Når de døde våkner

Nær-døden-opplevelser (NDO) ser ut til å være autentiske opplevelser som ikke bare kan reduseres til fantasi, frykt for døden, hallusinasjoner, psykose, bruk av rusmidler eller oksygenmangel. Det skriver en av verdens fremste forskere på NDO, kardiolog Pim van Lommel, som har endret sitt syn på livet og døden etter å ha forsket på dette siden 1986.