Skip to main content

− Krigen i Ukraina tar endelig slutt

Som klarsynt og medium ser Wenche Karlsen at krigen i Ukraina endelig tar slutt, forhåpentligvis i første halvdelen av 2023, som følge av at Vladimir Putin blir avsatt som president. Verden oppleves til tider urolig, da det er mye som skal frem i lyset, sier hun.

Medium Wenche Karlsen om 2023

Wenche Karlsen jobber som spirituell veileder, medium, coach og healer, og hun er også tankefeltterapeut (TFT), massør og biofotonbehandler. Wenche driver bedriften Terapi & Massasje i Våler i Østfold ved siden av arbeid som veileder i Veiledertjenesten med profiler på klarsynte.no og minkrystallkule.no.

Mange av hennes innringere er opptatt av krigen i Ukraina, forståelig nok, og mange frykter tredje verdenskrig. Det tror ikke Wenche skjer.

− Jeg har troen på at vi får en ende på krigen, siden «noen» vil på et vis gripe inn og avsette Putin. Jeg tror at andre del av 2023 vil oppleves mer stabilt og at man setter mer pris på «friheten» vi har, sier hun.

Ellers er mange nå naturligvis opptatt av økte priser overalt og flere konkurser. Starten av året 2023 blir preget av mye usikkerhet, spesielt økonomisk på grunn av renteøkningen og høye strømpriser, fornemmer Wenche. Men hun tror situasjonen vil bedre seg mot slutten av året.

Mange kjenner på gleden over at vi er ferdige med restriksjoner og nedstengelser etter covid 19. Heldigvis ser Wenche ingen flere covid-restriksjoner.

− Selv om det blir en del uro også i 2023, tror jeg likevel mange vil føle i begynnelsen på 2024 at vi har lagt fra oss en urolig tid. Vi ser fremover igjen heldigvis!

Ny president i Russland

Faren for at krigen i Ukraina skal eskalere er mye mindre fremover, skal vi tro Karlsen.

− Vi får en avklaring i krigen, muligens fordi noen andre griper mer inn og det vil gå i Ukrainas favør. Russland har tapt mye mer enn hva de innrømmer. Det vil fremkomme opplysninger om enorme massegraver i Ukraina. Situasjonen har vært verre enn hva som er fremstilt i media dessverre.

Følgen av at Putin blir avsatt er naturligvis en ny president.

− Jeg tror det vil komme ny president i Russland innen det nye året er omme. Dette vil få mye oppmerksomhet. Det blir en tøff jobb og det vil ta tid for Russland å få landet på fote igjen, om de noen gang klarer det, sier hun.

Et anslag fra russisk etterretning er at rundt 260 000 menn har forlatt Russland etter Putins ordre om å delvis mobilisere ytterligere 300 000 menn til krigen den 20. september. Og Wenche er sikker på at mange flere vil følge etter.

− Mange russere skammer seg over sitt eget land. De har en lang vei å gå for å rette opp i skadene som Putin og co har forårsaket, sier hun.

Terror i Danmark

Når vi spør hvilke andre land og områder i verden som vil få økt fokus ellers, får Wenche inn beskjeder om at vi kommer til å rette blikket mot Danmark.  

− Det vil være flere (eller en stor) hendelse spesielt i Danmark som får fokus. Dette vil være terrorhandlinger som tar flere liv. Dette medfører flere demonstrasjoner mot regjeringen, siden det ønskes enda strengere innvandringspolitikk.

Flere naturkatastrofer

Dessverre fornemmer Wenche flere naturkatastrofer både i Norge og verden ellers.

− Det blir store flomområder i Sudan og Pakistan som vil ta mange liv. Vi vil se noe økt fokus på området, men ikke nok dessverre, sier hun.

Også i Norge vil vi få naturkatastrofer som mye nedbør og jordras.

− Mye nedbør vil være utfordrende flere steder som igjen vil gi flere jordras. Dette vil ta liv flere steder.

Utfordrende privatøkonomi

Skal vi tro Wenches spådom, kan vi vente oss enda høyere matpriser i en periode, som vil skape stor frustrasjon for store grupper. Renten blir en utfordring for mange, og parallelt med fortsatt skyhøye strømpriser i Sør-Norge vil det bli vanskelig for mange, både familier og enslige.

− Mange, kanskje spesielt enslige vil slite med å beholde leilighetene sine. Pengene strekker rett og slett ikke til på grunn av høye utgifter.

Som følge av dette, vil flere bli opptatt av sparetiltak og kanskje ikke kjøpe så mye som før.

− Vi får økt fokus på matsvinn og mange vil etterstrebe og leve enklere. Dette henger sammen med økte matpriser, større fattigdom i verden og ikke minst høyere strømpriser, sier Wenche.

Dessverre ser hun at de høye strømprisene fortsetter.

− Vi er inne i en tøff vinter i Norge når det gjelder strømprisene. Det legger et stort press på Støre og co, og det vil bli mange aksjoner vedrørende dette. Støre blir ikke mer populær med avgjørelser han tar, og som dessverre ikke hjelper nevneverdig for enkeltpersoner og bedrifter. Mange bedrifter må legge om driften, og mange klarer ikke utgiftene og må legge ned. Støtten Støre og co tilbyr bedrifter vil være for lav. Vi må nok lære oss å leve med høyere strømpriser enn hva vi har hatt tidligere, sier Wenche.

Ellers fornemmer hun heldigvis at renten vil normalisere seg noe mot slutten av 2023.

Økt press på regjeringen

Det kan nok og vil nok bli diskutert opp og ned i mente hvor god den sittende regjeringen er for majoriteten av folk i Norge.

− Det vil bli økt press på regjeringen om mer og/eller bedre støtteordninger, spesielt for små bedrifter for å unngå konkurser. Det vil bli en del demonstrasjoner og protester mot sittende regjering. Budskapet fra mange er at oljefondet bør brukes mer. Regjeringen vil bidra med noe, men langt fra nok. Mye sendes ut av landet, som igjen skaper frustrasjon.

Angående det grønne skiftet mot økt fokus på klima og bærekraft, ser Wenche at Norge er godt i gang med dette – noe som vil fortsette på en god måte i Norge, selv om det er både kostbart og krevende.

− Vi har lenge sett at elektriske kjøretøy har fått innpass, og transportnæringen og industrien er på vei til å følge etter. Det samme vil vi se i maritim sektor. Her vil vi de neste årene se stor utvikling og verden får mindre og mindre utslipp, heldigvis.

Stadig presset helsesektor

I helse- og omsorgssektoren ser Wenche en stor mangel på helsepersonell i årene som kommer. Og neste år tror hun det vil bli enda større fokus på psykisk helse og psykiatri. Det siste tror hun skjer på grunn av stadig flere enkelthendelser og drap som kunne vært unngått hvis psykiatrisk helsehjelp hadde fungert bedre.

− Det vil være stor mangel på helsepersonell i årene som kommer. Det vil være et ekstremt stort press på helsepersonellet og flere og flere vil falle fra på grunn av det store presset. Det vil bli økt fokus på lønnsnivået til helsepersonell.

Utdanningsmessig ser hun det vil komme forslag til endringer som gjør det lettere å få arbeidskraft til en svært presset helsesektor.

Mer kreft og slag

Noe Wenche synes er ekstra vanskelig å kjenne på som klarsynt, er tema hun får opp om enkeltpersoner og sykdom i løpet av neste år.

− Selv om flere og flere ble mer oppmerksom på livstil og helse, er det likevel mange «tilsynelatende» spreke som blir alvorlig syke. Tidligere fikk én av tre påvist kreft for eksempel, og her er jeg redd det blir en økning. Vi ser også en stor økning slagpasienter som igjen krever mye av helsesektoren, sier Wenche.

− Det blir også mye «følge» sykdommer etter massevaksinasjonene. Kanskje burde en også begynne å se enda mer på tilsetninger i maten vi spiser?

Fortsatt økonomisk vekst i Norge

Veksten som har vært i norsk økonomi vil fortsette i 2023, spår Wenche. Men dette gagner ikke nødvendigvis folk flest.

− Ikke på samme nivå, men jeg tror ikke vi får et så stort fall i boligprisene som enkelte mener vi får. At det går godt for «Norge» betyr ikke nødvendigvis at den vanlige «mannen i gata» har nok. Det er spesielt små og mellomstore bedrifter som vil slite og det vil bli mange konkurser, tror Wenche.

Brudd mellom Märtha og Durek?

I året som kommer vil vi fortsette å se mer av Durek Verrett i mediebildet, tror Wenche. Det samme gjelder Putin, men oppmerksomheten mot ham vil snu mot slutten av året.

− Vi ser allerede at Durek føler seg misforstått og det vil fortsette, ting ble ikke som han hadde tenkt. Og det handler ikke om rasisme, selv om det blir brukt som en unnskyldning.

Angående de kongelige, fornemmer hun ikke noe kongelig bryllup med det første.

− På et tidspunkt har jeg følelsen av brudd mellom prinsesse Märtha Louise og Durek, men om det blir i 2023 eller året etter gjenstår å se, sier Wenche.

For de som lurer på hvordan hun får inn informasjon, er det en kombinasjon av flere ting.

− Det er vanskelig å si hvor eksakt informasjonen kommer fra – magefølelse, klarsyn, guider, kjært barn har mange navn. Jeg bare «vet» at sånn blir det og som oftest stemmer det. Jeg kunne nok ikke jobbet med det i over 10 år om det ikke var en viss sannhet i det jeg fomidler, sier hun med et stort smil. Likevel synes hun det kan være litt vanskelig å forutse presise tidspunkt for når ting vil skje.

Wenche Karlsens nettside: wenchekarlsen.no

Hennes profiler i samarbeid med Veiledertjenesten: klarsynte.no og minkrystallkule.no.

Artikkelen over ble også publisert i Medium Årshoroskop 2023.

Les også:

Kanalisering av Lilli Bendriss for 2023:
− Send kjærlighet og ikke døm i disse turbulente tider

Lisa Evelyn Rækstad med kortlesing og kanalisering:
År 2023 vil bli preget av inspirasjon, kreativitet og individualitet

Medium Kim Are Stende om 2023:
− Medfølelse og vennskap blir mer sentralt

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode