Skip to main content

Illusjoner og dagdrømming

Onsdag 26. januar er dagens kort «Seven of Cups», altså Sju begre. Kanskje kjenner du på et behov for virkelighetsflukt i dag. Pandemilivet tærer på oss alle. Pass bare på å komme tilbake til nåtiden før du drømmer deg altfor langt vekk.

Bildet av mannen ved vannet gir assosiasjoner til myten om Narcissus som ble så fortapt av sitt eget speilbilde at han gikk til grunne foran det. Men det er ikke bare seg selv denne figuren ser i vannet, det er også seks begre. Det siste begeret ved siden av seg enser han ikke. Seks begre er et annet kort i tarotstokken som handler om nostalgi og gode minner. Dette kortet er derfor en liten advarsel mot å tenke for mye på fortiden og hvordan ting kunne vært.

Kanskje har pandemien tatt fra deg verdifull tid og muligheter som kunne ført deg helt andre steder enn du er akkurat nå. Ingen av oss valgte dette, men alle må forholde seg til det og leve som best vi kan der vi er. Det er faktisk bare virkeligheten slik som den er her og nå som er av betydning.

Å dagdrømme eller tenke på fortid eller fremtid tar fra deg muligheten til å være til stede i øyeblikket. Selvfølgelig trenger vi å drømme oss vekk av og til, bare pass på at du bruker minst like mye tid på å være her og nå. Det er kun ved å være til stede der du er nå at du kan bevege deg mot dit du ønsker å være.

En siste betydning av kortet er at du trekkes i flere retninger og har vanskeligheter med å ta et valg. Gi det litt tid før du bestemmer deg. Husk at det ikke er gull, alt som glimrer.

Kortet er hentet fra kortstokken «The DruidCraft Tarot» av Philip og Stephanie Carr-Gomm, illustrert av Will Worthington. Les om kortene her: www.philipcarr-gomm.com/book/druidcraft-tarot


Denne artikkelen handler om…


Kirsten Lucie

Kirsten Lucie er spirituell veileder, tarotist og heks. Hun driver Hekseriet hvor hun tilbyr spirituelle veiledningstjenester med fokus på selvutvikling og indre vekst. Kirsten bruker tarotkort og intuisjon som verktøy for å hjelpe andre med å finne sin vei i livet.