Vannets skjulte hemmeligheter

Det er viktig med rent vann, men energien i vannet er viktigere. Vann i naturen renser seg selv. Lær av naturen og oppdag den mest effektive formen for vannrensing.  

Vann er langt mer enn en kjemisk formel. Vann er levende. Kroppen består av 70 prosent vann. Det er større vannmasser på jorden enn det er land. Skal vi forstå kroppen, naturen og verden vi lever i, må vi forstå vann og vannets skjulte og helbredene egenskaper. Av alle næringsstoffer, er det ingen som er viktigere enn kvaliteten og vitaliteten på vannet vi drikker, mener Irena Kristin Zimmermann.

For Irena ble det en aha-opplevelse av de helt store da hun oppdaget den omfattende og godt gjemte kunnskapen om vann. En av de fremste på dette området, er den banebrytende østeriske forskeren Viktor Schauberger (1885-1958). Men kildene går lenger tilbake. Allerede på 1700-tallet ble det studert og oppdaget mange av vannets skjulte egenskaper.

Irena kommer opprinnelig fra det gamle Øst-Tyskland (DDR), men bor nå i Norge. Med tysk grundighet leste hun seg gjennom gamle og nedstøvete bøker skrevet på et kronglete vitenskapelig språk. Begeistringen ble enda større da hun oppdaget at en ingeniør i Sveits har utviklet teknologiske løsninger basert på disse gamle prinsippene for vitalisering og rensing av vann.

Med nok kunnskaper og egen opplevelse av hvor godt dette vannet var for henne og sin egen families helse, sa hun opp jobben for å satse på vann. Hun startet sitt eget firma og importerer og selger nå disse banebrytende produktene for effektiv vitalisering av vann.

«Først må vi forstå naturen for så å kopiere den.»
Viktor Schauberger

Hva er spesielt med vann?

Vann i naturen er selvrensende. Når vann føres gjennom bekker og elver med liv og bevegelse tilføres det vitalitet og helt andre kvaliteter enn vannet som kommer ut gjennom vannkranen. Det er ofte vann oppbevart i stillestående vannmagasiner, ledet gjennom kilometer med rette, ofte gamle vannrør overmodne for utskiftning. Særlig i byene kan vannrørene være over 100 år gamle.

I naturen ser vi hvordan vann som står stille etter hvert blir «dødt». Det endrer PH-verdi og blir surt. Det samme skjer med vannet som kommer ut av kranen. Det er dødt. Er du i naturen og kan velge vann fra en frisk fjellbekk eller fra et myrhull med stillestående vann, velger du selvsagt bekken. Levende vann er basisk og gjør kroppen mer basisk ved å drikke det. Bakterier og virus trives ikke i basisk miljøer, og følgelig har levende vann en sterkt helsefremmende effekt ved å unngå akkurat dette.

I Tyskland helt tilbake til 1600-tallet ble det populært å rette ut elvene. Strake kanaler føyet seg inn i tysk ordenssans. Det ble mer lønnsomt for fraktskipene ved å unngå elveløp som naturen hadde formet i buer og sløyfer gjennom landskapet. Resultatet bortsett fra at frakteskipene kom raskere fram og brukte mindre drivstoff, var at fisken døde. Vannet ble surt, den omkringliggende vegetasjonen visnet og dyr, fugler og insekter forsvant.

Både for dyr og mennesker

Vann er levende. Det puster. Hvirvlingen øker oksygenopptaket i vann. Grunnvann forblir i bakken, men etter en stund stiger det til overflaten.

– Vi kaller dette for «modent vann». Det er nesten som en frukt som først kan plukkes fra treet når det er modent. Når fullmodent vann kommer opp av seg selv, inneholder det så å si ikke oksygen. Det blir først virvlet inn gjennom vannets lange reise fra kilden til utløpet, forklarer Irena Kristin.

Schauberger omtaler en slik vannkilde som skadelig både for dyr og mennesker om man drikker direkte fra kilden på grunn av vannets mangel på oksygen.

Irena Kristin Zimmermann på en messestand. Foto: Christian Paaske.

Når vann står stille, danner vannmolekylene klaser eller klustere, slik vi kan forestille oss en drueklase. Dette er en stagnasjon av vannet og er forstadiet til at vannet dør. Naturlig hvirvling av vann, spesielt i bekker, bryter ned disse formasjonene og vitaliserer vannet. Dette skjer også gjennom fordampning hvor regnvann gjennomgår en slik naturlig rensning ved å bli omgjort til skyer og falle nefd som regn. Det skjer også en naturlig rensning gjennom filtrering av grunnvannet i dypere mineralholdning stein og fjell.

– Er ikke oksygen en konstant faktor i vann?

Nei, vann kan oppta ulike grader av oksygen. For eksempel i en vitenskapelig studie i Texas drakk langdistanseløpere 1,2 liter oksygenrikt vann per dag i løpet av en uke. 8 av 10 idrettsutøvere oppnådde personlig rekord på 5000 meter med en forbedring på mellom 15 og 31 sekunder. Alle som kjenner til friidrett vet at dette er som å gå fra kretsmester til verdensmester, sier Irena Kristin.

En annen studie viste at vanlig kranvann inneholder 3 mg oksygen eller mindre per liter. Naturlig kildevann inneholder 11 mg, mens VortexPower-vann inneholder 15 mg eller mer.

Idrettsutøvere som drikker oksygenrikt vann eller VortexPower-vann, forteller om kjappere regenerering fysisk og psykisk, samt ingen stølhet etter trening eller konkurranser.

To polare krefter

– Du snakker om vitalitet i vann, men hva er det egentlig?

Viktor Schauberger mente at den beste læreren er naturen og han brukte mye tid på å observere den. Det undret ham hvordan fisk kan stå stille, tilsynelatende uanstrengt, selv i en bekk med en kraftig motstrøm. Det må være en annen kraft tilstede som motvirker strømmen. I hvirvelformasjonene i vannet oppdaget han to polare krefter. En aktiv og en passiv kraft med motsatt effekt og med et harmonisk samspill mellom dem, forklarer Irena Kristin.

Alt i naturen består av disse to kreftene. Pluss og minus, eller det han kalte en gravitasjonskraft og levitasjonskraft, eller en eksplosiv og en implosiv kraft. Vår teknologi og hele vår kultur er ifølge ham eksplosiv og aggressiv fordi den ikke samarbeider med naturen, men kun benytter seg av den eksplosive kraften og ikke kjenner til, ignorerer eller hemmeligholder den implosive kraften.

Det er i senere tid blitt omtalt som «0-punkts energi», avledet av flere av de matematiske strukturene vi finner i organisk vekst, som det gylne snitt, Fibonacci-tallene og andre. Det virker beslektet med eterisk energi, som chi eller prana som vi finner i østlige tradisjoner. Det er en mer subtil energidimensjon ut over det synlige og rent materielle.

I Tyskland kalte de vann fra gammelt av «flytende ånd.» Også homeopatiske prinsipper har relevans i denne sammenhengen og kan forklare hvordan vann kan oppta energier og frekvenser fra mineraler, og er enda en grunn til at levende vann er mer vitalt.

Andre vannrensningssystem

– Hva er forskjellen på denne formen for vannrensing og alle de andre vannrensningssystemene som finnes på markedet?

Ulike typer filtrering av vannet kan fjerne tungmetaller, bakterier, rester fra plantevernmidler og andre urenheter i vannet. Men selv om disse stoffene fjernes, har vannet likevel lagret de energimessige frekvensene fra disse stoffene, så vannet er fortsatt forurenset. Vannfiltrene kan også bli en oppsamling av bakterier om de ikke renses ofte nok. Det verste er likevel at vannet blir enda mer livløst etter å ha vært gjennom en slik rensning, uansett om det er kullfilter, osmose, dialyse, destillering eller andre metoder. Flaskevann havner selvsagt i samme kategori selv om det kommer fra en aldri så ren kilde. Det har en gang vært levende, men blir stillestående av å bli tappet på en plastikkflaske og stått lenge i butikkhyllene, sier Irena Kristin.

Vannets egenskaper

– Det virker som vann har egenskaper som er forskjellig fra andre flytende vesker?

Det antas at det er over 70 anomalier knyttet til vann. Det vil si egenskaper som ikke kan forklares ut fra kjente fysiske lover. Det meste kjente og opplagte er at is flyter. De aller fleste stoffer blir tyngre i fast form enn som flytende. Det gjelder ikke for vann. Is er lettere enn vann. Det legger seg på vannoverflaten istedenfor å synke til bunns som man burde forvente. Uten denne egenskapen ville vannene i naturen bunnfryse, vannsirkulasjonen stanse og liv i naturen ville ikke være mulig, sier hun.

Videre består vann av to gasser, to deler hydrogen og en del oksygen. Å blande to gasser burde gi en annen gass, men det blir vann. Ut fra fysikkens lover bør kokepunktet for vann på 100 grader egentlig vært minus 80 grader. Det samme gjelder smeltepunktet for is på 0 grader. Det burde egentlig være på minus 100 grader ut fra fysikken.

Dette er langt utenfor vitenskapelig allfarvei. Å beskjeftige seg med slike anomalier er foreløpig ikke del av mainstream vitenskapen. Det er overlatt til nysgjerrige og ukonvensjonelle pionerer som leter etter svar der andre ikke leter.

Hvordan vi kan lære mer om vann

Viktor Schauberger var neppe en så god skribent som han var forsker. Hans bøker er forholdsvis tungt stoff, og det er bedre å gi seg i kast med andre som har forklart og tolket hans arbeider, for eksempel Olof Alexandersson og hans bok «Living Water». Professor Gerald Pollack er en av dagens fremste vannforskere ut fra dette perspektivet. Dr. Batmanghelidj og boken «You are not sick, but thirsty», er også verdt å få med seg.

Dette er VortexPower

De færreste er så heldige at de kan hente vann fra en frisk rennende bekk, eller har et oppkomme av grunnvann eller andre naturlige gode vannkilder i nærheten. Sveitsiske forskere har fremstilt en form for hvirvelkammer som kan monteres på vannkranen. I løpet av sekunder vitaliseres vannet på nivå med vannet fra en bekk. Det er viktig med rent vann, men det er først og fremst energien i vannet fremkommet med naturlig hvirvling som transformerer og vitaliserer vannet. I fravær av tilgang på levende vann finnes nå tekniske løsninger som etterligner og forsterker naturens egne prosesser. Dette er fremtidens teknologi som samarbeider med naturen og fremmer levende livsprinsipper.

Les mer om Irena Kristin Zimmermann på eisenkraut.no