Skip to main content

Toleranse: å verdsette mangfold

«Alt som irriterer oss ved andre, kan gi oss en forståelse av oss selv», sa psykologen Carl Gustav Jung. Dagens kort lørdag 18. april er «Toleranse», en dyd som hjelper oss til å godta forskjeller og frigjør oss fra å være dømmende.

Tekst: Fra refleksjonskortet «Toleranse», The Virtues Project

Toleranse er en verdsettelse av mangfold, enten det gjelder kultur eller temperament. Det er å virkelig erkjenne at alle mennesker har følelser, behov, håp og drømmer. Det skaper enhet. Les om enhet her.

Det er å være tålmodig og tilgivende når andre feiler og samtidig vite når en skal forsvare rettferdigheten. Toleranse er å godta det vi ønsker var annerledes – med humor og velvilje. Den lar oss omfavne smerten så vel som gledene i livet.

«Alt som irriterer oss ved andre, kan gi oss en forståelse av oss selv.»

− Carl Gustav Jung, psykolog og psykiater

Å praktisere toleranse

Kortet er gjengitt med tillatelse fra The Virtues Project i Norge.

Jeg verdsetter forskjeller.

Jeg frigjør meg fra fordommer.

Jeg avstår fra å dømme meg selv eller andre.

Jeg tilgir feil.

Jeg godtar det jeg ikke kan endre.

Jeg balanserer aksept med rettferdighet.

Jeg er takknemlig for toleransens gave. Den utvider horisonten min.

Om kortet

Kortet er trukket fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. Foto: 2005 JupiterImages Corporation.

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.»

The Virtues Project i Norge

Facebook: Refleksjonskort

The Virtues Project International

Her kan du lese en artikkel om kortene: Bli bevisst på bruken av dyder

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode