Skip to main content

Initiativ til kreativ handling

Dagens kort 26. september er dyden initiativ. Hva betyr initiativ for deg og hvordan praktiserer du eller andre dette det i ditt liv? Her inviteres du til en refleksjon om denne menneskelige ressursen, basert på tekst fra et refleksjonskort skapt av The Virtues Project, som er et internasjonalt prosjekt om dyder og visdom.

Tekst: Fra «Refleksjonskort: 100 dyder» ved The Virtues Project

Teksten på refleksjonskortet «Initiativ» lyder slik:

Initiativ er originalitet og kreativitet i handling. Når vi tar initiativ, uttrykker vi dristig nye ideer, oppdager en ny metode eller finner en annen måte å løse et problem på.

Vi lever livene våre med ansvarsfullhet. Vi venter ikke på at andre skal minne oss om eller presse oss til å handle. Vi godtar ansvar som en stimulerende mulighet til å anvende våre egne ideer.

Vi tar en utfordring med entusiasme. Vi bruker skjelneevnen vår for å finne nye veier. Vi bruker kreativiteten for å bringe noe nytt inn i verden. Med initiativ våger vi å være originale.

«Hva du en kan gjøre eller drømmer at du kan, så sett i gang. Dristighet innehar genialitet, kraft og magi.»

Johann Wolfgang von Goethe
Kort fra kortstokken «Refleksjonskort: 100 dyder» ved The Virtues Project, gjengitt med tillatelse av Helge og Linda S. Kragh.

Å praktisere initiativ

Jeg har mot til å være original.

Jeg løser problemer med kreativitet.

Jeg ser utfordringer som muligheter.

Jeg har tillit til at jeg kan komme med nye ideer.

Jeg engasjerer meg med entusiasme.

Jeg er en pionér.

Jeg er takknemlig for initiativets gave. Det er et springbrett for kreativiteten min.

Om kortene

Kortet over er trukket fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. Refleksjonskortene er oversatt til norsk av Brit Johanne Drageset og Linda S. Kragh. Denne norske utgivelsen er fra 2007, i regi av Kragh Impuls. 

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.»

(Fra The Virtues Project, inspirert av et kjent sitat av Bahá’u’lláh, grunnlegger av bahá’i)

The Virtues Project i Norge

The Virtues Project International

Facebook: The Virtues Project Official Page

Her kan du lese litt mer om dyder og Refleksjonskortene: Bli bevisst på bruken av dyder

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode