Skip to main content

Musikken som styrker kroppens egen healing!

Musikk tunet til 432 hertz er omtalt for sin helbredene effekt. Daglig lytting til 432 hertz musikk kan virke avspennende, og på denne måten bidra til en følelse av velvære.

Har du merket at en viss type musikk trigger danseløven i deg? Mens en annen melodi hjelper deg til å slappe av? Energi-frekvensen som musikken er tunet inn på, ser ut til å kunne påvirke hjernebølgene våre slik at du kan bli mer avslappet. Et søk på YouTube etter musikk tunet til 432 hertz, vil gi deg et godt utvalg å velge i. Kanskje noe å høre på hjemme i stua eller før du skal sove? Det finnes musikk for meditasjon, og mer dansbare sanger som er tunet til 432Hz frekvensen. Du kan til og med søke på Bob Marley eller Avicii.
Et annet alternativ er å besøke en lydhealer eller å delta på et lydhealingarrangement der man velger å bruke 432 hertz som sin referansetone.

Perfekt til søvn, meditasjon og yoga
I over ni år har Nina Lundgård, NLP Coach, yoga lærer og kursskaper, jevnlig brukt energifrekvensen 432 hertz sammen med yoga og meditasjon.
– For min del hjelper det hvis man er stresset, eller musikken hjelper meg til å tenke positivt, sier Lundgård.

Ifølge Lundgård kan man behjelpe det emosjonelle ved lettere å kunne gi slipp på vanskelig ting som har skjedd tidligere i livet.
– Jeg blir avslappet og rolig, og får mer kontakt med pusten. Det kan komme opp følelser, og jeg opplever det er en renselse for hele kroppen og sinnet. Det kan også komme opp ting som man har undertrykt. Noen ganger kommer det også gråt – og du kan få hjelp til å få dette ut. I etterkant føler man mer på glede, sier hun.

Nå hører Nina på musikk tunet til 432 hertz mest for å slappe av og finne ro.
– Du kan lytte til det om kvelden ved leggetider og høre på musikk i tillegg til affirmasjoner med positive budskap. Når du skal legge deg, så avslutt dagen med en god energi og gode vibrasjoner med musikk, sier hun.

Nina mener det kommer dårlige frekvenser fra TV og telefon som kan være en faktor til mer stress i hverdagen.
– Jeg tenker at man må gjøre dette regelmessig for å få effekt. Ikke en gang i uken, eller en gang i måneden. Det er etter min erfaring for lite. For å merke effekt bør man høre litt hver dag, sier Lundgård.

Hvis du søker på YouTube etter musikk tunet til 432 hertz, finner du et tikt utvalg å velge i. Kanskje noe å høre på hjemme i stua eller før du skal sove? Det finnes musikk for meditasjon, men også mer dansbare sanger som er tunet til 432Hz frekvensen.
Foto: Skjermdump fra YouTube

 • Forskningen fra 2019 til Diletta Calamassi, PhD-student ved universitetet i Florence, og Gian Paolo Pomponi, som er lydingeniør, viser at musikk tunet til 432hz gir oss en feelgood-følelse og avslapning sammenliknet med musikk tunet til 440hz. Et nytt studiet gjort av Calamassi og andre fra 2020, viser at 432 hertz kan forbedre søvnen hos mennesker med ryggmargsplager.


Energifrekvenser hjemme i stua

Heidi Bjørdal som er energipsykolog coach og spirituell feng shui coach, hører på forskjellig healingfrekvenser på YouTube, inkludert 432hz. Hun setter dem på svakt i bakgrunnen mens hun gjør andre ting.
– Jeg kobler også disse frekvensene opp på TV-en for å endre frekvensen i huset. Det er mange av disse YouTube-videoene som har vakker musikk. Vann som sildrer og fuglekvitter skaper en god stemning i huset. Det føles jo godt, så da gjør det godt, sier Bjørdal.
En gang brukte hun healingfrekvenser som var til tennene for å fjerne tannpine.

– Dette funket bra for meg, sier Heidi.
– Det er jo ikke så rart å bruke frekvenser, vi er energi og frekvenser, så i mitt hode så høres det logisk ut at det fungerer, sier hun.

Forskning av Di Nasso og andre i 2016, viser til at pasienter var mer avslappet før, under og etter tannbehandlinger når de hørte på musikk tunet til 432 hertz.

– Det ligger mye ute på YouTube med frekvenser som retter seg mot spesifikke ting, som tannpine, anti-aging – you name it. Mange frekvenser er satt sammen av flere kombinasjoner. Frekvens 741Hz kan hjelpe for hoste og tilhører serien «solfeggio-frekvensene» som består av 528, 852, 396, 417, 639, 741 hertz sier, Bjørdal.

Se eksempel på en YouTube-video her!

Bade i energifrekvensen 432 hertz
Tove Moss er sertifisert lydterapeut og driver sitt eget lydterapistudio. Behandlingen utføres ved å spille på syv krystallboller tunet til energifrekvensen 432 hertz, en krystallbolle for hvert av chakraene. Spillingen kombineres gjerne med instrumenter som vindharpe eller regnstav (et urgammelt musikkinstrument) på slutten av timen som en overgang fra dyp avspenning til våken tilstand.
– 432 hertz treffer kroppen, penetrerer huden og når helt inn til cellenivå i form av lydbølger som trigger en respons, sier Moss.

Ifølge Tove skal energifrekvensen på 432 hertz virker harmoniserende på energisystemet ved at den løser opp eventuelle blokkeringer og bringer energien tilbake i balanse.
– Lydterapi er en behandling som påvirker hele kroppen og følelsene, og alle chakraene i kroppen blir aktivisert. Det er en form for indre massasje som løser opp fysiske, emosjonelle og mentale blokkeringer i kroppen. Behandlingen er også forebyggende. Den hindrer at energiblokkeringer utvikles og setter seg i kroppen, noe som fører til blant annet stress, smerte, lite energi, fordøyelsesproblemer og negative følelser, sier Moss.

Matematiske former
Tove mener at universets oppbygning er basert på matematiske former. Livet og universet fungerer etter visse geometriske mønstre, og 432 er den frekvensen som alt liv i vekst følger (fibonacchisekvensen og det gylne snitt).
– Det var ikke før 1955 at International Organization for Standarization (ISO 16 standard) endret tuningen på musikkinstrumenter fra 432 hertz til 440 hertz. Flere av de eldre komponistene slik som Bach, Verdi og Mozart sies å ha komponert basert på 432 hertz, sier hun.

Tove forteller at når hjernen blir trigget til avspenning på 432 hertz, så går den fra et høyt hjernebølgeaktivitetsnivå til et lavere. Under behandling er det mest ønskelig at klienten er på hjernebølgenivået theta, stadiet før dyp søvn hvor man er i grenselandet mellom å være våken og sove, også kalt «yogisk søvn».
– Dette er en optimal tilstand å komme inn i under lydterapi da den rasjonelle tankegangen er «skrudd av». I stedet for at hjernen analyserer og tolker informasjon slik den konstant gjør hele dagen på høygir, kobler den nå ut. Teorien er at det parasympatiske nervesystemet blir aktivert, og på denne måten kan man redusere stressnivået i kroppen. Kroppen og sinnet kommer i en dyp avslappet tilstand hvor den er svært mottakelig for lydterapi, sier Moss.

Det er ønskelig at klienten er på hjernebølge nivået theta, stadiet før dyp søvn hvor man er i grenselandet mellom å være våken og sove, også kalt «yogisk søvn». Foto: Torunn Irene Seldal

Meditativ tilstand
Tove avgjør selv hvor høy lyden på krystallbollene skal være, siden det er den spesifikke frekvensen som er avgjørende og ikke volumet på lyden.
– Om man er på betanivå kan lydterapi med krystallboller trigge hjernen til å entre theta og i noen tilfeller deltanivået, og på den måten kan lydterapi være et verktøy for å oppnå en meditativ tilstand. Dette kan forklares ved at hjernen «gjenkjenner» den harmoniske frekvensen på 432 hertz, som tilsvarer vibrasjonsfrekvensen til kroppen når man er i balanse, og responderer positivt ved å justere seg mot balanse. Ved jevnlig lydterapi kan hjernen trenes til raskere å gå ned til lavere hjernebølgenivåer hvor kroppen begynner forskjellige restitusjonsprosesser.

Dette kan sammenlignes med å trene. Jevnlig trening er det beste for å holde kroppen frisk og sterk, mener Moss.
Tove forklarer at man kan hjelpe hjernen til å oppnå theta-aktivitet på 8 hertz ved å bruke metoden «bineural beats». Da spiller hun på en krystallbolle tunet til 440 hertz og samtidig en annen på 432 hertz. Ørene oppfatter ulike frekvenser, men hjernen oppfatter dette som en tone på 8 hertz.

Påskrudd under avslapning
– Hjernen er i stand til å synkronisere seg til signaler som kommer fra omgivelsene som man kaller «entrainment». I hjernen finnes det mange millioner nerveceller og kommunikasjonen mellom dem skjer gjennom elektrokjemiske signaler, og da gjerne gjennom synkroniserte aktivitetsbølger hvor mange nevroner blir aktive samtidig. Her oppstår blant annet theta-, alfa- og betabølger som gjenspeiler en periodisk aktivitet av mange nevroner. Disse aktivitetsnivåene synkroniseres med hverandre gjennom bølger, forklarer Karsten Specht, som er professor i kognitiv nevrovitenskap ved Universitet i Bergen.

Karsten forklarer at sammenhengen mellom hjernefrekvenser og musikk tunet til forskjellige frekvenser – og enda mer hvilket tempo musikken har – er et komplisert system. Dette vil si at hjernebølgene synkroniserer seg når man lytter til musikk, synger i kor eller spiller musikk sammen.
– For eksempel når vi snakker sammen, så kan man ta hjernebølgene fra deg og meg som på en måte blir synkronisert – det er et kjent fenomen at hjernebølgene reagerer på omgivelser, sier Specht.

Theta-aktiviteten i hjernen er mest utslagbar når man er avslappet, men hvis man er i aktivitet, gjør motoriske eller kognitive oppgaver at det er mer betaaktivitet, som også er en veldig hyppig hjerneaktivitet.
– Når man sier at et nivå er aktivt, så betyr det at nevronene sender ut pulser med en viss hyppighet. Hvor ofte den sendes ut og hvor mange nevroner som gjør det samtidig, er det som bygger opp disse hjernebølgene og disse spesielle frekvensene, sier han.

Theta har en lav frekvens på 4-8hz, og når hjernen er i dette nivået, så kan det ha en innflytelse på noen sykdommer eller problemstillinger. For eksempel om man blir helbredet effektivt, spesielt i sammenheng med hjernens plastisitet mener Specht.
– Theta bølgene har en effekt på hjerneplastisiteten som er en viktig mekanisme i rehabilitering, sier han.

Ifølge Specht så er hjernen konstant i forandring, og hjerneplastisiteten er en egenskap i hjernen som alltid er der, for eksempel når du lærer deg en ny oppgave så dukker det opp nye koblinger mellom forskjellige nevroner, og da kan disse nevronene synkronisere sine aktiviteter mer effektivt.
– Dette har en rehabiliterende effekt etter hjernesykdom og hjerneskade, og kan ha effekt på rehabilitering av noen psykiatriske lidelser. Hjerneplastisitet er noe som er veldig viktig i et rehabiliteringsaspekt, sier Specht.

Han kjenner ikke til hvordan hjernen reagerer på musikk tunet til 432 hertz, eller om det har en avslappende effekt på sinnet, men han mener det kan være at 432 hertz forsterker effekten.
– Hele systemet reagerer med hverandre. Hvis vi generelt blir rolige, så nedregulerer det andre kroppsfunksjoner, hjertet slår langsommere og vi puster langsommere, sier han.
Karsten mener at en musikksjanger og rytmen, det vil si hvor rask den er, har større effekt på avslapning og at det heller er samspill av musikksjanger og for eksempel farger i belysningen som er avgjørende.

– En rask musikk på 432 hertz tror jeg er lite effektivt fordi den ikke er like aktiverende som rolig musikk, men rolig musikk i tillegg med 432 hertz er kanskje enda mer beroligende, sier Specht.


Hjernebølgen Theta (4-8 hz)
Hjernen skifter til thetabølgeform som oppstår under avslapping, dyp meditasjon, kreativitet og søvn. De finnes over alt i hjernen. For eksempel har barn mer theta-aktivitet enn voksne fordi de skal lære mye.
Energifrekvens: Er antallet bølger som passerer et spesifikt punkt under en bestemt tidsramme. Når det er høy energi i en bølge, svinger kurven raskere mellom topp og bunn.
Hertz: Er hvor mange lydbølger som svinger per sekund. For eksempel betyr 432 hertz at svingningen gjentar seg 432 ganger per sekund. Frekvensen til lyd måles i hertz.
Kilder: Tove Moss Lohne, Forskning.no, Karsten Specht.


 • I luften reiser lyd 340 meter per sekund.
 • I vann reiser lyd 15.000 meter per sekund.
 • I glass reiser lyd 5600 meter per sekund.
 • Menneskekroppen består av 70 prosent vann, og er dermed en god mottaker av lyd.
  Kilde: Lydterapipraksis av Simon Heather

Denne artikkelen handler om…


Torunn Irene Seldal

Torunn Irene Seldal er frilansjournalist og fotograf. Hun har reist og utforsket verden på egenhånd, og opplevd og utforsket forskjellige måter å leve med spiritualitet og ta vare på egen helse. Temaer som belyser hvordan spiritualitet og helse bidrar til en bedre hverdag for medmennesker er drivkraften hennes for å skrive artikler. E-post: torunn.irene@outlook.com
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode