Skip to main content

Behandler kroppens livsenergisystem

Hva gir cellene våre liv? Hva er de bakenforliggende årsakene til at vi blir syke, og hvordan kan dette behandles? Her deler polaritetsterapeut Ulf Stefan Östgård litt av sin innsikt om kartlegging og behandling av kroppens livsenergisystem.

Om energimedisin i praksis

Av Ulf Stefan Östgård

I skolemedisinen har man kommet langt i prosessen for å forstå hvordan den fysiske kroppen fungerer, helt inn til cellenes minste funksjoner. Det man ikke har kunnet kartlegge ennå, er hva som gir cellene liv, og hvordan forbindelsen mellom tanker, følelser og kropp fungerer. Den kan dermed bare fortelle deler av hva som gjør oss syke.

Svaret finnes i kroppens energisystem. Mennesket mottar universell livskraft som gjennom et komplekst energisystem gir liv til tanker, følelser og celler. Når vi får kunnskap om hvordan det fungerer, forstår vi også hvor avanserte vi er, hvorfor vi blir syke og eventuelt hvordan vi kan bli friske. Universet er oppbygd av energier i ulike frekvenser, og ettersom alt er en del av samme energi, er også mennesket det.

Menneskets byggeklosser vibrerer med ulik frekvens ettersom hvilken tetthet de har. Skjelettet, som skaper selve strukturen i kroppen, har den laveste frekvensen. Deretter kommer muskler, indre organer, blod, hud, hår og nervesystem som vibrerer med høyre frekvenser. Vårt eget energisystem, følelser og tanker har en høyere frekvens. Sjelen er også en del av kroppen, og har den høyeste frekvensen.

Hvordan oppstår sykdom?

En sykdom manifesteres alltid først i kroppens energisystem. Mentale eller følelsesmessige spenninger skaper mørke områder i energisystemet, fordi flyten av livsenergi hemmes eller blokkeres. Blokkeringer medfører at cellene ikke kan arbeide optimalt og sirkulasjonen blir dårligere.

Hvis blokkeringen er kraftig eller langvarig, manifesteres den i den fysiske kroppen som smerte eller sykdom. Når tilstanden etter hvert behandles, kan det angripes på ulike nivåer.

Det vanlige innen vestlig medisin er at man forsøker å dempe smerten eller sykdommens forløp direkte i den fysiske kroppen. Hvis man lykkes, blir symptomene i den fysiske kroppen borte eller svakere, men årsaken ligger fortsatt ofte igjen i energikroppen. Da risikerer man at problemet gjenoppstår med samme eller lignende symptomer.

Årsak i livsenergisystemet

Hvis man angriper problemet via energikroppen, kommer man nærmere problemets kjerne, og det er større muligheter for at man oppdager årsaken.

Årsaken til at vi blir syke, og muligheten til å bli friske, ligger i livsenergisystemet. Innen polaritetsterapi har man avdekket hvordan livsenergisystemet fungerer, og hvordan man kan løse blokkeringer i livsenergien og gjenopprette balansen og vitaliteten i kroppen.

Vi tar inn ren livsenergi fra universet, hovedsakelig gjennom pusten. Energien distribueres ut i kroppen av energisentre, som vi vanligvis kaller chakraer. Hvert chakra har sine spesifikke egenskaper og oppgaver med hensyn til å gi kroppen liv, og i polaritetsterapi relateres de til elementer. De forskjellige frekvensene kategoriseres i fem ulike elementer ut ifra hvilke egenskaper energien har.

Årsaken til at vi blir syke og muligheten til å bli friske, ligger i livsenergisystemet vår, skriver Ulf Stefan Östgård. Denne illustrasjonen av kroppens energisystemer er laget av Alicia Gomez.

Eterelementet

Styrer alle rom i kroppen, og gjør slik at de andre elementene skal fungere i kroppen. Styrer også kommunikasjon og søvn.

Luftelementet

Styrer blant annet pusten, det parasympatiske nervesystemet og all transport i kroppen. På det fysiske planet er luftelementet knyttet til skuldre, nyrer og ankler. På det emosjonelle planet, hjertefølelser og begjær.

Ildelementet

Styrer blant annet temperaturen, fordøyelsen, vitaliteten, evnen til planlegging og strukturert tankevirksomhet. På det fysiske planet er ildelementet blant annet knyttet til hode, øyene, solarplexus, lever og lår. På det emosjonelle planet, sinne.

Vannelementet 

Styrer blant annet reproduksjon og alle væsker i kroppen. På det fysiske planet er vannelementet knyttet til bryst, blære, reproduksjonsorganer og føtter. På det emosjonelle planet, tilknytning.

Jordelementet

Styrer blant annet skjelett. Sentrum for fysisk overlevelse. På det fysiske planet er jordelementet knyttet til nakke, tykktarm og knær. På det emosjonelle planet, mot eller frykt.

Utenom elementene har vi også magnetiske poler i energikroppen som fungerer som motor for elementene. De sørger for at det er bevegelse og at de blir fordelt over hele kroppen. Hvert element har sine poler, og hvis de ikke fungerer som de skal, vil elementene bli svake. Det vil i sin tur medføre fysiske problemer.

Blokkeringer i ild og luft

Denne innsikten gir polaritetsterapeuten mulighet til å forstå og behandle sykdomsbilder som i skolemedisin betraktes som forholdsvis komplekse og diffuse.

Hvis man for eksempel har flere av følgende symptomer: lav energi, temperatursvingninger, hodepine, øyeproblemer, fordøyelsesproblemer, betennelser, varme utslett eller konsentrasjonsproblemer, vil det være en blokkering i ildelementet. Den kan være skapt av undertrykkelse av sinne eller overforbruk av ildenergien i form av stress eller for mye fysisk eller mental aktivitet.

Hvis symptomene er flere av følgende: pusteproblemer, nyreproblemer, nerveproblemer, problemer med anklene, smerter som forflytter seg eller ufrivillige bevegelser, vil det være en blokkering i luftelementet.

Gjennom erfaring har polaritetsterapeuten lært seg å bruke energifrekvensene i hendene kombinert med mental konsentrasjon for å kunne registrere og løse blokkeringene i elementene. Når livsenergien begynner å strømme uhindret gjennom kroppen, vil den fysiske kroppen begynne å fungere normalt igjen.

Behandlingstimen

Polaritetsterapeut Ulf Stefan Östgård har klinikk på Hamar.

En behandlingstime hos en polaritetsterapeut begynner med en samtale om hva du ønsker hjelp med, din livssituasjon og viktige hendelser i livshistorien som kan være årsak til problemet. Videre vil terapeuten se på kroppens konstitusjon, for å avdekke eventuelle blokkeringer.

Deretter starter behandlingen. Terapeuten plasserer hendene forskjellige steder på kroppen der blokkeringene er. Du vil oppleve at terapeuten holder eller lager vibrasjoner med hendene. Det som her skjer på et dypere plan, er at terapeuten bruker frekvensene i sine egne elementer og konsentrasjon for å løse blokkeringer og balansere elementene i kroppens energisystem.

Når så livsenergien igjen begynner å strømme, starter helbredelsen. På slutten av behandlingen er det mulig at du får noen enkle øvelser eller råd om forandringer som vil hjelpe helbredelsen.

Om artikkelforfatteren:

Stefan Östgård har studert polaritetsterapi i både USA og Norge, og har hatt egen klinikk på Lillehammer frem til 2009. Etter noen års pause, startet han opp igjen for et år siden, og klinikken ligger nå på Hamar i tilknytning til Villa Solgull.

Han er også utdannet adjunkt i matematikk og sløyd, og har jobbet innen skole og som meditasjonslærer i mange år.

I 2017 lanserte han boken Fra mineral til mester, som nå distribueres av Energica.

Nettside: www.energimedisin.net

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode