Skip to main content

Vil du ha et integrert helsevesen?

Hver enkelt av oss har mulighet til å påvirke hvordan naturlig og bivirkningsfri behandling skal tilbys i fremtiden. Noe vi kan gjøre er å delta i forskning om denne typen behandling.

Tekst: Elisabeth H. Reynolds    Foto: Arman Zender/Shutterstock.com

Både i Norge og ellers i verden lengter mange etter et mer integrert offentlig helsevesen. Et helsevesen der seriøs, naturlig og bivirkningsfri behandling tilbys ved siden av vanlig skolemedisinsk behandling. Et helsevesen der leger og alternative behandlere samarbeider for å kunne tilby optimal behandling og veiledning for hver enkelt pasient. Man ville fått gode råd om hvilke typer helhetlige og naturlige behandlingsformer som har vist seg å ha god effekt på spesifikke lidelser, samt råd om valg av behandler. Der kunne man fått i hvert fall deler av behandlingen dekket, spesielt der det viser seg at behandlingen er virkningsfull og viktig for at pasienten skal fungere i hverdagen.

Dette virker kanskje som en drømmeverden nå, men faktum er at det skjer ting både i Norge og på verdensbasis som virker lovende for et mer integrert helsevesen i nokså nær fremtid. For eksempel har yoga og mindfulness blitt stuerent blant leger og høyt utdannede, og alternativmedisinsk behandling finnes ved omtrent hvert fjerde norske sykehus. Verdens helseorganisasjon (WHO) har et mål om at alle medlemslandene skal forholde seg mer proaktive til feltet alternativ behandling, spesielt med tanke på kvalitet og sikkerhet.

Mange pasienter med kroniske og komplekse sykdommer ønsker et helhetsorientert behandlingstilbud, der det tas hensyn til både kropp, psyke og pasientens egne erfaringer. De ønsker behandlinger som har en bredere og dypere sykdomsforståelse, der behandlingen av de grunnleggende årsakene til sykdom har større betydning enn symptombehandlingen. Pasientene etterlyser også behandlingsformer hvor de selv kan være aktive og ha innflytelse.

Faktum er at mange opplever at etablerte behandlinger i helsevesenet har dårlig eller ingen effekt på deres sykdom. Når de spør sine leger om naturlige og bivirkningsfrie behandlingsformer, eller forteller om sine erfaringer med slike behandlinger, blir de møtt med fordommer, skepsis og mangel på kunnskap. Dette er skremmende, med tanke på hvor stor makt leger og legemiddelindustrien har i samfunnet vårt, både i form av økonomisk makt og bestemmelsesmakt over andres liv.

Det er kostbart å være kronisk syk og ha helseplager, både for samfunnet og den enkelte, spesielt hvis man har erfart at vanlig legemedisin ikke er nok for å bli frisk eller holde seg frisk og man er avhengig av alternativ behandling for å holde ut i hverdagen. Dette gjelder særlig kroniske sykdommer, langvarige smertelidelser og såkalt «uhelbredelige» sykdommer og psykiske lidelser. Men det gjelder også forebygging og behandling av vanlige plager som fordøyelsesplager, hodepine, rygg- og leddplager, stressrelaterte plager og vanlige infeksjonssykdommer som forkjølelse og influensa.

Mange etterlyser et bedre tilbud til for eksempel kreftpasienter som ønsker naturlig og bivirkningsfri støttebehandling i tillegg til skolemedisinsk behandling. Det samme gjelder mange av dem som går fast på kolesterolsenkende eller blodtrykkssenkende medisiner. De har behov for bedre individuell veiledning og anbefalinger om hvilke behandlinger og naturlige tilskudd som er bra for dem, som har god kvalitet og god effekt. Dette gjelder for svært mange typer pasientgrupper. Det er en gigantisk jungel av tilbud ute i markedet, og det er forvirrende for folk flest å finne frem til hva som har potensielt best virkning for deres unike kropp og helsesituasjon.

Når man skal fremme saker på Stortinget, har resultater fra undersøkelser og forskning stor betydning for beslutningsprosesser. Noe hver enkelt av oss kan gjøre for å påvirke tilgangen til naturlige og bivirkningsfrie behandlingstilbud i fremtiden, er å delta i forskning og undersøkelser om såkalt «alternativ og komplementær» behandling.

En aktuell undersøkelse som pågår nå i vår handler om hva vi tenker om behandlingsvalg nå og i potensiell fremtid. Målet med studien er å finne ut hvordan våre holdninger til helseomsorg påvirker våre valg av behandling. Alle deltakere er anonyme og alle som vil kan delta på Internett via denne linken: http://bit.ly/1HmZRLw. Det er fritt frem å dele linken med andre.

Studien ledes av seniorforskerne Agnete E. Kristoffersen og Anita Salamonsen ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Den første rapporten om resultater fra studien vil etter planen foreligge mot slutten av 2015, men allerede 30. september vil en kort rapport av resultatene være tilgjengelige.


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode