Skip to main content

Dette skjer på himmelen i april

Så langt i år har vi hatt en heller sjelden astrologisk begivenhet. I godt som hele tre måneder fra februar og ut april har samtlige planter gått såkalt direkte.

Planetene har hatt og har en fremadgående drivkraft som sikrer oss en underliggende kosmisk drahjelp til å få til ting vi vil gjøre eller oppnå. Er det fortsatt noe du vil sette i gang, har du enda denne måneden til å benytte deg av disse flotte kosmiske energiene. Når det er sagt, bør vi også være klar over at april byr på nok en heller sjelden astronomisk begivenhet. Vi har hele tre sol/måne hendelser som kan bringe med seg både utfordringer som fremgang og glede. La oss se litt nærmere på disse.

Aprilsnarr?
På ingen måte. Universet driver ikke med slike ting. Men at vi har en nymåne den 1. april kan sikkert få noen til å finne på noe gøyalt. De astronomiske fakta er at denne nymånen finner sted i driftige Væren som i utgangspunktet er en kjempeflott kombinasjon for å sette i gang med saker og ting vi ønsker å gjøre.
At mesterhealeren Chiron er sammenfallende med nymånen, forteller oss at dette er et særdeles gunstig tidspunkt for å sette i gang med å heale og lege vår kropp, sinn og sjel. I tillegg står frittenkende og revolusjonære Uranus i et gunstig forhold til nymånen. Dette er toppers argument for å frigjøre oss fra gamle tankemønster og drive frem nytenkning og sette dette ut i livet.

Mer sol/måne hendelser
Fullmånen den 16. april i diplomatiske Vekten, står i et utfordrende forhold til opprydningsklare Pluto, ønsketenkende Jupiter og illusoriske Neptun. Dette kan bli en kritisk og spenningsfylt tid for både deg, meg og verden for øvrig. Ting som har vært hold skjult vil komme for en dag. Dette kan lage splittelser og skape avstander mellom folk, politikk og samfunn. Dette er en tid for å ha rent mel i posen. Ikke engasjere seg mer enn man må.

Den siste sol/måne begivenheten skjer på månedens siste dag og er ikke mindre enn årets første solformørkelse. Solformørkelsen skjer i jordnære og økonomibevisste Tyren, og står tett opptil uforutsigbare og iderike Uranus. Kan bli en tid med forvirring hvor noen av oss samt verden for øvrig må tenke i nye baner angående hva vi står for og vår egenverdi. Men med gode og konstruktive energier fra krigsguden Mars ser det ut til at vi vinner dette «slaget» så lenge som vi ikke gir opp underveis.

Les også:
Horoskopet for mars og april
Mars stjernetegn Væren
Aprils stjernetegn Tyren


Denne artikkelen handler om…


Tore Lomsdalen

Tore Lomsdalen har en doktorgrad i arkeologi fra University of Malta hvor han forsket på kosmologi i forhistoriske megalittiske templer på Malta. Han har også en mastergrad i kulturell astronomi og astrologi fra University of Wales Trintity Saint David, UK. Tore har bred internasjonal erfaring. Han holder kurs, foredrag, presentasjoner og har utgitt artikler om astrologi, kosmologi og arkeoastronomi. Se astrolom.no