Skip to main content

Osteopater og naprapater blir autorisert helsepersonell

En lovendring om autorisasjon av ostepoater, naprapater og paramedisinere er ferdigbehandlet og trer i kraft fra 1. mai 2022. I løpet av kort tid vil Helsedirektoratet åpne for individuelle søknader om autorisasjon for de nevnte yrkesgruppene etter helsepersonelloven.

Tekst: Norsk Osteopatforbund/NTB og Elisabeth H. Reynolds

I løpet av kort tid vil Helsedirektoratet åpne for individuelle søknader om autorisasjon for osteopater, naprapater og paramedisinere. I søknadsperioden blir det en overgangsperiode der hver enkelt osteopat, naprapat og paramedisiner fortsetter som før.

I desember 2018 søkte Norsk Osteopatforbund om autorisasjon av yrket osteopat. Saken har vært grundig utredet og flere høringer er gjennomført. I september 2021 fremmet regjeringen proposisjon 236:L, «Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)».

Helse- og omsorgskomiteen leverte en positiv innstilling i februar i år, som også inkluderte autorisasjon av manuellterapeuter. Det ble i mars gjennomført første- og annengangs votering på Stortinget, og i statsråd 25. mars ble loven godkjent av Kongen og regjeringen. Loven trer i kraft 1. mai 2022.

I samme tidsperiode ble det også gjennomført høring om nødvendige endringer i Lov om Pasientskade mv (pasientskadeloven), som følge av autorisasjon av nye yrkesgrupper.

Trygghet for pasienten

Hovedformålet med en autorisasjonsordning er å ivareta pasientenes sikkerhet.

Etter hvert som søknader blir behandlet vil kvalifiserte osteopater, naprapater og paramedisinere få et helsepersonellnummer (HPR), på lik linje med annet autorisert helsepersonell. For pasienter og samarbeidspartnere vil dette bety en trygghet i at den som innehar titlene «osteopat», «naprapat» eller «paramedisiner» (ambulansepersonell) har nødvendig kompetanse.

Lovendringene vil imidlertid ikke gi noen form for refusjon fra Helfo, og pasienter vil betale som normalt for behandling. Osteopater har i lang tid hatt momsfritak (fritak for mva – merverdiavgift), og dette blir nå permanent ved at osteopater blir autorisert helsepersonell.

Les mer her:

Om osteopati og for å finne osteopater, se Norsk Osteopatforbunds hjemmesider, osteopati.org

Om naprapati og for å finne naprapater, se Norges Naprapatforbund og Naprapatlandslaget.

Om paramedisin/ambulansepersonell: Norsk Paramedic forening

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode
   Utilgjengelige rabattkoder
   7700008 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701026 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701040 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701056 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701062 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701127 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701129 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701158 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701173 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701308 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701331 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701343 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701365 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701378 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701389 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701399 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701408 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701429 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701463 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701466 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt