med å skille en drøm fra virkeligheten. Bevisste drømmer blir ofte beskrevet som ekstreme virkeligheter der de virkelige elementene i selve drømmen blir forsterket, og graden av dette kan man påvirke selv. Derfor er det også vanlig å huske bevisste drømmer lenger enn vanlige drømmer.

Gammelgreske skrifter
De tidligste referanser til fenomenet lucid dreaming stammer faktisk helt tilbake til gammelgreske skrifter. Filosofen Aristoteles (385 til 323 f.Kr.) skrev blant annet: «Ofte når man sover, er det noe i bevisstheten som erklærer at det som da presenterer seg bare er en drøm.» På samme tid brukte legen Galen fra Pergamon klardrømming som en form for terapi. I tillegg forteller et brev skrevet av Saint Augustine fra Hippo i 415 e.Kr. historien om en drømmer, doktor Gennadius, og viser til klarsynt drømming.

Studie om bevisste drømmer
En studie fra 2015 viste at mennesker som aktivt har drevet med meditasjon i lang tid, har en tendens til å ha mer bevisste drømmer enn de som ikke mediterer. Julian Mutz og Amir-Homayoun Javadi hevdet i studien at lucid dreaming er en «hybrid bevissthetstilstand» med funksjoner som tilsvarer å være i både våken tilstand og i drømmetilstand samtidig. Studien ble publisert i Neuroscience of Consciousness i 2017.

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.