Skip to main content

Vil bli en sterk stemme for alternativ spiritualitet

Fire ildsjeler fra alternativbevegelsen i Norge har gått sammen om å skape et nytt trossamfunn som er åpent for nyere tanker og ideer og ønsker å bli et sterkt og samlende talerør for alternativt spirituelle i Norge.

Alternativt Spirituelt Forbund (ASF) er et helt nytt tros- og livsynssamfunn som ble etablert nå i høst. Det passer for alle som erkjenner sin åndelige natur og er opptatt av spiritualitet, men som ikke nødvendigvis ønsker å tilhøre én bestemt religion eller trosretning. Det er et åpent, undrende og søkende samfunn for spirituelt interesserte som ønsker samlingssteder og fellesskap med andre alternativ spirituelle.

− Vi ønsker å samle det alternative miljøet i Norge og være en kraft og et sterkt talerør for oss som er alternative i samfunnet. Vi ønsker å få en plass ute i samfunnet, bli med i debatter, skrive leserinnlegg og være synlige, sier Henning Jon Grini, som nå er daglig leder i dette nye trosforbundet. Frem til 2014 var han redaktør i Ildsjelen, som var et alternativt magasin han tok initiativ og som eksisterte i 12 år frem til 2014 da det fikk nye eiere og byttet navn til Mystikk.

Henning Jon Grini er daglig leder i Alternativt Spirituelt Forum.  

Forbundet ønsker å være en sterk stemme og kraft utad i samfunnet på vegne av alle som søker og anerkjenner alternativ spiritualitet. Grini sender for eksempel stadig leserinnlegg til kjente aviser og medier, senest til Dagbladet, fordi de vil være synlige. De ønsker å samle alternativt spirituelle som en gruppe med felles interesser som kan møtes, snakke sammen, ha foredrag og skape et sterkt fellesskap.

− Det finnes jo andre slike trossamfunn, men ofte er mange av dem sentrert rundt ett tema som for eksempel sjamanisme eller mediumskap. Da favner det ikke helheten med alle som har forskjellige tanker rundt det spirituelle og åndelige. Det er mange forskjellige praksiser og retninger, og vi ønsker å favne alle disse, sier Grini.

Per i dag finnes det også noen andre lignende trossamfunn, blant annet Holistisk Forbund, Kosmologisk Livstro, Sjamanistisk forbund og Norsk Spiritualistisk Trossamfunn.

Vil løfte ordet «alternativ»

I logoen har AFS et icosahedron, fordi den med sine 20 likesidede trekanter symboliserer perfekt symmetrisk harmoni og balanse. Icosahedronet er kjent siden antikken og symboliserer vannelementet, ifølge filosofen Platon. Vannelementet symboliserer bevegelse, flyt, kreativitet, intuisjon, fantasi og forandring, noe de synes passer perfekt for Alternativt spirituelt Forbund.

I Norge har pressen og TV-programmer som Folkeopplysningen på NRK bidratt til å gi ordet «alternativ» et litt negativt og utskjelt preg. Hvorfor har dette nye forbundet likevel valgt å bruke dette begrepet?

− Vi har også valgt ordet «alternativt» med vilje for å løfte ordet, siden det har fått så mye negativ omtale spesielt i mediene. På Alternativmessene har jeg opplevd at da mediene skrev om disse messene, så fant de helst frem til det som var mest useriøst eller mest latterlig i deres øyne, og så skrev de om det. Det føltes så frustrerende og urettferdig. Vi ønsker å få en seriøs stemme som kan rette opp i ordet «alternativ» og gjøre det mer sturerent igjen, sier Grini.

På nettsiden deres alternativspirituell.no skriver styret at «Ordet alternativ bevissthet og spiritualitet er beskrivelsen av den nye forståelsen av det spirituelle som vokste fram i slutten av forrige årtusen og begynnelsen av dette. Selv om ingen kan definere eksakt hva Alternativ bevissthet er, så vil alle som hører det ha en sterk følelse av hva det er.»

Videre skriver de at forbundet er et «alternativ til alle tidligere religioner, trossystemer og dogmer. Vi forkaster overhodet ikke all tidligere erfaring og visdom, men vi er heller ikke bundet av sannheter og dogmer hugget i stein. Av den grunn er ikke Alternativt Spirituelt Forbund talerør for noen enkelt gruppe innenfor det alternative. Vi rommer alle grupperinger som ønsker å være med oss på denne reisen.»

Styret i Alternativt Spirituelt Forbund består av Henning Jon Grini, Per Henrik Gullfoss, Tone Isis Briana Holberg og Hanne Isabel Thorsdalen Styr. Alle har mange års erfaring og fartstid med studier og arbeid innenfor flere ulike typer alternativ spiritualitet. Her kan du lese om dem.

Sjelelig verdigrunnlag

Menneskets sjelelige utgangspunkt og troen på at vi er multidimensjonale energivesen står sentralt i det nye forbundets verdigrunnlag, som går slik:

Logoen til AFS er et icosahedron omgitt av tre ringer, med en tanke om at de representerer sirkelens helhet samtidig som de lager en portal inn i det ukjente.
 • Mennesket innehar en evig sjel. Sjelen overlever døden og lever videre i andre dimensjoner av eksistens.
 • Mennesket er et multidimensjonalt energivesen, og innehar både magiske og psykiske evner som kan kommunisere gjennom tid og rom.
 • Jorden er en levende planet blant mange andre i universet som inneholder liv og bevisste skapninger.
 • Vi er sjeler som gjennom den jordiske erfaring utvider og ekspanderer vår eksistens.
 • Vi anerkjenner opplevelsen av den spirituelle enhet som en dyp mystisk erkjennelse.
 • Sjelen kan leve flere liv, reinkarnere, både i denne verden og i andre.
 • Opplevelsene som møter oss i dette livet er forbundet med vår sjels tidligere erfaringer i denne og andre dimensjoner av virkelighet.
 • Gjennom det jordiske livet gis sjelen en mulighet til å utvide sin evne til å holde lys, kjærlighet og bevissthet.
 • Sjelen fortsetter sin utviklingsprosess på den andre siden.
 • Universet består av et felt av energi som gjør det mulig å innhente informasjon via psykiske evner som klarsyn, klarhørsel, klarsansing, intuisjon, kanalisering, divinasjon m.m.
 • Det er mulig å kommunisere med de som har forlatt sin kropp og eksisterer på den andre siden.
 • Det eksisterer mange former for liv og bevisstheter i vårt univers. Det er mulig å opprette kontakt med disse bevissthetene.
 • Dyr, fugler og andre skapninger har en form for sjelelig eksistens enten den er individuell eller kollektiv.
 • Mennesket er medskaper av sin egen skjebne, og skjebne og fri vilje er ikke motsetninger.
 • Universets lover er slik at du vil møte konsekvensene av dine tanker, ord, handlinger og følelser. På det sjelelige plan har vi godtatt og akseptert også de utfordrende erfaringene i våre liv.

Er dette noe du liker og kjenner deg litt nysgjerrig på, kan du sjekke forbundets nettside: alternativspirituell.no

Relaterte saker:

Hva er galt med å være åndelig? Spirituell – religiøs uten religion

Hva er spiritualitet?

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode